Bebekle Birlikte Uyumak: Avantajları ve Dezavantajları

Anne ve babalar arasındaki özel hayatın kaybolması, uykuya dalmada yaşanan sıkıntılar ve diğer bazı dezavantajlar. Çocuklarla birlikte uyumaya karşı çıkan bir çok anne ve baba bulunmaktadır. Diğer taraftan, konunun avantajları incelendiğinde, annelerin çocuklarının yanlarında olduğunu bildiklerinden daha iyi dinlenmeleri ve çok yoğun ve sıkı aile bağlarının oluşması temel etkiler arasında gösterilebilir.
Bebekle Birlikte Uyumak: Avantajları ve Dezavantajları

Son Güncelleme: 16 Haziran, 2018

Anne ve babaların bebekleriyle birlikte uyumasının yaygın bir hal alması ile birlikte, bu konunun pozitif ve negatif yönlerine yönelik tartışmalar da günden güne genişlemektedir. Şu anda bu yöntemi benimseyen ve buna karşı çıkan anne ve babalar toplum içinde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılmış durumdadırlar.

Öncelikle bir aile yatağının hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır. Ailenin bu şekilde bir arada bulunması, aslında bebeğin bakış açısından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Acaba anne ve babasıyla birlikte yatmanın ailenin en ufak bireyine herhangi bir faydası bulunmakta mıdır?

Avantaj: Birlikte Yatmak, Emzirme ve Bebeğin Genel Bakımını Kolaylaştırır

Bebeğin yanınızda olması ve onunla ilgilenmeniz ile, bunun için başka bir odaya gitmeniz elbette aynı şeyler değildir. Birçok anne açısından, bebeklerinin yanlarında uyuması ve bu sayede onları gece emzirmeleri çok daha kolay olmaktadır. Bu durumun özellikle bebeğin ilk aylarında oldukça faydalı olduğu görülmektedir. Ayrıca bir çok kadının bu uygulamayı tercih etmeleri de, biraz daha dinlenebilmeleri açısından oldukça makul ve mantıklı bir durumdur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, hem anne hem de bebek açısından bir miktar daha fazla dinlenebilmek hiç şüphesiz arzu edilen bir durumdur.

Dezavantaj: Çocukların Anne ve Babalarına Daha Fazla Bağımlı Olmalarına Yol Açabilir

Anne ve babasının yanında uyuyan bir çocuk kendisini daha güvende ve güçlü bir koruma altında hisseder. Ancak bu durum, çocukların kendi odalarında yalnız uyumak zorunda kalacakları ilerleyen dönemlerde çeşitli sorunları da beraberinde getirebilir.

Konuya bu açıdan bakıldığında, çocukların kendilerini aşırı korumacı bir durum altında ve fazlası ile bağımlı hissetmeleri kaçınılmaz olacaktır. Bunun sonucunda da, korkularıyla yüzleşmek ya da kendilerine ait alanlara adapte olmak konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu bağlamda anne ve babalara düşen görev, hangi durumla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar bu tür eksiklikler ve tuhaflıklar hakkında fikir yürütmek olacaktır.

Bazı uzmanlara göre anne va babaları ile uyumak çocukların uykuya dalmaları konusunda çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bu durumda da, sadece gece uykusuna dalmak için geçirmek zorunda kalacakları süreç uzamayacak, aynı zamanda çok daha az uyuyacaklar ve ayrıca gece boyunca da sık sık uyanacaklardır.

anne ile bebek birlikte uyuyor

Avantaj: Aile Yatağının Hem Anne Hem de Bebeğin Sağlığı İçin Bir Çok Faydası Bulunmaktadır

Annelerinin yanında yatan bebeklerin, ayrı odalarda uyuyanlara göre üç kat daha fazla emdiklerine inanılmaktadır. Buna ek olarak, bebeği yanında olan annelerin de gece boyunca bölünen uykularına geri dönmeleri çok daha kolay olmaktadır.

Bebeklerin anne ve babaları ile birlikte uyumalarının, onların daha iyi uyumalarını  sağladığını göstermeyi amaçlayan çalışmalarda henüz herhangi bir somut sonuca ulaşılamamıştır. Ancak bu uygulamanın, uykunun REM aşamasına ulaşmada faydalı olduğu düşüncesi de bulunmaktadır. Annenin bebeğe hızlı bir biçimde ulaşması, onun uykusuna daha kolay bir biçimde dönmesini de kolaylaştırmaktadır.

Dezavantaj: Bebekle Aynı Yatakta Uyumak Bebek İçin Çeşitli Riskleri Barındırmaktadır

Aile yatağı olarak adlandırılan birlikte yatma konusundaki en önemli sorun, bebeğin yatağın ortasında kalması durumudur. Bu durumda, bebeğin ezilmesi ya da yorgan nedeniyle nefessiz kalması gibi çok ciddi riskler bulunmaktadır. Eğer anne ve babanın uykusu ağırsa tehlike çok daha büyük bir hal alır.

