Çocukların Öğretmenlerine Karşı Saygısız Davranışları

Ebeveynler çocuklarına erken yaşta başkalarına ve öğretmenlerine karşı saygılı davranmaları gerektiğini öğretmeliler. 
Çocukların Öğretmenlerine Karşı Saygısız Davranışları

Son Güncelleme: 04 Mayıs, 2019

Çocukların öğretmenlerine karşı saygısız davranışlar sergilemeleri aslında çok sık karşılaşılan bir durumdur. Unutmayın ki bu durum yalnızca okulda görülmez ve çocuklara başkalarına karşı saygılı davranmaları gerektiği öğretilmelidir.

Bireyler başkalarına karşı saygılı davranmayı toplumdaki konumlarından ve kim olduklarından bağımsız olarak çocukluk döneminde öğrenirler. Bu sebeple, ergenlik çağına geldiklerinde öğretmenleri de dahil olmak üzere başkalarına karşı saygılı davranmayı öğrenmiş olurlar.

Çocuklar aynı zamanda ebeveynlerine karşı saygılı olmayı da öğrenmeliler. Onların kaba davranmalarına izin vermeyin. Buna ek olarak, uygunsuz davranışlar sergilediklerinde onlara özür dilemeyi öğretin. Kötü davranışların nasıl sonuçları olduğunu öğrenmeleri oldukça önemlidir.

Öğretmenlerin karşılaştıkları temel sorunlar

Günümüzde öğretmenlerin karşılaştıkları temel sorunlar disiplinsizlik, öğrenci fazlalığından kaynaklı araç ve gereçlerin yetersizliğidir. Buna ek olarak, onları olumsuz yönde etkileyen en önemli durum sınıftaki saygısız davranışlardır.

Ebeveynler, çocuklarına erken yaştan başlayarak bir takım değerleri öğretmekle yükümlüdürler. Çocuklar, bu değerleri okuldaki ve öğretmenlerine karşı olan davranışlarına da yansıtmalılar.

Bu istenmeyen durumların iyileştirilebilmeleri için öğretmenlerin görevinin çok önemli olduğunu unutmamak gerek. Buna ek olarak, okullara ebeveynler tarafından araç gereç ve teknolojik kaynak desteği yapılması da bir o kadar önemlidir. Öğretmen olmak birçok sorumluluğu da beraberinde getirir.

sınıftaki çocuk

Öğretmenlere karşı saygısız davranışları tetikleyen 3 sebep

Öğretmenleri karşısında çocuklarınıza aşırı korumacı davranmak

Ebeveynler genellikle çocuklarına karşı aşırı korumacı davranırlar. Bu şekilde davranan ebeveynler genellikle müsamahakar olurlar ve çocuklarının her istediklerini yapmalarına izin verirler. Bu durum, öğrencilerin öğretmenlerine karşı saygısız davranışlar sergilemelerine yol açabilir.

Fazla serbest bırakmak

Günümüzde eğitim ve öğretim yöntemleri otoriterizmden uzaklaşarak daha güçlü öğrenci ve öğretmen ilişkilerine odaklanmaktadır. Bu şekilde öğrenciler öğretmenleri ile daha kolay iletişim kurabilirler.

Fakat öğrenciler kendilerini öğretmenleri ile aynı konumda gördükleri zaman bir takım problemler ortaya çıkabilir.

Aileyi örnek almak

Ebeveynlerin bazı durumlarda öğretmenlerin akademik kararlarına karşı çıkmaları öğrencilerin gözünde öğretmenlerin güvenilirliğini sarsmaktadır. Hatta bazı durumlarda ebeveynler agresifleşebilir ve sinirlenebilirler. Ebeveynler öğretmene saygı duymuyorken çocuklarının saygı duymaları beklenmemelidir. 

Çocuklara öğretmenlerine karşı saygılı davranmaları nasıl öğretilebilir

  • Eğer çocuklar öğretmenleri hakkında kötü yorumlarda bulunuyorlarsa onlara katılıp sert eleştirilerde bulunmayın. Bazı öğretmenlerin diğerlerine göre daha kabiliyetli olduğunu ima edebilirsiniz.
  • Eğer çocuğunuz öğretmenlerinden biriyle iyi anlaşamıyorsa bu durumu öğrenmek için bir fırsata çevirebilirsiniz. Onlara anlaşamadıkları veya farklı şekilde düşünen insanları idare etmeleri gerektiğini açıklayın.
  • Çocuklarınıza toplum içinde öğretmenlerinin arkasından konuşmamaları gerektiğini çünkü öğretmenin sınıftaki otorite figürü olduğunu açıklayın. Öğretmenlerinin haksız bir davranışta bulunduğunu düşünseler bile bunu özel olarak konuşmaları gerektiğini tembihleyin.
  • Ebeveynler olarak sizler de kendi müdürlerinizle ve birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınıza nasıl davrandığınıza dikkat etmelisiniz. Onlara karşı kötü ve saygısız davranışlarda bulunuyorsanız çocuklarınıza söylediklerinizin aslında tam tersini yapıyorsunuz demektir.
ödev yapan çocuk

Ebeveynler nasıl saygılı çocuklar yetiştirebilirler?

Çocuklarınıza bir takım değerleri evde göstererek öğretebilirsiniz. Çocuğunuza herkesin saygıyı hakettiğini öğretin ve bu şekilde ona yol gösterin. İşte göz önünde bulundurmanız gereken temel noktalar:

İyi bir örnek olun

Çocuğunuzun örnek alacağı en iyi rol modeli ebeveynleri olarak sizlersiniz. Siz farkında olmasanız da onlar sizin yaptıklarınızdan öğrenirler. Siz başkalarına karşı sabırlı ve saygılı davranırsanız onlar da bunu öğrenirler.

Kendini ifade etmeyi öğretin

Ev içinde farklı bakış açılarından bahsetmek çok önemlidir. Bu şekilde, çocuğunuz kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğrenecektir. Aynı zamanda, kendininkilerden farklı olduğu taktirde başkalarının düşüncelerine saygı durmayı da öğrenir.

Kendine güvenmeyi öğretin

Çocuklarınıza başkalarına saygılı olmakla boyun eğmek arasındaki farkı öğretin. Bu sebeple, onların kendine güvenen bireyler olarak yetişmeleri oldukça önemlidir.

Eğitimli bireyler yetiştirin

Çocuklarınıza nezaket, iyi eğitim ve başkalarına karşı saygılı davranmayı öğretmek başkalarıyla daha iyi geçinmelerini ve saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

Çocuklar tanıştıkları her kişinin kendileri gibi olmayacağını bilmeliler. Anlaşamasalar bile başkalarına karşı saygılı ve anlayışlı davranmayı öğrenmeliler.

Saygı çocuğunuza öğretebileceğiniz en önemli erdemdir.

İlginizi çekebilir ...
Okuldaki Yeni Zorluklar İçin Çocuğunuzu Hazırlamak
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Okuldaki Yeni Zorluklar İçin Çocuğunuzu Hazırlamak

Çocuklar, okulun ilk günlerini ve okuldaki yeni zorluklar ile yüzleşmeyi zor bulabilirler. Bu zamanlar belirsizlik ve korku ile karakterize edilebi...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.