Annenin Eksikliği Çocukları Nasıl Etkiler?

Bu yazıda, anne figürünün çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerinde ne kadar önemli olduğunu bulacaksınız.
Annenin Eksikliği Çocukları Nasıl Etkiler?

Son Güncelleme: 17 Kasım, 2018

Çocukların hayatında anne eksikliği sıradan ve önemsiz bir konu değildir. Aşağıda size bu konu ile ilgili detaylı bilgiler sunacağız.

Anne, bir çocuğun hayatının en başından itibaren bağlandığı en önemli figürdür.  Bu nedenle, anne eksikliğinin çocuklar üzerinde ciddi sonuçlarının olacağı şüphesiz bir gerçektir.

Bir çocuğun bütünsel gelişimi, fiziksel ihtiyaçlardan duygusal ihtiyaçlara kadar bir çok farklı etkenden oluşmaktadır. Bu bağlamda, bir çocuğun hem fiziksel hem de duygusal açıdan doğru bir biçimde gelişimi için anne ve babasıyla kurması gereken ilişki oldukça temel bir ihtiyaçtır.

Hayat döngüsünde karşılarına çıkabilen bazı özel durumlar ya da belki de trajik olaylar nedeniyle bazı çocuklar büyürken annelerini yanlarında bulma şansını elde edemezler. Diğer yandan bu şansa sahip olanlardan kimileri ise iş yoğunluğu, çiftlerin ayrılması ya da diğer bazı ciddi nedenlerden ötürü anneleri ile yeterince zaman geçirme olanağını bulamazlar.

Annenin yokluğu çocuğun gelişimini etkileyebilir. Bu aynı zamanda çocuğun nasıl bir ortam içerisinde büyüdüğü ve bu zorlu durumun çocuğun etrafında bulunan diğer kişiler tarafından nasıl yönetildiği ile de doğrudan ilgili bir durumdur.

Bir Anne Çocuğuna Neler Sunar?

Bu konu hakkında fikir yürütürken ilk akla gelecek kelime, annenin çocuğuna sağladığı korumadır. Ve bu durum hayatın her düzleminde aynıdır, değişmez. Bizi ilk olarak taşıyan, dünyaya getiren ve bebekliğimizden itibaren besleyen annelerimizdir. Bu nedenle, her insan için anne ve çocuk birlikteliğinin kaçınılmaz bir durum olduğu açık bir biçimde anlaşılabilmektedir.

Diğer taraftan, büyümeye başladığımızda, kendimizi kötü hissettiğimiz her an annemiz bize moral vermek için yanımızdadır. Bizi sakinleştirir, teselli eder, rahatlatır ve olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmemize yardımcı olur. Çocuğu endişelendiğinde, korktuğunda, kızdığında ya da bir yeri acıdığında herhangi bir sebep ve bahane aramaksızın hemen yardıma koşan da hep anne olur.

anne kız

Bir çocuğun annesi tarafından sevildiğini ve değer verildiğini hissetmesi, onun kendine olan güveninin oluşumu ve gelişmesinde önemli rol oynar.

Annelerinin yokluğu çocuklarda çok ciddi güvensizlik sorunlarına yol açar. Özellikle böyle bir durumla doğru bir yöntem kullanarak ilgilenilmezse bu sorunlar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür bir durumla yüzleşildiğinde mutlaka bir profesyonelin yardımına başvurmak gerekmektedir.

Anne Eksikliğinin Yarattığı Sonuçlar

Anne, bir çocuğun hayatının en başından itibaren bağlandığı en önemli figürdür. Bu nedenle, anne eksikliğinin çocuklar üzerinde ciddi sonuçlar oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu sonuçlardan en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

Olumsuz duygular. Çocuk, ihtiyaç duyduğu sevgi ve şefkati göremediğinden kendisini ihmal edilmiş ya da yalnızlığa terk edilmiş olarak hisseder. Çocukta reddetme, kızgınlık ve düş kırıklığı gözlenebilir.