Çocuk büyüdükçe yataktaki alan da doğal olarak küçülecektir. Bebeğin atacağı tekmeler anne ve babalar için rahatsız edici bir hal alacak, ayrıca rahat bir pozisyonda yatamama nedeniyle kas ağrılarının yaşanma ihtimali de artacaktır. Her şey aile bireylerinin uyku alışkanlıklarına bağlı hale gelecektir.

baba ve bebek birlikte uyuyor

Avantaj: Aile Bağları ve Aile İçi Sevgi Artar

Çoğu kez bebeklerle birlikte uyumanın ailelerin duygusal seviyelerinin artması açısından olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Geceleri ailelerin birlikte olmasını sağlayan bu metodun içeriğindeki iki ana unsur sıcaklık ve temastır. 

Tenlerin birbiri ile sürekli teması anne ve babaların bebekleri ile olan bağlarının artmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede çocuk, ailesi ile daha fazla bağlı olduğunu ve onların kendisi ile daha fazla ilgilendiğini hissedecek ve çok daha sıcak, yakın bağların oluşması sağlanmış olacaktır. Tüm ailenin birlikte uyuduğu durumların neredeyse tamamında aile birliği olumlu yönde etkilenecektir.

Dezavantaj: Çiftler Birbirlerine Ayıracakları Özel Anlarını ve Cinsel Temas Olanaklarını Kaybeder

Günümüz dünyasında gün içerisinde iş yoğunluğunun oldukça fazla olması nedeniyle, çiftlerin yalnız geçirebilecekleri belki de tek zaman dilimi gece saatleridir. Eğer yatağınızın ortasında bir bebekle uyuyorsanız, en azından bir süreliğine de olsa herhangi bir cinsel aktivite içerisine giremeyecek olmanız oldukça doğal bir sonuçtur.

Aile yatağına karşı olan kişilere göre, bu durum çiftler arasındaki mesafeyi artırarak boşanmaya kadar gidebilecek bir süreci de beraberinde getirebilir. Eğer bu gerçekse, bu metodun aile birliğine katkıda bulunduğunu söylemek pek de kolay olmayacaktır. Bu nedenle, çiftler arasındaki özel anların kaybolması problemi, anne ve babaların bebekleri ile birlikte uyuma konusuna karşı mesafeli durmalarına neden olan sebepler arasında bulunmaktadır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Agudelo Cañas, S. (2014). Papel de la lactancia materna en la respuesta al estrés: estudio comparativo y correlacional de los niveles de cortisol y alfa amilasa de madres y sus hijos lactantes con diferentes tipos de alimentación. Departamento de Ciencias Fisiológicas.
  • Ball, H. L., Hooker, E., & Kelly, P. J. (2000). Parent–infant co‐sleeping: fathers’ roles and perspectives. Infant and Child Development: An International Journal of Research and Practice, 9(2), 67-74. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1522-7219(200006)9:2%3C67::AID-ICD209%3E3.0.CO;2-7
  • Camacho Game, M. G., & Guzmán Vega, A. C. (2018). Consecuencias Emocionales Derivadas del Colecho en Niños de 3 a 5 Años (Bachelor’s thesis, Universidad del Azuay). https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/8703/1/14362.pdf
  • del Carmen, P., Milagros, V., & Isabel, A. Colecho y muerte súbita, opinión de las familias. development, 110(1), 16-26. http://www.index-f.com/para/n25/pdf/048.pdf
  • González Rodríguez, C. (2011). El sueño en el primer año de vida:¿ cómo lo enfocamos?. Pediatría Atención Primaria, 13, 95-99. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322011000400010
  • Horsley T, Clifford T, Barrowman N, Bennett S, Yasdi F, Sampson M, et al. (2007). Benefits and harms associated with the practice of bed sharing. Arch Pediatr Ado- lesc Med. 2007;161:237-45.
  • Landa Rivera, L., Díaz-Gómez, M., Gómez Papi, A., Paricio Talayero, J. M., Pallás Alonso, C., Hernández Aguilar, M. T., … & Lasarte Velillas, J. J. (2012). El colecho favorece la práctica de la lactancia materna y no aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante: Dormir con los padres. Pediatría Atención Primaria, 14(53), 53-60. http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v14n53/revision1.pdf
  • Martin Martin, R., Sanchez Bayle, M., & Teruel de Francisco, M. C. (2017). El colecho en nuestro medio: estudio de casos y controles en las consultas pediátricas de Atención Primaria. Pediatría Atención Primaria, 19(73), 15-21. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000100003
  • Rana, Mandeep, Riffo Allende, Claudia, Mesa Latorre, Tomás, Rosso Astorga, Karina, & Torres, Alcy R. (2019). Sueño en los niños: fisiología y actualizacion de los últimos conocimientos. Medicina (Buenos Aires), 79 (Supl. 3), 25-28. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802019000700007&lng=es&tlng=.
  • Rodríguez Villar, V., Moreno, M., & Navío, C. PRACTICANDO EL COLECHO. ASESORAMIENTO DE LA MATRONA. http://www.trances.es/papers/TCS%2005_3_6.pdf

Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.