Okul Üniformaları: Çocuklar Aynı Kıyafeti Giymeli Mi?

Okul üniforması, yıllardır tartışmaların merkezinde yer alan bir konu. Bazı ebeveynler, üniformaların, çocuklarını seçme ve ifade özgürlüğünden yoksun bıraktığını iddia ediyorlar. Bazı ebeveynler ise sorumluluğu ve aidiyet duygusunu teşvik ettiği için okul üniforması fikrini destekliyorlar.  
Okul Üniformaları: Çocuklar Aynı Kıyafeti Giymeli Mi?

Son Güncelleme: 28 Şubat, 2021

Bazı akademik kurumların, tüm öğrencilerin aynı şekilde giyinmelerini gerektiren düzenlemeleri vardır. Bunu kısmen gelenekleri ve aidiyet duygusunu teşvik etmek için yaparlar. Ancak okul üniformaları konusu, hem destekçileri hem de eleştirenleri olan bir konudur.

Bugünkü yazımızda bu tartışmalı konunun kısa bir analizini yapacağız.

Okul üniformaları: Evet mi hayır mı?

Veliler ile eğitim camiası arasında tartışmalara neden olan pek çok konudan biri de okul üniformalarıdır. Bazı kurumlar üniformaların birçok avantajının olduğunu iddia ediyorlar. Onlara göre üniformalar, öğrencilere aidiyet hissi veriyor.

Ayrıca, aynı kıyafetlerin giyilmesi, farklılıkların, dikkat dağıtmasını ve kıyaslamalar yapılmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Böylece ebeveynlerin uğraşmak zorunda olduğu sorunlardan bir tanesinin eksildiğine dikkat çekiyorlar. Bir başka deyişle, okul yılının başında yapılan alışverişin karmaşıklığı azalıyor. Üstelik çocuklar okulda giyerek kıyafetlerini yıpratmamış oluyorlar!

Ancak bu “eşitliğin”, dezavantaj olduğunu iddia edenler de var ki zaten haklılar. Bu kişiler, üniformanın öğrencinin, kişiliğini oluşturduğu bir dönemde, özgürlüğünü ve bireyselliğini çaldığına inanıyorlar. 

Hatta bu giyinme şeklinin, öğrencilerin, diğer okullardaki gençlerle sorun yaşamasına neden olabileceğini söyleyecek kadar ileri bile gidebiliriz. O okul, çocuklara üniforma giyilmesini şart koşsun ya da koşmasın; istediklerini giyinme özgürlüğünü versin ya da vermesin, böyledir.

Aynı zamanda, üniformaların eski moda olduğunu ve geçmişte kalması gerektiğini doğrulayan teoriden de bahsetmeden geçemeyiz. Çoğu durumda, kızların etek, erkeklerin ise pantolon giymesi, oldukça modası geçmiş ve cinsiyetçi bir tutumdur.

Okulda homojen görünmek

Üniformaların çeşitli amaçları vardır ve onları kabul edip etmemek ebeveynlere bağlıdır. Kurallara göre çocukların belirli okullara gidebilmesi için spesifik kıyafetler giymeleri gerekir.

Ancak eğitimsel alanların tümünde tartışma çıkar. Pek çok kişi, üniformaların, okula gitmenin orduya katılmak gibi olduğu eski günlerde kaldığına inanıyor. Günümüzde ise tüm bunlar değişti.

okul koridor çocuklar

Okul üniformalarının homojenlik sağladığıyla ilgili teori görecelidir. Öğrenciler, sadece aynı okulda okudukları sınıf arkadaşları ile aynı şeyi giyinmiş olurlar. Üstelik bir kurum ile başka bir kurum arasındaki farklılıklar, çatışmaya, kıyaslamaya ve ayrımcılığa neden olabilir.

Çocuklarımızı, üniforma giymenin zorunlu olduğu bir okula göndermeden önce, böyle bir şeyin, çocuğumuz için gerçekten isteyeceğimiz bir şey olup olmadığını kendimize sormalıyız. Konu giysilerden çok ifade ettikleriyle ilgilidir: Bağlılık, düzenlilik, tertip, formalite, vb.

Söz konusu okul alışverişi olduğunda üniformalar işi kolaylaştırabilir. Ebeveynlerin yılın tamamı için birkaç yedek satın almaları yeterli olur. Hatta tüm öğretim yılı boyunca aynı kıyafet giyileceği için paradan tasarruf da edebilirler.

Aynı zamanda, pek çok kişi, üniformaların, çocukları okulda daha sorumlu ve uslu bir hale getirme eğiliminde olduğunu söylüyor.

Okul üniformaları: Görece önemi

Doğru olan şu ki bir bireyin kişiliği sadece üniforma giyip giymemesine bağlı değildir. Bir çocuğun yaşı kaç olursa olsun, kişiliği, okulda ve elbette evde öğrendiği öğretilerle ve değerlerle çok daha yakından ilişkilidir.

Çocuklarımıza okul üniformalarının itaatle eş anlamlı olduğunu öğretebiliriz. Ancak evde ne istiyorlarsa yapmalarına izin verirsek, o zaman bu kıyafetlerle değil, kurallarla ilgili olur.

Aynı zamanda, onlara, üniforma giymenin sınıf arkadaşlarının arasındaki farklılıkları ve kıyaslamaları önlemeye yardımcı olduğunu açıklayabiliriz. Ancak diğer okullar hakkında olumsuz yorumlar yaparsak, çocuklarımıza çelişkili bir mesaj vermiş oluruz.

üniformalı kız çocuğu

“Okul üniformalarının, öğrencilerin özgürce düşünmelerine izin vermeyeceğini düşünüyorsak, o zaman kendimize, giydiğimiz kıyafetlerin ve modanın yaptıklarımızı ve görüşlerimizi ne dereceye kadar belirlediğini de sormalıyız.”

Sonuç olarak, üniformalar, çocukların yalnızca belli bir bağlamın içinde ve belli bir zaman diliminde kullandıkları giysilerdir.

Üniforma giyilmesini destekliyorsak, çocuklarımızı, üniforma giymenin zorunlu olduğu bir okula gönderebiliriz. Üniforma giyilmesini desteklemiyorsak, o zaman çocuklarımızın istedikleri kıyafetleri giymelerine izin verecek bir okulu seçebiliriz.

Verdiğimiz her kararın artıları ve eksileri olacaktır ve üniforma konusu, okul seçerken göz önünde bulundurmamız gereken tek faktör değildir.

Kendi ilke ve değerlerimize dayanan bir akademik kurum seçmemiz önemlidir. Elbette çocuklarımızla muhatap olacak akademisyenlerin hangi düzeyde olacaklarını da hesaba katmalıyız.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.