Sosyal çevre

Çocuğun benlik saygısı ve kendi imajının çevresi ile iyi ilişkileri olması önemlidir. Aile dinamikleri, kişiliği ve akranlarıyla nasıl ilişki kurduğu psikososyal adaptasyonunda rol oynamaktadır. Bunları anlamak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bu bölümde bulabilirsiniz.

Zorbalığa Karşı Ekolojik Bir Yaklaşım

Zorbalık yalnızca eğitim hayatıyla alakalı değil sosyal bir problemdir. Bu sebeple, ekolojik bir yaklaşımdan faydalanarak zorbalığa karşı bir takım önlemler almalıyız. Bir çocuğun büyüdüğü ve geliştiği tüm alan ve çevreler bu yaklaşım dahilinde olmalıdır. Bunun sebebi, okulda zorbalık problemini çözüme…