Baby Boomer Kuşağı Ebeveynleri ve Bize Ne Öğretebilirler?

Yazımızı okumaya devam edin ve Baby Boomer kuşağı ebeveynlerinin özelliklerini keşfedin.
Baby Boomer Kuşağı Ebeveynleri ve Bize Ne Öğretebilirler?

Son Güncelleme: 26 Haziran, 2019

Her jenerasyonun doğduğu yıl ve zamana göre bir ismi vardır. Jenerasyonların bir takım özellikleri tarih boyunca farklı dönemlerin yaşanmasına olanak sağlamıştır. Bugünkü yazımızda bahsedeceğimiz kuşak ise Baby Boomer Kuşağı.

Jenerasyonlar değişse de ebeveynliğin tek bir ortak amacı vardır: sevmek, önemsemek ve öğretmek. Ebeveynler evin direkleridir ve onların görevi aileyi desteklemektir. Fakat onlar için en önemli olan çocuklarını doğru ve iyiye doğru yönlendirmektir.

Baby Boomer Kuşağı 1945 – 1964 yılları arasında doğan ebeveynlerdir. Günümüzde bu kişiler 55 ile 74 yaşları arasındalardır. Hayat tarzları oldukça ayırt edici, kendine özgü ve günümüz yaşam tarzına göre biraz da eski modadır. Bu kuşağa ait bireylerin birçoğu şuan büyükbaba veya büyükanne olduklarından ötürü eski alışkanlıkları devam ettirmeleri çok da şaşırtıcı bir durum değildir.

büyükanne ve büyükbabayla okuma

Baby boomer kuşağının tarihi

Baby boomer kuşağından bireylerin davranış ve düşünme biçimlerini anlamlandırabilmek için onların tarihi hakkında da bilgi sahibi olmamız gerek. İlk olarak baby boomer isminin nereden geldiğiyle ve bu jenerasyonun nasıl ortaya çıktığıyla başlayalım. Buna ek olarak, onların zevklerini ve adetlerini anlayabilmek için dönemin sosyal hareketlerini de göz önünde bulundurmak gerek. 

Bu ismin otaya çıkışı tarihsel bir olaydan kaynaklanmaktadır. 1945 ve 1964 yılları arası II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki yıllardır. Ölüm oranları savaş yıllarında çok yüksek olduğundan ötürü bu yıllar insanlık için oldukça zor geçmiştir.

Baby boomer terimi, Amerikan, Kanadalı, Avustralyalı ve Yeni Zellandalı savaşa giden erkeklerin eşlerini yıllarca görmeden savaştan geri dönmelerinden yola çıkılarak bulunmuştur. Yıllar sonra sevdikleri kişilere geri dönmenin mutluluğu baby boomer jenerasyonunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum dünya genelinde görülen bir durumdur ve o yıllarda uluslar en yüksek doğum oranlarını raporlamışlardır.

Doğum oranı

O yıllarda doğum oranları oldukça yüksekti. Savaş zamanında görülen trajedilerden ve kayıplardan sonra, kalan insanlar gelecek için üremekten sorumlu olanlardı. Bu olayın dünya çapında görülmesi, bunun bir patlama yani “boom” ismi ile anılmasına sebep olmuştur.

sevgilisini öpen asker

Buna ek olarak, o yıllarda dünya çapında çok önemli sosyal ve kültürel olaylar gerçekleşmiştir. Tüm bu faktörler birleşerek doğum oranının çok yüksek olduğu baby boomer kuşağının oluşumuna yol açmıştır. Bizler veya ebeveynlerimiz bu kuşağın bireyleriyiz.

O yıllara ait önemli tarihsel olaylardan bazıları şunlardır:

  • Martin Luther King Jr. ve John F. Kennedy’nin suikaste kurban gitmeleri.
  • İnsanlığın aya ilk kez ayak basması.
  • Cinsel özgürlük ve feminist hareketlerinin ortaya çıkışı.
  • İnsan hakları hareketlerinin ortaya çıkışı.
  • Soğuk savaşın başlaması.

İnsan haklarını hedef alan hareketlerin ve sosyal protestoların görüldüğü dönemde hippilik akımı ortaya çıkmıştır. Hippiler savaşa ve şiddet içerikli hareketlere tamamen karşı olan ve barış içinde yaşayan insanlardı.

Bu akım, özellikle de müzik dünyasında görülen kültürel hareketlerin de öncüsü olmuştur. The Beatles gibi gruplar bu dönemde ortaya çıkmıştır ve dönemine damgasını vurmuştur.

Baby boomer kuşağındaki ebeveynlerin kişilik özellikleri

  1. Yaşadıkları dönemde oldukça önemli olan özgürlük ve eşitlik hedefli sosyal hareketler sayesinde baby boomer kuşağındaki ebeveynler hoşgörülü ve liberal görüşlü kişiler olmuşlardır.
  2. Baby boomer kuşağındaki kişiler profesyonel kişilerdir. Savaş sonrası dönemde bu kişiler çok çalışarak şimdiki zamanın zengin kişileri olmuşlardır. Onlar sayesinde kapitalizmin temelleri atılmıştır. Bu kişiler çocuklarına ve torunlarına rahat bir yaşam sunma imkanı bulmuşlardır.
  3. Bu ebeveynlerin her zaman anlatacak bir hikayeleri vardır. Tarihin en zorlu zamanlarına tanıklık etmişlerdir ve anekdotlarını çocuklarına aktarmak isterler.
  4. Müzik zevkleri çok farklıdır. Onlar klasik müzik, güzel melodiler ve romantik şarkılardan hoşlanırlar.

Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.