Yanmış Anne Sendromu

Anne olmak her ne kadar güzel ve değerli bir duygu olsa da, maalesef bazen çok aşırı derecede yorulmak anlamına da gelmektedir. Yanmış anne sendromu, anne olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu gösteren en önemli örneklerden biridir.
Yanmış Anne Sendromu

Son Güncelleme: 15 Aralık, 2018

Annelerin bir çoğu çocuklarını yetiştirirken yanmış anne sendromundan etkilenmektedirler. Bu sendromun temel sebebi ise annenin bebeğine bakma sorumluluğunun getirmiş olduğu stres ve yorgunluktur.

Yanmış anne sendromu, annenin kronik bir biçimde depresyonda bulunması olarak nitelendirilebilir. Çok ciddi vakalarda bu durum hiç de istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, bu durumunda sadece basit bir bayılma ya da geçici bir depresyondan çok daha ciddi bir sorun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Orta dereceli bir yoğunlukta ve tekrarlayan bir biçimde ortaya çıkan bu sendrom, aşırı stres birikmesi ile annenin fizyolojik, duygusal ve psikolojik bitkinliğinin bir sonucu olarak yaşanmaktadır.

Yanmış anne sendromunun en sık görülen etkileri uyku düzensizlikleri, kronik yorgunluk, sindirim problemleri, baş ağrısı ve sırt ağrısı olarak ön plana çıkmaktadır.

Yanmış Anne Sendromunun Aşamaları

1. Duygusal Bitkinlik

Her insanın fiziksel ve duygusal enerji anlamında bir direnci vardır. Annelerin her gün yerine getirmeleri gereken sorumluluklar gün içinde tüm enerjilerinin aşamalı olarak tükenmesine ve artık bir noktada hiçbir güçlerinin kalmadığı hissine kapılmalarına yol açmaktadır.

Bu ilk aşamada, basit bir uykudan uyanma durumu bile, yapması gereken birçok görev nedeniyle annede şiddetli bir acıya ve ızdıraba yol açabilmektedir.

uyuya kalmış anne

2. Duygusal Kopukluk

Anne, küçük bebeğini korumak ve ona bakmak için bir savunma mekanizması oluşturur. Günlük işlerini mekanik bir biçimde yerine getirmeye devam ederken, aslında duygusal anlamda tam tersi bir şekilde farklı bir durumda bulunması olasılık dahilindedir.

Bunun sonucunda da anne, kendisini çocuğundan, kocasından ve günlük hayatından uzak hisseder.

3. Gerçek

Bitkinliğin son aşaması belki de en kaygı verici olan aşamadır. Bu noktada anne, zihninde canlandırdığı ideal annelik kavramı ile algıladığı gerçeklik arasındaki açıklığın gittikçe arttığının farkına varacaktır.

Bu aşamada gerçeklik, hayal edilen mükemmel bir anne olma kavramı ile çarpışır. Bu durumda bulunan anneler, başarısız oldukları kanısına vararak kendilerine olan güveni kaybederler ve bunun sonucunda da çocuklarına karşı bir takım agresif tavırlar sergilemelerine sebep olur.

Temel Sebepleri

Çocuğunuza bakmak ve evinizle ilgilenmek, bazen yeterince değer verilmeyen ancak aslında çok önemli ve gerçek işler arasında bulunmaktadır. İş hayatına yeniden dönüş ise annelerin her bir durumla ilgilenmeleri için ihtiyaçları olan zaman ve enerjiyi bulmakta zorlanmalarına yol açabilmektedir.

Kimi zaman bu bitkinlik bazı annelerin kusursuzu aramaları ve ideal bir anne olabilmek için çaba sarf etmeleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada, kusursuz diye bir şeyin aslında olmadığını aklınızdan kesinlikle çıkarmamanız gerekmektedir. Mükemmel anne olmaya çalışmayın, çünkü yapmanız gereken ağır işin altından kalkabilmeniz için yardıma ve anlayışa ihtiyacınız olacaktır.

Büyük Hayal Kırıklığı

Anneliğin gerçekleri, gerek sahip olunan sorumluluklar gerekse yapılması gerekenlerin doğru bir biçimde yerine getirilmesi açısından hayallerde canlandırılan ideal durumdan tamamen farklıdır. 

Bu noktada ideal bir anne olma fikrinin yarattığı düş kırıklığını kabul etmeniz ve aslında gerçeğin, hem iyi hem de kötü anları barındıran bir çeşit karışım olduğunu görerek kabul etmeniz öncelikle ihtiyaç duyacağınız gerekli bir durumdur.

“Mükemmel bir anne olmanın hiçbir yolu yoktur; iyi bir anne olmanın ise milyonlarca yolu vardır.

– Jill Churchill –

Kimler Yanmış Anne Sendromu Yaşayabilir?

Yanmış anne sendromu için aslında tipik bir kadın profili bulunmamaktadır.

Bu sendrom, her sosyal statüden, ilk kez bebek sahibi olan ya da daha önceden bebeği bulunan tecrübeli anneler de dahil olmak üzere tüm kadınların başına gelebilir. Ayrıca, herhangi bir zaman dilimi içerisinde yaşanabileceğine ilişkin bir tahminde bulunmak da zordur; zira bebeğin doğumundan hemen sonra yaşanabileceği gibi, aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilir.

yatakta uyuyan anne ve kızı

Annelerin aşırı bitkin olma durumları, ikiz çocuk sahibi olma ya da yaşları birbirine yakın olan birden fazla çocuğun olması gibi çeşitli risk faktörlerine bağlı bulunmaktadır. Bu tür durumlar anneye çok önemli miktarda yük getireceğinden annelik yorgunluğuna yol açabilmektedir.

Annelerin bu sendroma yakalanmalarını tetikleyebilecek diğer özel bir durum ise çocuklarını tek başlarına yetiştirmek zorunda kaldıkları durumlardır. Bu koşullarda yaşayan anneler ihtiyaçları olan destekten yoksun olduklarından yanmış anne sendromu yaşama riskleri daha yüksektir.

Nasıl Atlatılır?

Öncelikle ilk yapmanız gereken, kusursuz bir anne olmadığınız gerçeğini kabul etmenizdir. Bunu başarabilmek için de etrafınızda bulunan insanlarla neler hissettiğiniz konusunda konuşmaktan çekinmeyin. Hatta diğer annelerle yaşadığınız tecrübeleri paylaşma konusunda tereddüt etmeyin.

Eğer bir uzmana ihtiyacınız bulunduğunu düşünüyorsanız bir psikologdan yardım alabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, bazı işleri eşinize devrederek onun desteğini almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer yalnız bir anneyseniz, ihtiyaç duyduğunuz bu desteği aile fertlerinden ya da arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. Ayrıca bir bebek bakıcısının da size bu konuda önemli oranda faydası dokunacaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.