Howard Gardner’den Eğitime Dair 6 Alıntı

Howard Gardner’in eğitim hakkındaki fikirlerini onun ünlü sözleriyle özetlemek mümkündür.
Howard Gardner’den Eğitime Dair 6 Alıntı

Son Güncelleme: 08 Şubat, 2020

Howard Gardner, Amerikan psikolog ve araştırmacıdır. Zekanın dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-mekansal, müziksel, bedensel-kinestetik, doğacı-varoluşsal, sosyal-kişilerarası ve içsel-kişiye dönük zeka olmak üzere en az sekiz türü olduğunu öne süren çoklu zeka kuramı teorisi ile bilinir.

Bu yazarın bulgularının eğitim alanında pek çok yankıları oldu. Bu sebeple, bu yazımızda sizinle kendisinin en ünlü sözlerini paylaşacağız.

Gardner’in eğitim hakkındaki fikirleri

Howard Gardner ’e göre, farklı zeka kuramını farklı seviyelerde ve kişisel ve eşsiz bir biçimde birleştiriyor ve kullanıyoruz. Bu yüzden, herkesin kendi entelektüel profili vardır ve herkes bir alanda daha fazla yetenekliyken bir diğerinde aynı oranda yetenekli olmayabilir.

Ayrıca, Gardner kendi yaratıcılığımızın bu zeka türlerinin her birinde kendisini ifade ettiğini öne sürüyor. Bu yüzden, söz konusu eğitimi anlamak olduğunda, bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısı benimsemek gerekir.

  • Öğrenmenin bütün alanları üzerine çalışırız.
  • Öğretmenler, Gardner’in çoklu zeka kuramını ders sırasında öğrencilere uygulamalıdır.
eğitimde yeni yöntemler kullanmak

Howard Gardner ’den eğitim hakkında 6 alıntı

1.“Her insanın eşsiz bir zeka düzeni vardır. Bu, eğitimdeki zorlukların temelidir.”

Çocukları doğru biçimde eğitebilmek için, potansiyellerini bilmek ve onlara kendilerini en iyi şekilde geliştirme imkanı vermek önemlidir. Bu bağlamda, eğitim sistemi bütün zeka türlerine eşit ölçüde değer vererek kişisel bir ilgi sunmalıdır.

2. “Farklılıkları göz ardı edebilir ve hepimizin zihninin aynı şekilde çalıştığını varsayabiliriz. Ya da, bu farklılıklardan yararlanabiliriz.”

Her çocuk aynı şekilde öğrenmez. Herkesin özel bir entelektüel profili ve öğrenme tarzı vardır. Bu, eğitimde eşitlik sağlamak ve her öğrencinin ihtiyacına dikkat etmek amacıyla daima göz önünde bulundurulmalıdır.

3. “Yeni teknolojilerin ortaya çıkması bizi çocukları farklı şekilde eğitmeye zorlar.”

Bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlerin iş yükünü hafifletebilir. Günümüzde, bilgisayar, tablet ve diğer elektronik aletlerin kullanımı gibi eğitimdeki yeniliklerin pek çok yöntem bilimi vardır.

Bu nedenle, bütün zeka türleri üzerine çalışmak, onları geliştirmek ve öğrenmeyi kişiselleştirmek mümkündür.

4. “Çocuklar yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle hayata iz bırakırlar… Okul önemlidir ancak hayat daha önemlidir. Mutlu olmak, her ne olursa olsun yeteneklerinizi üretken bir biçimde kullanmaktır.”

Gardner’e göre, zeka bir sorunu çözme veya kültürel bir bağlamda önemli olan şeyler üretebilme yeteneğini de içerir. Bu nedenle, eğitim çocukların gelecekteki gelişimi ve günlük hayatı için faydalı olan becerileri elde etmesini sağlamaktır. Böylece çocuklar topluma bir şekilde katkıda bulunabilen yetişkinler haline gelebilir.

çocukların yeteneklerini keşfetmek

5. “Eğitimin amacı, insanların zihinlerini daha iyi kullanmasına yardımcı olmaktır.”

Daha önce de söylediğimiz gibi, zihin farklı zeka türlerinden oluşur. Eğitim merkezlerimizde, çocukları zihinlerini etkili bir şekilde kullanmaları için hazırlamalıyız.

6. “Çocukları kategorilere ayırmaya daha az, onların doğuştan gelen yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye daha fazla zaman ayırmalıyız. Başarılı olmanın binlerce yolu vardır ve pek çok farklı beceri sizi başarıya ulaştırabilir.”

Özellikle akademik alanda, çocuklar sık sık birbirleriyle kıyaslanır. Bununla birlikte, bu son derece ciddi bir hatadır çünkü her çocuk yararlanabileceğiniz belirli niteliklere sahiptir.

Bu nedenle, eğitimdeki odak nokta her çocuğun entelektüel profili ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmak olmalıdır. Çocuklar okula değil, okul çocuklara uyum sağlamalıdır.

İlginizi çekebilir ...
3 Yaşındaki Çocuklarda Zeka Gelişimini Destekleyen Basit Oyunlar
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
3 Yaşındaki Çocuklarda Zeka Gelişimini Destekleyen Basit Oyunlar

Bu yazımızda sizlere, çocuğunuzun zeka gelişimine destek olma amacıyla tasarlanmış oyun örneklerinden en iyi nasıl faydalanabileceğinizi göstereceğ...