İkili Mesleki Eğitim Nedir?

24 Mayıs 2020
İkili Mesleki Eğitim, çeşitli yaş gruplarında bulunan öğrenciler için son derece faydalı bir uygulama olabilir. Özellikle okula devam etme ve bir meslek edinme konusunda henüz karar verememiş gençler için güzel bir fırsattır.

Eğitimi hayatını hangi alanda sürdüreceğine henüz karar verememiş lise çağlarında çocuğunuz var mı? Peki çalışma hayatı ile okula devam etme seçeneği arasında bir türlü karar veremiyor mu? Bu durumda İkili Mesleki Eğitim uygulaması çocuğunuz için son derece uygun bir seçenek olabilir. Peki bu uygulamanın içeriğinde neler olduğunu biliyor musunuz? Bu yazımızda sizlere İkili Mesleki Eğitim uygulaması ile ilgili kısa bilgiler sunacağız.

İkili Mesleki Eğitim, ticaret hayatı ya da belirli bir iş alanında öğrenmeye başlamak için iyi bir fırsattır. Çünkü çocuklar bir yandan okula devam ederken diğer yandan da uygun bir firma ya da işyerinde staj yapabilirler ve bu sayede bir miktar para kazanma şansına da sahip olurlar. Yani bu uygulama, gençler için son derece faydalı ve motivasyonlarını yüksek tutarak ilgilendikleri alanlarda kendilerini geliştirmeleri için çok mantıklı bir yöntemdir.

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.”

-Peter Drucker-

İkili Mesleki Eğitim Nedir?

Eğitim programı kavramını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kavram, aslında öğrencilerin belirli mesleklere yönelik eğitim ve hazırlık süreçlerini düzenleyen bir tür çalışma formatıdır. Bu tür programlar kimi zaman 2000 saate kadar varan eğitimler içerir ve iki ya da üç akademik yılda tamamlanır.

İkili Mesleki Eğitim, temel olarak eğitim ve öğretim aşamalarını birbirinden ayıran ve her biri için birbiri ile uyumlu ancak farklı programlar sunan yeni bir uygulamadır.

 • Müfredat eğitimi. Eğitim merkezlerinde ya da okullarda teorik bilgilerin aktarılması ve öğrenilmesi aşamasıdır.
 • Bir işyerinde ya da firmada çalışma yöntemiyle tamamlayıcı eğitim. İlgili iş alanında pratik yaparak eğitim alma ve buna yönelik yeteneklerin geliştirilmesi aşamasıdır.
Mekanik staj yapan bir öğrenci

Bu sayede öğrenciler, sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri ücret alarak çalıştıkları bir iş yerinde pratiğe dökme ve pekiştirme olanağı yakalarlar. Bu sayede çalışma hayatına da böylelikle atılmış olurlar. Peki bu tür bir öğrenme ve çalışma modeliyle ne hedeflenmektedir? Bu uygulamanın amacı şu şekilde özetlenebilir:

“Bu yenilikçi uygulama ile firmalar İkili Mesleki Eğitim modellerini destekleyebilir, eğitim merkezleri ve okullarla aralarındaki ilişkileri güçlendirebilir ve sosyal sorumluluk kapsamında üzerlerine düşen görevleri yerine getirebilirler.”

İkili Mesleki Eğitim Programına Katılmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İkili Mesleki Eğitim Yönergesi konulu yazıya göre, bu programa kayıt kabul şartları şu şekilde belirtilmiştir:

 • İkili mesleki eğitim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerde;
  • En az ortaokul/imam hatip ortaokulunu tamamlamış ve 19 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Eğitim almak istediği meslek alanı/dalı ile ilgili olarak faaliyet gösteren bu yönerge kapsamındaki bir işletme ile mesleki eğitim sözleşmesi imzalamış olmak,
  • Bünyesi ve sağlık durumunun, girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu ile belgelendirmek şartları aranır.
 • Herhangi bir mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda eğitim ve öğretimine devam ederken ikili mesleki eğitim programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için yönetmeliğin denklikle ilgili hükümleri uygulanır. Diğer ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, daha önce okuyup başarılı oldukları ortak derslerden muaf tutulurlar.

Bu genel uygulama şartlarının ilgili iş dalı ya da meslek grubunun ihtiyaçları ve içinde bulunduğu koşullara göre düzenlenebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, başvurmadan önce mutlaka ilgili kurumların ya da firmaların görüşlerini almak uygun bir davranış biçimi olacaktır.

İkili mesleki eğitim öğrencileri

İkili Mesleki Eğitimin Ne Tür Avantajları Bulunur?

İkili Mesleki Eğitim, diğer klasik eğitim metotları ile karşılaştırıldığında pek çok avantaja sahiptir. Bu eğitim türünün sunduğu avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlgilendiğiniz iş kolunda kendinizi geliştirme olanağı sunması. Bununla eş zamanlı olarak bir firmanın üretim sürecine doğrudan katkı verme olanağı.
 • Her eğitim sürecinin başında bilgileri pekiştirme olanağı sunması. Bu sayede ilgili iş alanında yetkinliğin her geçen yıl daha da artması.
 • Belirli bir iş koluna yönelik olarak hem teorik hem de pratik olarak gerektiği gibi hazırlanma imkanı vermesi.
 • İş dünyasının gerçekleri ve piyasanın o anki şartlarına uygun gerçekçi ve ihtiyaçlarla doğru orantılı bir eğitim sürecinin içinde bulunma imkanı.
 • Hem kişisel, hem akademik ve hem de profesyonel anlamda öğrencinin yeteneklerini ve kapasitesini geliştirme imkanı sunması.
 • Sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif bir biçimde katılma olanağı vermesi.
 • İlerleyen süreçte zaman kaybetmeden iş dünyasına adım atma olasılıklarını yükseltmesi. Staj yapılan iş yerinde çalışma avantajı ile birlikte okul sonrası burada devam etme şansının yüksek olması.

Yukarıda belirttiğimiz nedenler ve bunlar gibi pek çok sebepten dolayı İkili Mesleki Eğitim pek çok öğrenci için oldukça ilginç ve farklı imkanlar sunan bir metot olarak görülmektedir. Ancak ne yazık ki bu sistemin avantajlarını bilen insan sayısı çok azdır. Eğer bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bulunduğunuz yerdeki bir eğitim kurumuna başvurup detayları öğrenebilirsiniz.