Sorumluluklar ve değerler

Bir çocuğu sorumluluk sahibi olacağı şekilde yetiştirmek önemlidir. Çocuğunuza iyi değerler aşılamak kadar önemli bir ebeveyn rolü daha yoktur. Burada Ben Anneyim’de, çocuğunuza nasıl sorumluluk ve güçlü değerler aşılayacağınızı ve onu nasıl iyi bir insan olarak yetiştireceğinizi öğreneceksiniz.

Çocuklara Şema Yaparak Çalışmayı Öğretin

Çocukların okulda daha başarılı olmaları için uygulayabilecekleri çeşitli çalışma teknikleri vardır. Bu yazımızda çocukların nasıl şema yaparak çalışabileceklerinden bahsedeceğiz. Taslak çıkararak ya da şema yaparak bilgileri özetleyebilir, bu sayede kavramları daha iyi anlayabilirsiniz. Bu çalışma tekniğini çocuğunuza küçükken öğretirseniz, onlar da…

Ailenin Yasal Dayanakları

Aile, sosyal yapının en önemli parçalarından biridir. Özel bir yapı olduğu kadar toplumun temelidir ve yasal bir önem de taşır. Aile kavramı, genellikle ailenin yasal dayanakları olarak da bilinen pek çok yasa tarafından düzenlenir ve korunur. Ayrıca, bu yasalar, aile…

Çocuk İçin Nafaka ve Hukuki Yönleri

Çocuk için nafaka ödemek, biyolojik ya da koruyucu ailelerin çocuklarını finansal yönden desteklemek için uymaları gereken yasal bir zorunluluktur. Ayrılık ya da boşanma sonrası nafaka ödenmesine karar verildiğinde, bu nafaka her bir tarafın diğer partnere ve çocuğa karşı sorumluluğu haline gelir.

Kapsayıcı Eğitim Nedir?

Kapsayıcı eğitim çocukları belli bir sistem ve toplum yapısına uymaya zorlamak değildir. Tam tersi: Kapsayıcı eğitim farklı kültür, yaşantı ve kapasitelere sahip çocukların uyum sağlayabilmeleri için dönüşüme açık olan bir eğitim sistemidir.

Dini İnançlarımızı Çocuklarımıza Aktarmalı Mıyız?

Ebeveynlerin çocuklarına dini inançlarını aktarıp aktarmamaları gerektiği konusu gün geçtikçe tartışmalı bir hal alıyor. Geçmişte bu konunun tartışılması pek hayal edilemezdi. Çünkü inançlar sonraki nesile sıkı sıkıya ve doğrudan, yalnızca aileleri tarafından değil toplumun kendisi tarafından aktarılmaktaydı. Fakat, günümüzde kolektif…

Çocuğunuza sorumlu olmayı öğretin

Tavsiyelerimizi dikkate alarak çocuğunuza sorumlu olmayı öğretin. Küçüklerin eğitimi için gerekli gördüğümüz 3 önerimiz var. Ama elbette, her evde, aile bireylerinin sürdürdüğü eğitim ve değer biçimi olur. Yine de, biz tavsiyemizin herkesin her öğretisine uyum sağlayabileceğini düşünüyoruz.