Öğrenme Zorluğu Yaşayan Çocuklar İçin Eğitim Desteği

23 Ekim 2019
Öğrenme zorluğu yaşayan çocukların özel ihtiyaçlarına göre yanıt vermek eğitimcilerin görevidir. Bu yazımızda, bu konuda alınması gereken önlemlerden bahsedeceğiz.

Kapsayıcı bir eğitim adına öğrenme zorluğu yaşayan çocuklara eğitim desteği vermek şart. Günümüzde eğitim alanında başarılmak istenenleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Tüm öğrencilerin bütünleşmesini sağlamak
 • Yeterli eğitimin normal okullarda ya da, istisnai durumlarda, özel eğitim merkezlerinde verilmesi

“Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir.”

-Albert Einstein-

Öğrenme Zorluğu Yaşayan Çocuklar İçin Eğitim Desteği

Öğrenme zorluğu yaşadıkları için eğitim anlamında özel ihtiyaçları olan öğrencilerin bazı farklı kaynaklara ihtiyaçları olabilir. Bu farklı kaynaklara şunları sayabiliriz:

 • Kişisel destek
 • Özel tedbirler
 • Ders programında değişiklikler
 • Esneklik
 • Bireysel ilgi

Bunların hepsi öğrencilerin öğrenme ile aralarındaki engeli aşmaları ve adil, eşit bir ilgi görmeleri için gereklidir. Bundan dolayı normal okullarda bu öğrencilerden sorumlu kişiler, özel öğretmenler ve yardımcı öğretmenlerdir.

Öğrenme zorluğu yaşayan down sendromlu kız

Sınıf Öğretmeninin Eğitim Desteği

Sınıf öğretmeninin görevi, çocukları farklılıklar konusunda bilinçlendirmek, karşılıklı saygının önemini aktarmak ve farklılıkların kabul edilmesini sağlamaktır.

Bunun için de öğretmen, sınıftaki her bir çocuğun seviyesine göre geliştirilmiş kapsayıcı bir metot oluşturmalıdır. Bunu yapmak adına şu yöntemlere başvurulabilir:

 • Tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına göre metot ve materyaller oluşturmak, bunları adapte etmek.
 • Esnek gruplandırmalar yapmak.
 • Zeka açısından engeli olan öğrencilere de diğer sınıf arkadaşlarınınkine benzer aktiviteler oluşturmak fakat bunu yaparken şu gibi değişikliklerde bulunmak:
  • Görevlerin yerine getirilmesi için daha fazla zaman tanımak.
  • İçeriği ya da içeriğin sunumunu basitleştirmek.
  • Aktiviteyi adım adım açıklamak.
  • Yardım ve rehberlik etmek.
  • Görev sayısını azaltmak.
 • Öğrencilerin bağımsız hareket etmelerine ve kendi kendilerini yönetmelerine yardımcı rutinler oluşturmak.
 • Belirli konular ya da tüm öğrenciler için önemli olan konular üzerinde daha fazla zaman harcamak, fakat özellikle öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin zorlanabilecekleri konular üzerinde durmak. Bu anlamda, özellikle şu konular üzerinde durulmalı:
  • İletişim
  • Okuma – yazma
  • Psikomotor beceriler
  • Sayı sayma ve işlem becerileri
  • Kişilerle ilişki kurma becerileri
 • İstisnai durumlarda ders programında düzenlemelere gitmek. Bu düzenlemelere şunları sayabiliriz:
  • Temel kavram ve konular dışındaki içerikleri çıkarmak.
  • Değerlendirme kriterlerinde düzenlemeler yapmak.

Tüm bunların işe yaraması için, öğretmenler olumsuz yaftalamalarda ya da karşılaştırmalarda bulunmamalıdır. Olası agresif davranışların ya da hatta çocukların kendilerine zarar vermelerinin önüne geçmek için öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin gerginlikleri ile nasıl başa çıkacaklarını bilmeliler.

Gülümseyerek bilgisayara bakan çocuk

Yardımcı Öğretmenin Eğitim Desteği

Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin eğitiminde yardımcı öğretmenler de çok önemli bir rol oynarlar. Bu öğretmenler okulda onlara en fazla destek olan kişilerdir. Yardımcı öğretmenler sınıf öğretmeninin görevine destek olmak için onlarla sürekli iletişim halindedirler.

Tedavisel pedagoji ve İşitme ve Dil alanı çalışanları şunlardan sorumludur:

 • Eğitim materyallerini seçme, geliştirme ve uyarlama
 • Bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırma
 • Bireysel eğitim destek programları oluşturma

Benzer şekilde, öğrenme zorluğu çeken öğrencilerden kişisel otonom becerileri olmayanlar, okul günlerinde bu becerilerini geliştirebilsinler diye bir bakıcı ya da eğitim asistanının yardımına ihtiyaç duyarlar.

Bu kişilerin görevi de, bir şeyler öğretmek değil, eğitim anlamında çocuklara destek sağlamaktır. Özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere şu konularda yardımcı olurlar:

 • Bağımsız hareket etme
 • Erişebilirlik
 • Seyahat
 • Sağlık
 • Güvenlik
 • İlgi, dikkat ve bakım

Özetle, öğrenme zorluğu olan çocuklarla ilgilenmek, özel ve bireysel bir eğitim desteği gerektirir.

 • Cegarra, F. y García, G.  (2013). Intervención educativa en el alumnado con discapacidad intelectual. Discapacidad online.
 • Fierro, A. (2012). Los alumnos con retraso mental. En Á. Marchesi, J. P. González y C. Coll (Ed.), Desarrollo Psicológico Y Educación: 3. Trastornos Del Desarrollo Y Necesidades Educativas Especiales (pp. 273-299). Madrid: Alianza Editorial.
 • Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. (s.f.). Guía para Profesores de Niños(as), y Adolescentes con Discapacidad Intelectual.