Çcouklarda Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Ken Robinson'dan İpuçları

Yaratıcılık, insanların yaşamlarını değiştirecek olan elementtir.
Çcouklarda Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Ken Robinson'dan İpuçları

Son Güncelleme: 08 Nisan, 2021

Özgürlük, disiplin ve çalışma; Ken Robinson’un yaratıcılığı geliştirmek ile ilgili anahtarlarının bir parçasıdır. Özellikle de çocuklarda olan doğal yaratıcı yeteneğin bu savunucusu; yaratıcılığı yeni yollar keşfetme, zorluklar ile yüzleşme ve sorunları çözme şansı olarak kabul eder.

Yaratıcılığı Geliştirmek: Tutku Ana Unsurdur

Ken Robinson, yaratıcılığı değerli fikirler üretme süreci olarak tanımlar. Kendisinin teorilerine göre, yaratıcılığı geliştirmenin ilk adımı, hakkında gerçekten tutkulu olduğunuz şeyi bulmaktır. Bu onun, her şeyin üzerinde; insanların yaşamlarını değiştirecek olan, görüş ve enerjilerinin odaklanmış olacağı element olarak tanımladığı şeydir.

Çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek için kullanılan bir aktivite.

Ken Robinson’dan Zekanızı Geliştirmek İçin İpuçları

Çocukların bu tutku arayışında, onları empoze etmeden ya da etkilemeden yardıma ihtiyaçları vardır. Örneğin Ken, ebeveynlerin ve öğretmenlerin bildikleri şeylere kapılmamalarını; ancak neylerin ilham verici, motive edici ve küçüklerin dikkatini çeken şeyler olduğuna bakmalarını önerir. Aynı zamanda neyi sevmediklerini de böylece göreceklerdir.

Çocuklar bu element denen şeyi bulduklarında, sonraki adım bu şeye değer ve önem vermektir. Buna ek olarak, öncelik öğrenme sürecinin kendisi olmalıdır, şüphe ve güvensizliklerin onları yenmesine izin vermek olmamalıdır.

Eğitim Devrimi

Sir Ken Robinson; İngiliz bir yazar, konuşmacı ve yaratıcılık ve yaratıcılığın öğrenme süreçlerine katılımı konusunda uluslararası bir danışmandır. Robinson Raporu adlı çalışmasında mevcut eğitim sistemindeki yaratıcılık eksikliğine dikkat çeker.

Eğitim sistemine yönelik yapıcı eleştirisi, çocukların potansiyeli ve merakı gibi anahtar kelimeler içerir. Ayrıca sanat, liderlik ve öğrenmeyi çocukların ve gençlerin gelişiminde temel unsurlar olarak ifade eder.

Ebeveyninin elini tutmuş bir çocuk.

Eğitim ve Yaratıcılık, Paralel Süreçler

Robinson ayrıca yaratıcılığı geliştirmek ve dolayısıyla öğrenmek için paralel süreçler önerir. Bunları birbirleri ile ilişkili kavramlar olarak görür çünkü yaratıcı yeteneklerini geliştiren kişilerin öğrenme arzusu daha fazla olacaktır.

Bu ünlü çocuk öğrenimi uzmanı, insanlar öğrenim yılları boyunca çalıştıkları farklı konularda temel kavramları öğrendiklerinde yaratıcı yeteneğin geliştirilemeyeceğini garanti ediyor.

Ken Robinson, yaratıcılığı değerli fikirler üretme süreci olarak tanımlıyor; bunu geliştirmenin ilk adımı ise hakkında gerçekten tutkulu olduğumuz şeyi bulmak.

Keşfe Dair Bir İştah

Sir Robinson’un keşif arzusu olarak tanımladığı şey, öğrenme arzusudur. Bununla ilgili olarak, “kişi ne kadar yaratıcı olursa, öğrenme arzusu o kadar büyük olur. Ne kadar çok öğrenirlerse, o kadar yaratıcı olacaklar,” der.

