Çocuklarda Dizartri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Proaktif bir tutum ve yeni koşullara adapte olma ve gelişim isteği ile her türlü zorluğun üstesinden gelinebilir. Siz de bunu yapabilirsiniz!
Çocuklarda Dizartri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Son Güncelleme: 11 Ağustos, 2019

Çocuklarda dizartri bozukluğunu duydunuz mu? Onları nasıl etkiliyor? Aşağıda, konuyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi ve çocuğunuza yardım etmek için neler yapabileceğinizi açıklayacağız.

Dizartri, Afazi gibi bozukluklardan farklı olarak gerçek bir dil bozukluğu değildir. Aksine, konuşmanın ortaya çıkışında yer alan motor ve duyusal süreçlerin zayıf çalışmasından kaynaklanır.

Başka bir deyişle, Dizartri, çocuğun normal bir bilişsel düzeye sahip olduğu ve başkalarının dilini anlayabildiği ancak kelimeleri doğru şekilde ifade edemediği bir hastalıktır.

Dizartri, konuşmada söz konusu olan kasların doğru hareket etmesini önleyen bir hastalıktır.

Dil Bozuklukları ve Konuşma Bozuklukları Arasındaki Fark

Dil bozuklukları ve konuşma bozuklukları genellikle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır, ancak bu doğru değildir.

Bir dil bozukluğu, çevreden gelen uyaran sinyallerinin yanlış tanımlandığını ve yanlış yönetildiğini gösterir. Her zaman zihinsel engellilikle ilişkili olmamasına rağmen, çocukların bilişsel gelişimini (hafif veya ciddi bir şekilde) etkileyebilir.

Dil bozukluklarının temel özellikleri, kelimeleri anlama, öğrenme ve dile getirme yetersizliğidir.

Yukarıdakiler yalnızca vokal yapım ve anlama düzeyinde gerçekleşmez, aynı zamanda okuma ve yazma yeteneğini de içerebilir.

dil muayenesi olan çocuk

Genel olarak, dil bozuklukları, vücudun ses üreten bölgelerinde kas veya solunum fonksiyon bozukluğu olmaksızın ortaya çıkar.

Öte yandan, konuşma bozuklukları motor tabanlıdır. Başka bir deyişle, kelimeleri ifade eden nöro-kas sinyallerinin yanlış yönetilmesini içerirler. Bu, bilgi işlemede bilişsel manada azgelişmişlik anlamına gelmez.

Özetlemek gerekirse, bir konuşma bozukluğu sadece sözcük üretmek için kullanılan kasların kontrolünü etkiler. Bu nedenle entelektüel kapasite, sinir sisteminin duyuları ve işlevleri hastalığın varlığından etkilenmez.

İki kavramı birbirinden ayırmak önemlidir, çünkü Dizartri tedavisi, Afazi, Disfazi veya okuma ve yazma gibi diğer bozukluklara göre farklıdır.

Çocuklarda Dizartri’nin En Yaygın Özellikleri

 • Aşırı tükürük
 • Yutmada zorluk.
 • Ses kaslarının sınırlı kontrolü.
 • Çene, dil ve dudak hareketlerinde belirgin kısıtlamalar.

Dizartri yaşayan çocuklar kendilerini izole etme eğilimindedir. Başkalarıyla konuşmaktan kaçınan çocuklar için de yaygındır. Bunun nedeni, konuşmanın sinir bozucu veya utanç verici olabileceği ve başkalarının onlarla dalga geçebileceğidir.

Bu çocuklar konuşma terapisi ve uygun aile desteği alamazlarsa, zamanla sosyal kaygı ve diğer psikolojik bozukluklar geliştirebilirler.

Onlara önem verdiğinizi göstermek ve zaman içindeki zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak önemlidir. Özgüvenleriyle ilgilenerek, duygusal olarak sağlıklı yetişkinler olmalarına yardımcı olabiliriz.

Muhtemel Dizartri Belirtileri

 • Fısıldayarak veya çok sessizce konuşmak
 • Çok yavaş veya çok hızlı konuşmak.
 • Atipik artikülasyon ile konuşmak. Zoraki veya yapay gelebilir.
 • Anormal tonlama, çok keskin veya boğuk ses.
 • Kelimelerin telaffuzunda tutarsız ritim, duraksamalı konuşmak.

Bu durumun kesin bir teşhisi için, nöroloji veya çocuk davranışı konusunda uzmanlaşmış bir çocuk doktoruna danışmak en iyisidir.

dizartri için muayene

Çocuklarda Dizartri Nedenleri

Çocuklarda Dizartri bozukluğunun nedenleri, birincil olarak serebral tümörler, amiyotrofik skleroz ve ayrıca beyin işlevine müdahale edebilecek diğer koşullar gibi öncelikli patolojik nedenler olabilir.

Öte yandan, Dizartri edinilebilir. Serebral korteks veya medula oblongatadaki lezyonlardan kaynaklanan kraniyal kontüzyonlar çocuklarda dizartriye neden olabilir. Benzer şekilde, bazı ilaçların aşırı kullanımı da bir neden olabilir.

Çocuklarda Dizartri Tedavisi

Çocuklarda Dizartri tedavisi, lezyonların veya patolojilerin vücudun motor işlevini engellediği ilkelerine dayanır. Genel olarak, terapi kas rehabilitasyonuna odaklanır.

Terapi nefes alma seansları, fonetik eğitim ve oral-yüz egzersizlerini içerir. Bu şekilde, dahil olan kaslar yiyeceği başarılı bir şekilde yutmak ve anlaşılır bir seslendirme ve telaffuz ile dil üretmek için yeterince hassas hale gelir.

İlginizi çekebilir ...
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Gerçek mi Efsane mi?
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Gerçek mi Efsane mi?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile ilgili, pek çok ebeveyn çocuğuna yanlış tanı konulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Domínguez Núñez, C. (1984). Trastornos del habla infantil. “Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia.”  https://doi.org/10.1016/S0214-4603(84)75319-8
 • González, R. A., & Bevilacqua, J. A. (2012). Las disartrias. Rev Hosp Clín Univ Chile.
 • Sánchez, F. M. (2010). Trastornos Del Habla Y De La Voz. Revista de Neurologia.

Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.