Gençlerin Özgün Dili

23 Kasım 2019
Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya sayesinde yazılı ve görsel dil genç nüfus arasında daha yaygındır. Bunun sonucunda da tamamen kendilerine ait özgün bir jargon ortaya çıkmıştır. 

Gençler dijital çağın getirdiği yeni teknolojiler ve son trendlerle nitelenen kendilerine has bir iletişim yöntemi geliştirmiştir. Beğenilsin veya beğenilmesin, ebeveynler, aile bireyleri ve eğitimciler olarak ergenlerin bu oluşturduğu dile bizim de dahil olmamız onlarla iletişim kurabilmemiz için büyük önem arz etmektedir ve gençlerin özgün dili dünya dillerinden tamamen farklıdır.

Internet ve sosyal medya bize bu dilin kelime dağarcığını öğretebileceği gibi, bu dili konuşan gençlerin nasıl düşündüğünü de anlamımızı sağlayacaktır. Bu yazımızda gençlerin kullandığı bu özgün dili anlayabilmeniz için size birkaç ipucu vermek istiyoruz.

Konu gençlerin dili olduğunda bağlam her şeyden önemlidir

Muhtemelen hepimiz gençlerin kelimeleri kısaltma kabiliyetini görerek buna hayranlık duyuyoruz. Onların konuşmalarını dinlerken birkaç farklı fikri birkaç kelimeye nasıl sığdırdıklarını görmek gerçekten olağanüstü. Ve daha da önemlisi, bu kadar kısa konuşmalarına rağmen kendilerini ifade etmeyi de başarabiliyorlar.

Gençler cümle kurarken çok miktarda zarf veya edat kullanmaları gerekmez. Onların iletişimleri oldukça basit, direkt ve nesneldir. Onların amacı sadece karşıdakine kendilerini ifade edebilmektir.

İlk bakışta gençlerin ortaya çıkardığı bu dil biraz sınırlı veya eksik görünebilir. Fakat gençler kendilerini gerçekten birkaç kelimeyle ifade edebilmektedir ve birçok ince ayrıntının bir o kadar da açıklama gerektirdiği de unutulmaması gereken bir noktadır. 

Bağlam, tek bir kelimenin bile birçok farklı manada kullanıldığı kelime hazinesinde çok önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle gençler muhatap oldukları kişiye istedikleri mesajı iletebilmek için kullandıkları kelimelerin diğer anlamlarını da analiz etmelidirler.

Kızlar akıllı telefonlara bakıyor

Vücut dili daha da önemlidir

Kelimelerin kıt olduğu bir dilde vücut dili daha da ön plana çıkmaktadır. Gençler bireysel olarak iletişim kurduğunda, mesajlarını iletebilmek için farklı jestler ve yüz ifadeleri kullanmaktadır. Bu nedenle genellikle sözlü ve yazılı dile duyulan ihtiyacı kendilerine göre geçersiz kılmaktadırlar.

Ayrıca, gençlerin kullandığı dilin sanal dünyada kullanılan resim ve ifadelere çok önem verdiğini de gözlemleyebiliriz. Fikirlerini emoji, GIF (hareketli resimler) ve diğer etkileşimli ögeleri kullanarak ifade ettikleri için sözlü ve yazılı dili etkisiz bir hale getirmektedirler.

Kullandıkları dil mesajın karmaşıklığını yansıtmaz

Gençlerin kullandığı dilin bir diğer özelliği de bir mesajın karmaşıklığını, onu aktarırken kullanılan ifadelerden ayırabilmesidir. Başka bir deyişle, gençler en iyi ve en kötü ruh hallerini en basit şekilde ifade etmeyi başarabilmektedir. 

Örneğin, üzgün olduklarını ifade etmek istediklerinde bunu sadece gözyaşları akan emojiyi kullanarak yapabilirler. Aynı şekilde gözlerinde kalp olan kedi emojisini kullanarak da sevgililerine olan aşklarını ifade edebilirler. Fakat bu ifade şekli onların bu konuda hissettiği duyguların az olduğu anlamına gelmez, tam aksine, gençler çok hassas ve anlayışlı olabilirler.

Hissettiklerini ve duygularını yoğun bir şekilde yaşamaları için kelimelerle detaylandırma ihtiyacı hissetmezler. 

İlettikleri mesajın yoğunluğu kullandıkları dilin biçiminde veya yapısında bulunmamaktadır. Tam aksine, daha çok içeriğe ve mesajı ilettikleri kişiye odaklanmaktadırlar.

Yazı dilinin iletişimdeki önemi tekrar canlanıyor

90’lı yıllarda gençlerin arkadaşlarıyla telefonda konuşması en büyük trendlerden biriydi. Fakat şimdi, dijital çağın tam ortasında sadece bir avuç genç iletişim kurmak için birbirlerine telefon etmektedir. Günümüzde yazılı mesajlar daha çok rağbet görmektedir.

Bu konuyla ilgili başka ilginç bir detay da ses kayıtlarıyla ilgilidir. En çok kullanılan iletişim uygulamaları sesli mesajlara imkan sağlasa bile, bunu sadece yetişkinler kullanmaktadır. Gençler kısa cümleler yazmanın genel olarak daha pratik ve kolay olduğunu düşünmektedir. 

Telefonuyla ilgilenen kız

Gençlerin kullandığı dil sürekli değişiyor

Bulunduğumuz dijital çağda her şey hızlı ve devamlı bir şekilde değişmektedir. Bugünün genç jenerasyonu internet keşfedildikten sonra doğduğu için, internetin imkanlarını sonuna kadar kullanmakta ve internet çılgınlığına uyum sağlamaktadırlar.

Gençlerin kullandığı dil viral internet trendlerinden etkilenmektedir. Bu dildeki en büyük “problem” herhangi bir şeyin popüler olduktan çok kısa bir süre sonra unutulmasıdır.  Yeni bir trend viral olduktan sonra, ondan önce trend olan şey uygulamalı ve ani bir şekilde ortadan kaybolmaktadır.

Dolayısıyla, gençlerin kullandığı dil sürekli olarak değişime uğramaktadır. Her gün yeni terimler ve basit kısaltmalar gençlerin dilinde hayat bulmaktadır. Aynı zamanda, daha önceden keşfedilen terimler ve ifadeler de ortadan kalmakta ve organik olarak anlamlarını yitirmektedir.

Muhtemel bu durum gençlerin dilini yorumlarken karşılaşılan en büyük zorluktur. En büyük tavsiyemiz, gençlerle iletişim kurarken her zaman açık fikirli olmanızdır. 

Eleştiri ve ön yargıları bir kenara bırakın. Unutmayın; bize dünyayı nasıl gördüklerini ve tecrübe ettiklerini gençlerden daha iyi kim öğretebilir?