UNICEF’in Çocuk Koruma Projesi

15 Aralık 2019
UNICEF’in çocuk haklarına ilişkin mücadelesi tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bu yazımızda bu değerli organizasyon hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 1946 yılında faaliyete geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok taraflı zarar gören çocuklara yardımcı olma misyonu ile kurulan çocuk hakları odaklı bir organizasyondur.

Kısa sürede, bu organizasyonun misyonu genişledi ve UNICEF bugün dünya çapında 57 ülkeye yayıldı. Bu ülkeler arasında gelişmiş olanlar da bulunmaktadır. UNICEF’in önceliği, çocukların temel haklarını sağlamak ve onları korumaktır. Bu temel haklar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirlenmiştir.

Bu sözleşme, Birleşmiş Milletler kuruluşunun dünyadaki tüm çocuklar adına gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin temel dayanağını ortaya koyan bir belgedir. Bu yazımızda, UNICEF’in çocukları ve haklarını korumaya yönelik projelerine bir göz atacağız.

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Bu sözleşme, çocuk hakları ve medeni özgürlükleri ortaya koyan hükümler içeren, tarihteki en evrensel anlaşmalarından bir tanesidir.

Bu hükümler arasında aile ortamı, sağlık, eğitim, kültür ve boş zaman aktiviteleri gibi unsurlara ilişkin yönetmelikler vardır. Bunun yanı sıra, çocukların korunmasını desteklemek amacıyla alınması gereken temel önlemleri de içerir.

eğitim olanakları

Sözleşmedeki yönetmelikler, eşit muamele, çocuğun en üstün yararı, yaşam hakkı, hayatta kalma, gelişme ve katılım hakkı gibi hususları kapsar. Üç temel hakkı baz alarak üçe ayrılan bu anlaşmadaki kısımlar aşağıdaki gibidir:

  • Hayatta kalma ve gelişme hakkı
  • Korunma hakkı
  • Son olarak ise, katılım hakkı

UNICEF’in çocukları koruma projesi, bu sözleşmede belirtilen değerleri ve prensipleri temel almaktadır. Ayrıca, deneyimler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulmaktadır.

Özellikle, bu kuruluşun çocukların mümkün olan en iyi şekilde hayata başlamaları, hayatta kalmaları ve gelişmelerini sağlama konularına ne kadar önem verdiklerinin altını çizmek gerekir.

UNICEF’in çocukların hayatta kalmasını ve gelişmesini destekleme projesi

Çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi, UNICEF’in çocukları koruma projesi kapsamında en önem verdiği faaliyet alanlarından bir tanesidir.

Bu bağlamda, kuruluş Milenyum Gelişim Hedeflerinin 4. ve 6. maddelerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefler özellikle çocuk ölümlerinin ve sıtmaya karşı mücadele etmenin üzerinde durmaktadır.

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için, UNICEF’in ana amaçlarından bir tanesi, anne karnında dahi çocukların yeterli tıbbi bakımı alabilmesidir. Bu sağlık koruması kapsamlı olmalıdır.

Çocukları korumak ve hedefleri gerçekleştirebilmek için, UNICEF pek çok ulusal programları ve topluluk programlarını desteklemektedir. Bu yardım, diğer pek çok önemli hususun yanı sıra sağlık ve beslenmeye odaklanan eğitim ve müdahele programlarına odaklanır.

Öncelik, aşı programlarında ve sıtma ve anemi gibi hastalıkların önlenmesindedir. Ayrıca, kronik ishal veya solunum sistemi hastalıkları gibi hastalıklarla mücadele etmek de kuruluş için önemlidir. Hamile kadınların doğum sırasındaki ve sonrasındaki bakımına dair programlar da aynı şekilde önem arz etmektedir.

çocukların temel hakları

Temel eğitim ve cinsiyet eşitliği

Eğitim, UNICEF’in çocukları koruma projesi kapsamında en çok önem verdiği alanlardan bir tanesidir ve bu hususta ulusal hükümetler ve diğer BM kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışır.

Evrensel temel eğitim ve cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetler için yardım fonlarını geliştirmek ve dağıtmak UNICEF’in amaçlarından bir tanesidir.

Bu nedenle, öncelik dışlanmış ve savunmasız veya dezavantajlı gruplara ait olan çocuklardadır. UNICEF, bu çocukların eğitim imkanlarını geliştirmeye katkıda bulunan tüm faaliyetleri destekler. Ayrıca, okula başlayan çocukların gelişimsel kapasitesini artırmayı hedefleyen tüm sağlık ve eğitim girişimleri de UNICEF’in desteği kapsamındadır.

UNICEF’in bir diğer faaliyet alanı ise cinsiyet eşitliğidir. Bu bağlamda yerli programları desteklemek ve teşvik etmek, ayrıca kız ve erkek çocukların eşit haklara sahip olmasını sağlamak konusunda da çalışmalar yürütür. Kuruluşun konudaki temel hedefi, cinsiyet ayrımcılığını ve diğer benzer eşitsizlikleri azaltmaktır.