Çocuk Hakları Sözleşmesinin Önemli Noktaları

24 Ocak 2020
Çocuk hakları, tarih boyunca önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda, Çocuk Hakları Sözleşmesi bu haklara ilişkin önemli noktaları düzenler.

İnsanlık tarihi boyunca en önemli konulardan biri olan ve günümüzde de pek çok tartışmaya sebep olan konu insan haklarıdır. Bu hakların en önemli yanı, çocukların ve gençlerin haklarını  tanımaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, her ülkede çocuk haklarını güvenceye almayı amaçlamaktadır.

Bir ülke için, çocuk haklarını tanımak ve insan haklarını güvence altına almaktan daha önemli bir şey yoktur. Günümüzde, insan ve çocuk haklarını tanımayan pek çok ülke vardır. Bu, oldukça önemli bir konudur ve pek çok gelişmiş ülke insan haklarını ciddi bir mevzu olarak ele alır.

İnsan hakları hassas bir konudur ve dünya çapında pek çok insan haklarının ne olduğunu ve bu hakları nasıl koruyacağını bilmez. Bu yazımızda, Çocuk Hakları Sözleşmesinin ne olduğunu ve neyi temsil ettiğini öğreneceksiniz.

okula giden çocuklar

İlginizi çekebilir: UNICEF’in Çocuk Koruma Projesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan başlıca anlaşmalardan bir tanesidir. Bu anlaşma, çocukların yetişkinlerle eşit haklara sahip olduğunu ortaya koyar.

Bununla birlikte, henüz zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tam olarak bitirmedikleri için, çocukları korumanın özel yolları vardır.

Sözleşme, sivil, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hakları güvence altına alır. Bu sözleşmenin bir parçası olmak isteyen milletler, her koşulda sözleşmeye sadık kalmak zorundadır. Eğer sadık kalmazlarsa, ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

Günümüzde, 196 ülke bu anlaşmaya sadık kalacağını ve anlaşmanın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini taahhüt etmiştir. Bu anlaşmanın uyulması gereken dört spesifik ilkesi vardır:

  • Çocuğun çıkarlarını öncelik haline getirmek
  • Fark gözetmeme hakkı
  • Yaşam hakkı
  • İfade özgürlüğü ve sesini duyurma hakkı
çocuk hakları sözleşmesi

Anlaşmaya uygunluğu kim kontrol eder?

Çocuk Hakları Komitesi, anlaşmaya uygunluğu kontrol eden merciidir. Bu komite, Birleşmiş Milletlerin ana organlarından bir tanesidir. Esas görevi, anlaşmadaki her ülkede çocuk haklarına ilişkin gelişmeleri kontrol etmesidir.

Bu komite, anlaşmanın parçası olan uluslara oldukça yardımcıdır çünkü düzenlemeleri güncel tutar ve buna uygun davranır. Ayrıca, uluslar arasındaki iletişimi teşvik etmek için tartışmalar düzenler.

Görevlerine devam edebilmek için, uluslar bu komiteye düzenli olarak rapor sunar. Bu raporlar, uluslararası istatistikleri oluşturmak için gerekli verilere ve ulusların anlaşma çerçevesindeki görevlerini yerine getirmek amacıyla aldığı önlemlere yer verir.

Uluslar, ilk raporlarını anlaşmaya katıldıktan sonra iki sene içerisinde sunmak zorundadır. Ardından, her beş yılda bir, çocuk haklarına ilişkin raporlarını iletmeleri gerekir. Bu raporlar halka açıktır böylece insanlar kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi sahibi olabilir.

çocuk haklarının önemi

Özetlemek gerekirse

Bütün uluslararası anlaşmaların küresel önemi vardır. Bazıları ise diğerlerinden önemli ölçüde ayrılır. Her anlaşma son derece önemli olsa da, insan haklarına yönelik olanlar  daha farklı bir yere sahiptir.

Anlaşmaların tümü hassas konular hakkındadır ve bir millet bu anlaşmanın bir parçası olmak istediğinde, anlaşmayla gelen yükümlülükleri ve gereklilikler yerine getirilmediğinde ortaya çıkacak sonuçları anlamalıdır.