Ders Kitapları Gelecekte Eğitimin Bir Parçası Olacak Mı?

Teknoloji, öğrencilerin akademik kapasitelerini en üst düzeye çıkarabilecekleri paradigmayı değiştirdi. Bu yazıda, ders kitaplarından ve bu kitapların eğitimde kullanılmaya devam edip etmeyeceğinden bahsedeceğiz. 
Ders Kitapları Gelecekte Eğitimin Bir Parçası Olacak Mı?

Son Güncelleme: 26 Nisan, 2021

Modern teknoloji dünya çapında ilerledi ve teknolojide kaydedilen gelişmeler kaçınılmaz olarak sınıflara da girdi. Öyle bir noktaya geldik ki, birçok öğretmen, eğitim profesyoneli ve veli kendilerine aynı soruyu soruyor: Ders kitapları gelecekte eğitimin bir parçası olacak mı?

Ders kitapları, geçmişten günümüze sayısız nesilden öğrenciye eşlik etti. Dünyanın dört bir yanındaki sınıflarda en kullanışlı eğitim araçlarından biri oldu. Ancak dijital materyallerin günden güne daha erişilebilir olmasıyla birlikte yaygınlıkları giderek azalıyor.

Bu açıdan teknoloji, dijital tabletlerin, ders kitaplarına alternatif olarak ortaya çıktığı başka bir senaryo yarattı. Elbette bu paradigma değişikliğine karşı çıkan, geçmişten kopamayan birçok insan var. Yine de bu durum, engellenemeyecek doğal bir sürecin bir parçası gibi görünüyor.

Bu konuyla ilgili karar vermenize yardımcı olmak için, 2016 yılında Maryland Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir çalışmadan bahsedebiliriz. Araştırmacılar, 90 öğrenciden dijital versiyonun yanı sıra basılı bir kitaptan kısa bilgilendirici metinler okumalarını istediler.

Katılımcılar, metni okurken kullandıkları aracıdan yani dijital ve basılı versiyonlardan bağımsız olarak metinlerin ana fikirlerini tanımlarken eşit performans gösterdiler.

Ancak ekstra bazı noktaları belirtmeleri ve daha fazla ayrıntıyı hatırlamaları istendiğinde, basılı metni okuyanların avantajı vardı. Peki, bu tartışmayla ilgili başka neler söylenebilir?

Eğitimde ders kitaplarının kullanılmaya devam etmesinin avantajları

1. Bilgileri bulmak daha kolay

İnternetin hızı ve hacmi göz önüne alındığında, bunun tam tersinin doğru olacağı düşünülebilir. Ancak ders kitapları öğrencilerin aradıkları bilgileri kolayca bulmasını sağlar çünkü genel olarak ayrıntılı bir içerikleri vardır ve içlerinde hangi konunun hangi sayfada işlendiğini gösteren bir dizin bulunur.

Bir ders kitabı iyi tasarlanmışsa, öğrenciler aradıkları net bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için o kitabı kullanabilirler. Ayrıca söz konusu öğrenme olduğunda, ders kitapları öğrencilere yapısal ve organizasyonel açıdan daha fazlasını sunar.

2. Ders kitapları, öğretmenlerin işlerini kolaylaştırıyor

Ders kitaplarının kullanılmasının, öğretmenler açısından da bazı avantajları olabilir. Ders kitapları, genç öğretmenler için özellikle yararlı olabilir çünkü derslerin materyalleri ve yapısal programları çok ayrıntılı olma eğilimindedir.

Böylece ders planları için yeni fikirler bulmak isteyen öğretmenler bu amaçla çok fazla zaman ayırmak zorunda kalmazlar.

okul çantası ders kitapları

3. Çalışırken konforu artırıyor

Elektronik kitapların çoğu, öğrencilerin not almalarını ve işaretlemeler yapmalarını sağlayan küçük bir araç ordusu ile donatılmıştır. Ancak öğrenciler sınıfta dijital tablet kullanmaya genellikle alışkın değildirler. Bu nedenle çoğu önemli yerlerin altını çizebilecekleri ve kenarlarına notlar alabilecekleri basılı kitapları kullanmayı tercih ediyorlar.

