Aile Talepleri Çocuklarımızın Eğitimini Nasıl Etkiler

Bu yazıda, çocukları ne olmak istedikleri ve hayatta ne yapmak istediklerini seçmek konusunda özgür bırakmanın ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Ayrıca bu yolculukta sosyal veya aile talepleri ve yasakları ile onları engellemekten nasıl kaçınacaklarını anlatacağız.
Aile Talepleri Çocuklarımızın Eğitimini Nasıl Etkiler

Son Güncelleme: 03 Nisan, 2021

Çocuğumuzun eğitimi sırasında, onlar için birçok beklentiler, hayaller, projeler ve  hedeflerimiz vardır. Bazen, tüm bunların birer mecburiyete dönüştüğünün farkında varmayız, ki bu durumda çocuklar  bunları hayatlarına adapte etmek zorunda hissederler.  Ebeveynler olarak,  ailemizin taleplerine, kurallarına ve zorunluluklarına nasıl karşılık verdiğimiz, çocuğumuzun eğitimini etkileyeceği için önemlidir.
Bu kurallar ve talepler sıklıkla daha iyi veya daha kötü bir olasılığın oluşmasını belirleyecektir. Çocuklar kendi hayat projelerini inşa etmek zorundadırlar.  Ayrıca, onlar hayatlarında tamamlanmış hissetmek isteyecekleri yolu seçmek için özgürlüklerini etkileyeceklerdir.

Sosyal ve aile talepleri ve yasaklar

Toplum, inanç ve ailenin kendisi birçok kuralı oluşturur ve nesilden nesile aktarır, bazıları açık bir şekilde bazıları ise üstü kapalı olarak. Bunlar değerler, davranış şekilleri, genellikle birçok insan tarafından ilk görüşte ve sorgusuzca kabul edilen düşünme ve davranış şekilleri olabilir.

Ancak, birçok insanda olan şey, yaşamlarının bazı yaş dönemlerinde, bu kuralları kendi kişilikleri ve hedefleri ile çelişkili bulmaya başlarlar. Bu kurallara uyum sağlamaya son verirler. Ancak bunu sadece onlara söylenilenle hiçbir alakası olamayan duygularını, görüşlerini ve düşüncelerini  gizleyen aldatıcı bir görünümle yaparlar.

Bu sebeple, belirli sosyal ve aile taleplerini, kurallarını ve mecburiyetlerini yıkmak veya yıkmamak kararı kişinin kendisine ve seçeneklerine, durumuna, olasılıklarına ve bunu yapabilecek yeteneğine bağlıdır.

gulumseyen-aile

Ayrıca, kurallarla ve değerlerle dolu bir dünyadaki ve diğer herkes gibi davranmaya zorlayan ve gerçekten istemeden ve o değerleri paylaşmadan temel olarak onların kendileri olma ihtiyaçlarına da bağlıdır. Bu ayrıca, mantıksal veya duygusal olarak hiçbir destek olmadığı veya kanıtlanmadığına olan inançlarının durumudur.

Çocuğun eğitimini etkileyen dış kurallar ve aile talepleri

Bu kurallar ve talepler, bazen yazılı veya belirtilmiş değildir ve çeşitlilik gösterir. Bu kurallar en yüzeyselden en varlıksala kadar çeşitlilik gösteren bir aralıktadır. Çok güç duygusal içerikleri vardır, çünkü neredeyse her zaman tanıdığımız insanlarla ve sahip olduğumuz ilişkiler ile bağlantılıdır. Ve ayrıca çocukların nasıl kendi kimliklerini kazandıkları ile ilişkilenmektedir.

İşte aile talepleri ve beklentileri ile çocuklarımıza ilham vermenin bazı yolları:

 • Belirtmemiz gerek politik sınıflar ve takip etmemiz gereken bununla bağlantılı futbol takımları. Çünkü ebeveynlerimiz ve büyüklerimiz her zaman bununla tanımlarlar.
 • Nasıl giyindiğimiz, ailemiz bu konuda kesin beklentilere sahip olduğunda
 • Takip etmek zorunda olduğumuz dinimiz ve onun kurallarına dayanarak nasıl davrandığımız
 • Çalıştığımız konular veya seçmemiz gereken uzmanlık alanları, ailemiz veya büyüklerimizin bakış açısı ile örtüşen
 • Nasıl düşünmemiz gerektiği, farklı konular hakkında olması gereken görüşlerimiz ve hatta konuşmamız gereken konular
 • Diğer insanlarla olan ilişki türlerimiz. Neyin doğru neyin yanlış olduğu, bu konular hakkında nasıl ifade etmemiz ve hissetmemiz gerektiği
 • Moda ve sosyal ağlarla ilgili olan beklentiler. Ayrıca cinsiyet, gelenekler, sosyal sınıflar ve etnik kökenler.

