Montessori Yöntemi İle Yazmayı Öğrenin

Montessori yöntemi, çocukların yazma becerilerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur.
Montessori Yöntemi İle Yazmayı Öğrenin

Son Güncelleme: 15 Aralık, 2020

Montessori yöntemi, çocukların yazmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için anaokulu veya ilkokul döneminde giderek daha sık kullanılmaya başlamaktadır. Bu yazı biçimi, çocukların yazı yazarken ellerinin hareketini kontrol etmelerine olanak sağlar.

Yazı yazmayı öğrenmek için bu yöntemi tasarlayan kişi Maria Montessori’ydi. Bir öğretmen olarak edindiği deneyimler sayesinde, yazmayı öğrenmeye başladıklarında çocuklara özerklik sağlamaya yardımcı olmak için bu yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemin yazma becerisi edinmeyi kolaylaştırdığı görülmüştür.

Montessori yöntemiyle yazmayı öğrenmek nasıl oluyor?

Bu yöntemin temel özelliği, harflerin yapısının dört satıra bölünerek üç kısma ayrılmasıdır.

  • Küçük harflerin gövdesi için iki merkezi yatay çizgi.
  • Bazı ünsüzlerin uzantısı için iki çizgi (bir üstte ve bir alta.) Bu, kalem vuruşlarının sınırını belirleyecektir. “B, l, t, d” üst satır uzantısı grubuna,  “g, j, p” alt satır uzantısı grubuna dahildir.

Bu kılavuz, çocukların yazı yazmada daha mükemmele ulaşmalarına yardımcı olur. Bu yöntemde, 5mm ve 3,5 mm satır aralıkları olmak üzere iki zorluk seviyesi vardır. Bu yöntemi kullanırken, çocuğun harfleri yazma sürecinde daha fazla hassas davranması gerekecektir.

Çocuklar hangi yaşta Montessori yöntemiyle yazmayı öğrenebilir?

yazı yazmayı öğrenmek

Bu yöntem, okuma ve yazma sürecinin 13 veya 14 aylıkken başlayabileceğini belirtir. Bu, çocukların bu yaşta yazmayı öğrenebileceklerinden ziyade, bu süreci kolaylaştırmak için önceden uyarılabilecekleri anlamına gelir.

Hikayeler okuyarak çocukların bu alana ilgisini uyandırmak önemlidir. Bu şekilde, zamanı geldiğinde yazma pratiği yapmalarına yardımcı olacaksınız. Bu yöntemi kullanmaya başlamak için çocuğun bu hazırlık aşamalarından geçmesi gerekecektir.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta da, çocuğun bilgi almaya en açık olduğu zamanlardan yararlanmamız gerektiğidir. Daha sonra, oyunlar aracılığıyla çocukların aşama aşama öğrenimlerine katkıda bulunmak için onların ritmine uyum sağlayabilirsiniz.

Çocukların okumayı ve yazmayı öğrenmeye motive olması için günlük yaşamdaki herhangi bir aktiviteyi kullanabileceğinizi bilmek güzeldir.

Montessori yöntemiyle yazmayı öğrenmek için adımlar

Çocukların yazmayı öğrenmeye başlaması için bazı ön bilgileri edinmiş olmaları gerekir. Montessori yöntemiyle yazmayı öğrenmek için gerekli olan bazı adımları açıklayacağız:

Büyük harfle değil küçük harfle yazmayı öğrenmek

Genellikle okullarda, önce büyük harfle yazmak öğretilir. Ancak Montessori yöntemine göre durum tam tersi olmalıdır. Neden büyük harften önce küçük harf öğretmeye başlamalısınız? Çünkü çocuklar için eğriler çizmek düz çizgilerden daha kolaydır ve bu yüzden büyük harfle yazmayı öğrenmek daha sonraya bırakılmalıdır.

Ses biliminden başlayarak çocuklara sesleri kullanmayı öğretmek

Bu, “s” harfini öğretmek yerine “sss” sesini öğretmeniz gerektiği anlamına gelir. Böylelikle çocuk harfleri seslerle ilişkilendirecek ve öğrenmesi kolaylaşacaktır.

Duyuları uyarmak için duyusal aktiviteler yapmak

Çocuklar yazma becerisi edinme sürecinde olsalar bile, bunu duyularını harekete geçirecek aktivitelerle tamamlayabiliriz. Bunlar, nesneleri bir yerden başka bir yere koymak veya telaffuz edilen harflerin kabartmalı versiyonlarına dokunmak gibi aktiviteler olabilir.

Kum havuzunda oynamak

Bu aktivite için bir kum havuzu ve farklı harf kartları gerekir. Bu sayede çocuk kumda gördüğü harfleri çoğaltabilecektir. Ayrıca harflerin şeklini görselleştirebilirler ve aynı zamanda grafomotor becerileri öğrenmeye başlarlar.

Mobil alfabe

Kum havuzu yöntemini kullandıktan sonra, ünsüzlerin kırmızı ve ünlülerin mavi olduğu mobil alfabeye geçebilirsiniz. Böylelikle çocuk, harflerin bir araya gelerek kelimeleri oluşturduğunu anlayacaktır.

tahtaya yazı yazmak

Tahtaya yazmak

Çocuk Montessori yöntemiyle kağıda yazı yazmaya başlamadan önce, yazı tahtasına yazmayı denemelidir. Tebeşir tutmak çocuğun duyularını uyaracağından etkili olacaktır.

Montessori yöntemiyle kağıda yazı yazmak

Son olarak, çocuk Montessori yazma yöntemiyle önceden hazırlanmış satırlarındaki kelimeleri kopyalamaya başlayabilir.

Kısacası, Montessori kılavuzu ile yazmayı öğrenmenin çocuklar için çok büyük faydaları vardır. Daha düzgün ve uyumlu bir yazı biçimi elde etmelerinin yanı sıra, üst ve alt satırlar çocuğun harflerin uzantılarını takip etmesine yardımcı olur.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Salas, A. L. C. (2002). Los procesos iniciales de lecto-escritura en el nivel de educación inicia. Revista Electrónica” Actualidades Investigativas en Educación”2(1), 0. https://www.redalyc.org/pdf/447/44720104.pdf

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.