Çocuk Eğitimi Konusunda Uzlaşmak

4 Kasım 2019
Elbette tüm anne ve babalar çocukları için en iyi olanı isteseler de, kimi durumlarda aralarında uzlaşmaya varmaları zor olabilmektedir. Eğer diyalog kurarak ve konuşarak anlaşmaya açık değilsek, kendimizi ufaklıklara zararı dokunacak istenmeyen çatışmaların içinde bulabiliriz.

İki kişi hayatlarını birleştirmeye karar verdiğinde, aslında iki ayrı dünyayı bir araya getirerek yeni dünyaların doğmasının yolunu açmış olurlar. Bu küçük dünyalar, yani çocukların yetiştirilme süreci ise tam anlamıyla anne ve babanın farklı dünya görüşlerinin karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Ciddi anlamda zorluklar barındıran bu süreç, çocuk eğitiminin hiç de kolay olmadığını açık bir biçimde anlamamıza neden olur.

Anne ya da baba olduğumuzda, kendi yetiştirilme tarzımız da gün yüzüne çıkar. Bu aşamada, ya çocuğumuzu da aynı şekilde yetiştirmek ya da hata olarak düşündüklerimizi tekrar etmemek amacıyla çocuğumuz için kafamızda canlandırdığımız eğitim süreci hayatımızda oldukça önemli bir yer edinir. Korkularımız, isteklerimiz ve inançlarımızın önemli rol oynadığı bu süreçte, bu detaylar kimi zaman partnerimizle aramızda ciddi sorunlar yaşamamıza neden olabilir.

Ortak Bir Cephe

Ancak diğer taraftan çocuklar için anne ve babalarının ortak değerler konusunda uzlaşmaları, sağlam bir biçimde ve uyum içinde hareket etmeleri son derece önemlidir. Bu uyum onlar için açık ve belirgin sınırlar çizeceği gibi hayatın nasıl işlediğine dair kendilerini güven içinde hissetmelerine de yardımcı olacaktır. Eğer çocuklar, anne ve babalarının sürekli olarak uyuşmazlık yaşadığına şahit olur ve onlardan sürekli olarak kafa karıştırıcı mesajlar alırlarsa, kendilerine sürekli ve sağlam bir destek hissetme konusunda sorunlar yaşarlar.

Anne ve baba arasındaki anlaşmazlıkların ve bunun çocuk üzerinde yarattığı güvensizlik duygusunun getirdiği kaçınılmaz üzüntü, huzursuzluk ve tedirginliğe ek olarak, çiftler arasındaki uzlaşamama durumu çocuğun bu durumdan yararlanmaya çalışmasına da yol açabilir. Çocuklar genellikle aile içindeki bu tür çatlakları, her durumda kendileri için en avantajlı olan tarafı tutarak değerlendirmeye çalışırlar.

Anne ve baba kızlarının eğitimine yardım ediyor

Anne ve baba ayrılmış olsa dahi, çocuğun eğitimi konusunda bir uzlaşı sağlanması önemli ve hassas bir konudur. Çünkü bu sayede çocuğun, birlikte yaşayan aileler gibi hem anne hem de babanın beklentileri doğrultusunda bir eğitim görmesi ve yetişmesi mümkün olacaktır.

Eğitim Konusunda Uzlaşı Eksikliği

Çocuk eğitimi söz konusu olduğunda çiftler arasında anlaşma zorluklarına yol açan en temel iki durum bulunmaktadır.

Anne ve Babanın Çocuk Yetiştirme Konusunda Birbirine Tamamen Zıt Anlayışa Sahip Olmaları

Bu durum aslında en açık ve anlaşılır olanıdır. Kendi kişisel tecrübelerinin bir sonucu olarak anne ya da baba, çocuklarının eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda farklı fikirlere sahip olurlar. Her ikisi de kendi yaklaşımının doğru ve sağlıklı olduğunu düşünür. Fikirlerinde son derece katı oldukları için partnerleri ile konuşurken, onları dinlerken ya da uzlaşmaya çalışırken son derece tavizsiz ve dik başlı bir tutum sergilerler.