Yasaklar ve aile talepleri çocuğun eğitimini nasıl etkiler

Kurallar ve aile talepleri sadece bir mecburiyet veya yapılması gereken bir görevi veya çocuklarımızın yapmak/olmak istemediği kişi olmayı (ve dahası sadece ebeveynlerini memnun etmek için yaparlar) kastetmez. Mecburiyetler ayrıca, kişiliklerini ve kimliklerini inşa ederken gerçek engellere dönüşebilir. Bu sebeple onlara hiç de mantıklı görünmezler. Bunun bir sonucu olarak, gerçek bir duygusal ve ilişkisel yıpranma oluşur.

Bu sebeple, daha pratik terimlerle söyleyebiliriz ki, zorunluluklar ve kurallar çocuğumuzun eğitimini etkiler.

 • İçsel olarak ne yapmak veya olmak istedikleri ile ters düşen durumların neden olduğu hayal kırıklıkları ve baba veya büyükannelerinin onları ne yapması veya olmasından hoşlanacaklarını bilmek.
 • Düşünmek, hissetmek, veya diğer aile üyelerinden farklı bir yolda davranmak nedeniyle suçlu hissetmek 
  yemek yapan aile
 • Asla belirli bir kariyer veya uzmanlığı seçemeyeceğini veya belirli bir hobi veya sanatı yapamayacağını bilerek yaşanan anksiyete, üzüntü veya motivasyon eksikliği. Basit bir sebep  olarak bunların ailede kabul edilmemesi.
 • Reddedilmiş hissetmek ve bu reddedilmeyi aile üyelerine de aktarmak.  Paylaşmadığımız ve inanmadığımız kurallar ve mecburiyetlere uyumanın yükümlülüğünün bir sonucudur. Bu kurallar belirtilmiş veya basitçe ima edilmiş olabilir.
 • Reaksiyonları aralığı ve akrabalarla ve diğer tüm dünya ile yaşanan öfke. Bir insan sadece ailesi tarafından kabul görmek ve kabul edilmek için kendi hayallerinden ve projelerinden vazgeçmesi gerektiğini artarak hissediyorsa bu durum meydana gelir.
 • Ailenin kabul etmemesi ve giyim, zevk ve hobilerinin anlaşılmamasına karşılık olarak artan isyankar tavırlar

Sosyal ve aile taleplerini, kurallarını ve mecburiyetlerini azaltmak bir kendini sevme göstergesidir.

Sonuç olarak…

Ebeveynler olarak, kurallarımız ve mecburiyetlerimizin bir çocuğun kişilik ve karakterini nasıl etkileyeceğinin sıklıkla farkında değiliz. Bu sebeple, eğer gerçekten onların mutluluğunu, bir insan olarak tamamen kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip olmalarını istiyorsak, o zaman onlara seçim yapmaları için daha fazla özgürlük vermeliyiz.

Çocuklarını yetiştirmekte olan ebeveynler için zorlu mücadele, aile talepleri ve mecburiyetleri ile onlara yük olmamaktadır. Ne için çalıştıklarına veya kimi sevmeyi tercih ettiklerine bakmaksızın, kendilerine güvenmeye ve iyi bir insan olmanın öğretilmesine ihtiyaçları var.

Onlar zorluk çıkarmalarına veya sevgiyle anılan aile gelenekleri, değerleri ve ideolojilerinden vazgeçip geçmediklerine bakmaksızın bunu yapmalıyız. Bu bazılarımıza düşünülemez gelse de, hadi yapalım.

Not: kurallardan konuştuğumuzda, tabi ki bir ebeveynin çocuğuna öğretmesi gereken edepli, doğru, yasalara bağlı bir birey olması için gerekli kurallardan bahsetmiyoruz. Bahsettiklerimiz onların gelişimlerini engelleyebilecek gereksiz kurallardır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.