“Ders kitapları öğrencilerin aradıkları bilgileri, kolayca bulmalarını sağlar çünkü genel olarak çok ayrıntılı bir içerikleri vardır ve bir dizin içerirler. Bir kitap, iyi tasarlanmışsa, öğrenciler onu aradıkları net bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için kullanabilirler.”

Eğitimde ders kitaplarının kullanılmaya devam etmesinin dezavantajları

Eğitimde ders kitaplarının kullanılmasıyla ilgili ilk dezavantaj, öğrencilerin okula giderken ve okuldan dönerken sırtlarında taşımak zorunda kaldıkları ağırlıktır. Kitaplarla dolu bir sırt çantası taşıyan çocuk, okullarda ve akademik kurumlarda yer alabilecek tipik bir posta kartı resmi gibidir. İşte bu durum, işe teknolojinin dahil olmasıyla önlenebilir.

Ders kitaplarının bir diğer negatif yönü de raf ömürleridir. Bazı ailelerde ders kitapları küçük kardeşlere veya arkadaşlara aktarılır ancak yine de çoğu ders kitabı tek bir kişi tarafından yalnızca bir kez kullanılır.

Teknolojiyi tercih etmek için sebepler

1. Yaratıcılığı desteklemesi

Tabletlerin formatı, yaratıcılığı teşvik eder. Öğrenciler, tabletlerde ekstra araçlara ihtiyaç duymadan çizim yapabilir, müzik besteleyebilir veya bir film bile hazırlayabilirler. Böylece yalnızca pasif bilgi alıcıları olmaktan çıkıp yaratıcı becerilerini keşfedip geliştirebilirler.

2. Kullanımının kolay olması

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara kıyasla tabletlerin çok daha sezgisel ve kullanıcı dostu olduğunu inkar edemeyiz. Ayrıca çoğu çocuk halihazırda onları kullanmaya alışık.

3. Doğrudan iletişim imkanı

Sınıfta teknolojiyi kullanmanın bir diğer faydası da doğrudan iletişimdir. Tabletler herkesin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayabilir: Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler. Elle yazılmış notların, ödevlerin ve sınıf notlarının kaybolması kolaydır.

Dijital veriler söz konusu olduğunda bu durum mümkün değildir. Öğrenciler eleştiri, tebrik veya şüphe içeren herhangi bir yoruma ileride referans olarak da bakabilirler.

tablet eğitim çocuk

Sınıfta teknolojiye yer vermenin dezavantajları

Sınıfta teknolojiye yer vermenin ilk dezavantajı, tablet kullanımının çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Çünkü tablet çocukların dikkatinin çok dağılmasına neden olabilir. Tabletlerdeki oyunlar, videolar ve sayısız uygulama da çocukların dikkatinin dağılmasına yol açıyor olabilir.

İkincisi, basılı materyallerin aksine, dijital metinler tablette kalır. Hareket etmeleri mümkün değildir. Bu da sınıf arkadaşı ve kardeş olanların kitaplarını paylaşamayacağı anlamına gelir.

Son olarak, birçok öğrenci için elektronik kitap kullanmanın tercih veya fiyat ile ilgili değil, bu cihazların erişilebilirliği ile ilgili olduğunu bilmelisiniz. Genellikle öğrencilerin okul için ihtiyaç duydukları kitapların dijital versiyonları satılmaz.

Sonuç olarak, herkesin aynı fikri paylaşmadığı bir konu ile karşı karşıyayız. Ancak bugünlerde, teknolojinin okullardaki varlığı ile ilgili daha fazla düşündüğümüz bir geçiş döneminin ortasında olduğumuz da açıktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.