Yaramazlık. İsteklere karşılık vermez, isteyeceklerini çok gönülsüz bir şekilde ifade eder, kendisine ve başkalarına vurur. Genel olarak sürekli bir biçimde olumsuz bir ruh hali içerisindedir. Bu durum anne ve babalarından biri bulunmayan çocuklarda çok sık rastlanan bir durumdur. Bu zor süreci atlatmaları için onlara sevgi ve sabırla yardımcı olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Sosyal İlişkilerinde Çok Sınırlı Gelişim. Daha önce belirtilen sebeplere benzer biçimde, çocuğun sosyal ilişkilerinde de olumsuz yönde değişim görülür. Belki hissettiği güvensizlik duygusu, belki de sosyal yetenekler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı diğer insanlarla iletişim ve bağ kurma konusunda sorunlar yaşar. Diğer taraftan, ihtiyaç duyduğunda yanında olanlara karşı ise bir bağlılık duygusu geliştirirler.

Duygusal Dengesizlik. Asabiyet, kendine güven duymama, depresyon, anksiyete, motivasyon eksikliği ve bunun gibi sorunlar çocuğun duygusal anlamda dengesiz bir yapıya sahip olduğunun göstergeleri arasında sayılabilecek sorunlardan bir kaçıdır.

Sağlık Sorunları. Anneleri bulunmayan bazı çocukların yemek yeme konusunda da isteksiz oldukları görülmektedir. Yemek yeme ile ilgili yaşanan problemler duygusal dengesizlik sorunları ile bir araya gelince, bu durum çocukların sağlık konusunda da zafiyetler yaşamalarına sebep olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyulduğunu akıldan çıkarmamak gerekmektedir.

anne ve oğlu

Anne Yokluğunun Üstesinden Gelme Konusunda Nasıl Yardımcı Olunabilir?

Yukarıda bahsedilen tüm olumsuzluklara rağmen ufaklıkların annelerinin yokluğu ve bu durumun getirdiği sonuçların üstesinden gelmeleri konusunda yapılabilecek bazı şeylerin bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. Çocukların sorumluğunu alacak olan kişiler için faydalı olabilecek bir takım ipuçları şu şekilde sıralanabilir:

1. Anne figürü rolünü oynayın. Kolay bir durum olmasa da, anne ya da babalık yapacak kişi veya bir öğretmen, tek başına annenin rolünü oynayabilir. Bunu yapabilmek için çok düşünceli bir şekilde hareket edilmeli ve çocuğun sevgisinin kazanılması gerektiğinin bilincinde olunmalıdır. Böylelikle her iki taraf için de çok faydalı sonuçlar elde edebilme olanağına ulaşmak mümkün olacaktır. Sonuç olarak çocuklar, tamamen olmasa da içlerindeki büyük boşluğun bir kısmını doldurma şansına sahip olacaklardır.

2. Yerine geçecek birini bulun. Büyük annelerin, teyzelerin, halaların ya da çocuğun ailesinin içindeki diğer herhangi bir kadının yardımıyla, annesinin “yerine geçecek” birini bulabilirsiniz. İlk maddede olduğu gibi oluşturulmak istenen bağ zoraki olmamalı, güven ve sevgi ilişkisi temelinde aşamalı olarak inşa edilmeye çalışılmalıdır.

3. Durumu açıklayın. Hep söylendiği gibi; gerçek, nereye giderseniz gidin sizinle birlikte gelecektir. Bu nedenle en ideal durum, çocuğa annesinin neden hayatta olmadığıyla ilgili gerçekleri tam olarak anlatmaktır. Er ya da geç çocuk büyüyecek ve siz her durumda bunu ona anlatmak zorunda kalacaksınız.

Annenin yokluğunun geçici olduğu durumlarda (örnek olarak iş sebebiyle ayrı kalmak) bir çözüm yolu bulmak daha kolay olacaktır. Yapılan araştırmalar, birlikte zaman geçirme konusunda süreden çok geçirilen zamanın kalitesinin daha önemli olduğuna işaret etmektedir. 

Çocuklarınıza bazı zamanlarda tüm dikkatinizi vermeniz gerekir. Unutmayın ki, bu tür geçen zamanların toplamı sizin onunla olan ilişkilerinizde çok yardımcı olacaktır.

Bunları yapma konusunda kendinizi zorlamanıza gerek yoktur. İsterseniz onunla oyun oynamayı, birlikte yürümeyi ya da ev ödevlerini yapma konusunda ona yardımcı olmayı da tercih edebilirsiniz. Böylece kendine değer verildiğini ve desteklendiğini hissedecek, annesinin onunla ilgilendiğinin, onu sevdiğinin ve ona destek olduğunun farkına varacaktır. Diğer bir deyişle, çocuğun her gün yanında bulunacağınıza inanması ve bu konuda size güven duyması gerekmektedir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.