Kötü Öğretmenlerin Ortak Özellikleri

17 Kasım 2019
Bir öğretmenin kötü olarak tanımlanmasına neden olan özellikleri biliyor musunuz?

Bu yazımızda öğretmenlerin kötü olarak tanımlanmasını sağlayan ortak özelliklerini ilginize sunmak istiyoruz. Birçok eğitimci öğrencilere karşı sert olmanın, öğrencilerin daha iyi öğrenebilmelerini sağladığına dair yanlış bir inanca sahiptir.  Fakat gerçekte durum bundan ibaret değildir. Peki kötü öğretmenlerin ortak özellikleri nelerdir?

Öğretmenler ne kadar sert olursa öğrenciler de bir o kadar öğretmenlerine karşı ilgisiz olmaktadır. Aslına bakacak olursak, öğrenciler korkuya bile kapılabilmekte ve böylece geleceklerini etkileyecek çelişkiler arasında kaybolmaktadır.

Maalesef bu askeri eğitime yakın yaklaşım günümüzde halen birçok eğitimci tarafından uygulanmaktadır ve öğrenciler açısından olumlu bir öğrenim tecrübesine hiçbir şekilde katkı yapamamaktadır.

Kötü öğretmenler her zaman…

Suçluluk duygusunu atfeder ve korku duygusunu uyandırırlar

Bu eğitimciler sadece öğrencilerin başarısızlıklarını açığa vurmakla kalmaz, ayrıca onlarla alay da ederler. Buna ek olarak, istemeden de olsa öğrencilerinin kötü davranışlar sergilemeye başlamasına ve öğrenme yeteneklerinin körelmesine neden olurlar.

Öğrencilerin korku seviyesi bu tür öğretmenler tarafından sorgulanmaya başladığında daha da artar. Bu durum özellikle öğrencinin öğretmenin sorduğu bir soru karşısında yanlış cevap verme korkusu ortaya çıktığında daha da geçerli olmaktadır.

Sonuç olarak, çocuklar belirli bir güvensizlik düzeyi geliştirmekte ve hissettikleri bu korku nedeniyle derslerde daha az aktif olmayı seçebilmektedirler.

Katılımı teşvik etmez ve süregelen değerlendirmeden kaçınırlar

Kötü profesörler hiçbir zaman öğrencilerinin derse olan katılımını göz önünde bulundurmazlar. Her zaman sınıfın tam ve mutlak kontrolünü ellerinde tutmak isterler ve öğrenciler belirli bir konuda daha detaylı bilgi istediğinde ek açıklama yapmayı da reddederler. Bu eğitimcilere göre daha fazla açıklama yapmak sadece bir zaman kaybıdır.

Ayrıca bu tür öğretmenler, öğrencilerin akademik performanslarını artırmak için ortaya koydukları çaba ve tutumlarını görmezden gelmeleriyle bilinirler. Onlar tam aksini uygularlar ve öğrencilerin performanslarını sadece test sonuçlarıyla ölçerler.

Soru cevaplamak için el kaldıran öğrenciler

Sınıfın düşük performansı için öğrencileri suçlarlar

Kötü öğretmenler öğrencilerin çoğunun neden kötü notlar aldığını merak etmezler. Aksine, bu düşük performans sergileyen öğrencilerin ders konusuna ilgi duymamasını neden olarak gösterirler. Bu eğitimciler sınıfın genel performansının düşüklüğünde kendilerine düşen payı hiçbir zaman aramaya yeltenmezler.

Kendilerini güncellemeyi reddederler

Kötü öğretmenler hiçbir zaman öğretim tekniklerini ve gereçlerini güncelleme zahmetinde bulunmaz. Yeni teknolojiler ve pedagojik trendler hakkında güncel bilgiler öğrenmek onların umurunda değildir. Fakat sadece bununla kalmayıp, ayrıca pek çoğu öğrencilerinin de aynı modern ve gelişmiş kaynakları kullanmasını istemezler.

Dizginleri ellerinde tutmak isterler

Bazı öğretmenler öğrencileri ile kendileri arasında belirli bir mesafe koyar ve böylece belirli bir avantaj elde edip, öğrencilerin gözünde bir otorite figürü olduklarını zannederler.

Uzmanlar ise tam aksini belirtmektedir. Öğrencileriyle daha yakından ilgilenen öğretmenler, bu ilgilerin karşılığını daha fazla saygı ve hayranlık olarak almaktadır. Buna ek olarak, bu tür öğretmenler öğrencilerine hayatlarının geri kalanında da devam edecek bir güven ve güvenlik düzeyi temin ederler.

Derine inmeyi sevmezler

Kötü eğitimciler öğrencilerine sadece temel öğretim vermeyi seçerler ve bu nedenle genellikle ders konusunu sadece yüzeysel olarak işlerler. Bu öğretmenlerin saldığı korku nedeniyle de öğrenciler konuyla ilgili daha yeterli açıklama istemekten korkarlar.

Tahtanın önünde kızgın öğretmen

Çocukları sevmezler

İyi bir öğretmenin her öğrenciyle belirli bir seviyede empati kurması gerekmektedir ve bu öğretmenler dersi genellikle eğlenceli bir hale getirmeye çalışırlar. Fakat bazı öğretmenler çocukları sevmez bile. Peki bunun nedeni nedir?

  • Bazı öğretmenler ilkokulda bulunan ve bu yaş sınıfına ait çocukların bağırmasına ve karmaşasına müsamaha göstermemektedir.
  • Öğretmenler lisede dikkatini veremeyen veya başka şeylerle daha fazla ilgilenen öğrencilerden rahatsız olabilmektedirler.
  • Birçok üniversite profesörü düşük maaşlar nedeniyle düşük motivasyona sahiptir ve bu da daha az ödül için daha fazla fedakarlık yapacakları anlamına gelmektedir. Motivasyonun olmadığı yerde sonuçlar her zaman nettir.

Özetlemek gerekirse, kötü öğretmenler öğrencilerine karşı beslemeleri gereken bağlılıktan yoksundurlar ve bilgi bakımından da oldukça zayıftırlar.