Yazar, ebeveynleri ve öğretmenleri bu keşif iştahını arttırmaya davet ediyor. Benzer şekilde, bunu motivasyon ve yaratıcı olmanın faydalarını kavrayarak yapabilirler. Çocuğa hiçbir şeyi empoze etmeyin. Robinson, yaratıcılık kıvılcımı olan bir çocuğun hızlı öğrenen bir çocuk olacağına inanıyor.

Robinson ayrıca öğretmenleri işleri doğru yapıp yapmadıklarını kontrol etmeye ve öğretim sürecinin iyi gidip gitmediğini değerlendirmeye davet ediyor. Çocuğun nasıl disipline edildiği, yaratıcılığın ve kaosun aynı şeyler olmadığını anlamak, Robinson için başka bir kilit nokta.

Çocukların sahip oldukları yaratıcılığı geliştirmek için özgür olmaları gerektiğini daima hatırlayın. Yine de, bunun gerçek iş dinamikleri etrafına odaklanmış olması gerekiyor.

Robinson, teorilerinin bir parçası olarak, bu yetenekleri farklı konularda ödüllendiren ancak yaratıcılığı teşvik etmeyen okulları reddediyor. Bu şekilde çocukların cesareti kırılır ve yenilikçi yeteneklerini ve becerilerini boşa harcarlar.

Çocuklara yardım etmenin bir başka yolu da yanılmaktan korkmamaktır. Yenilikçi ve yaratıcı olmak için korkularını kaybetmeleri gerektiğini anlamalarına izin verin. Robinson, okul sisteminin hataları yaftalaması ve yaratıcılığı öldürmesi dolayısıyla pişmanlık duyuyor.

Okullar çocukların hayal gücünü değil, sadece beyni eğitir. Çocuklara kendi yetenekleri ve yaratıcılıkları ile gelişmeyi değil, nasıl çalışacaklarını öğretir. Robinson, okulların zekayı takdir etmediği, sadece öğrencilerin derslerde başarılı oluşunu takdir ettiği gerçeğini sorgulamaktadır.

Yaratıcı çocuklar.

Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Eğitim Devrimi

Kısaca, Robinson, önyargılı fikirleri reddetmek ve doğrusal süreçleri öğretmek için bir eğitim devrimi öneriyor. “Yüzeysel değişikliklerin yeterli olmayacağını, eğitimin insanların yeteneklerini geliştirmek için farklı bir şeye dönüşmesi gerektiğini” iddia ediyor.

Araştırmacıya göre en büyük zorluk; okulların zeka tanımını değiştirmektir, çünkü bu etkileşimli, dinamik ve benzersiz olması gereken bir şeydir. Kendisinin önerdiği şey, bireylerin benzersiz yeteneklerini bulmaları ve geliştirmeleridir.

Robinson için sanat önemlidir çünkü bir çocuğun kalbine dokunabilir. Robinson ç ocukların doğal öğreniciler olduğu gerçeğinin altını çiziyor; mevcut okul sistemi, onların doğuştan gelen yeteneklerini ve becerilerini besleyemiyor.

Yaratıcılığı geliştirmek için bu anahtarlar, yetenekli ve zeki çocuk nesillerinin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, bu anahtarları çocukların ruhsal ve eğitimsel gelişimine birer katkı olarak anlamak neredeyse bir zorunluluktur.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Azzam, A. M. (2009). Why creativity now? A conversation with Sir Ken Robinson. Educational Leadership, 67(1), 22-26. https://blogs.sch.gr/mariamoschou/files/2012/02/Sir-Ken-Robinson-Why-Creativity-Now.pdf
  • Lowenfeld, V. (1987). Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz. Argentina: Buenos aires.
  • Madi, I. (2012). La creatividad y el Niño. Palibrio. Estados Unidos.
  • Robinson, K. (2006). Do schools kill creativity?.
  • Vargas, R. R. (2001). Niños creativos.
  • Wallon, P., Cambier, A. y Engelhart, D. (1992). El dibujo del niño. Siglo XXI editores. España: Madrid.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.