İkilinin her biri kendi açısından daha uygun olan yöntemi dikte etmeye ve uygulamaya çalışır. Bu durum, çocuklar üzerinde kontrolsüzlük ve kafa karışıklığı duygularının ortaya çıkmasına yol açar. Bu nedenle, çiftler arasındaki tartışmalar ve kavgalar hiç bitmek bilmez. Yani sürekli olarak bir tür ego savaşı yaşanır.

Teoride Var Olan Uzlaşının Pratiğe Dökülememesi

Diğer bir çok sık rastlanan durumsa, çiftlerin aralarında konuşup tartıştıktan sonra çocuklarının eğitimi konusunda ne yapmaları gerektiğine yönelik bir anlaşmaya varmalarıdır. Bu tür çiftler aynı değerleri ve bakış açılarını paylaşıyor gibi görünürler. Ev içindeki kurallar konusunda herhangi bir zorluk yaşamadan uzlaşmaya varırlar.

Ancak sıra üzerinde anlaştıkları konuları uygulamaya geldiğinde, anne ve babadan bir tanesi diğerine göre daha az taviz veren bir tavır sergiler. Teoride tam olarak anlaşılan çocuk eğitimi biçimi artık çok da önemli değildir. Sürekli bir biçimde istisnalar uygulanır ya da partneri ile anlaştığı konuları pek de ciddiye almama eğilimi gösterir.

Bu şekilde, çiftlerden biri diğerinin belirlediği eğitim biçimini ve koyduğu sınırları tamamen bir kenara bırakmış ve onu aslında çocuğunun gözünde adeta tam anlamıyla bir öcü haline dönüştürmüş olur.

Anne ve baba çocuklarıyla dürüstlük konusunu konuşuyor

Çocuk Eğitimi Konusunda Nasıl Uzlaşılır?

  1. Siz yeni bir ailesiniz. Kendi yetiştirilme tarzınız hakkında konuşmanız ve bunun üzerinde tartışmanız son derece doğaldır. Bu tarzı bazı açılardan kendi çocuğunuzu yetiştirmek için bir referans olarak almanız da sıra dışı bir durum olmayacaktır. Ancak yine de sizin tamamen farklı ve yeni bir aile olduğunuz gerçeğini asla unutmamanız gerekir. Bu nedenle, anne ve babanızın size karşı davranış şeklini aynı şekilde kendi çocuğunuzu yetiştirirken tekrarlamak zorunda değilsiniz. Çünkü unutmayın ki, sizin yetiştirilme şekliniz dünya üzerindeki tek yöntem değildir ve büyük olasılıkla en iyisi olduğunu söylemeniz de fazla iddialı olacaktır.
  2. Ortak bir tutum sergileyin. Evde uygulamak istediğiniz kurallar konusunda partnerinizle özel olarak görüşün. Çocukların önünde tartışmaktan ya da anlaşmazlık yaşamaktan kaçının. Eğer anne ya da babadan biri çocukla bir anlaşmazlık yaşarsa, diğerinin konuya hiç karışmaması ve daha sonra bu anlaşmazlık konusunu partneriyle yalnız olarak ele alması uygun olacaktır.
  3. Siz bir takımsınız. Partneriniz sizin düşmanınız değil, tam tersine sizin müttefikinizdir. Birlikte çözüm üretmeye çalışın, karşılıklı suçlamalar ve güç mücadelelerinden uzak durun.
  4. Kuralların uygulanması konusunda tutarlı olun. Çocuğun eğitimi ve yetiştirilmesi konusundaki görevleri tamamen partnerinizin üzerine bırakmayın. Aynı şekilde onun çabalarını da tamamen göz ardı etmeyin. Eğer eğitim yöntemleri konusunda uzlaşırsanız, bunları uygulamaya dökün. Unutmayın ki, bir insan yetiştirmek ciddi çaba isteyen ama aynı zamanda son derece zevkli ve güzel bir uğraştır.