Zehirli ebeveynler nasıl hareket eder?

Zehirli ebeveynler çocuklarıyla işlevsiz ilişkiler kurarlar. Bir çocuk eğer yeterince kendilerine ait bir duygusal zeka geliştiremez ve ebeveynlerinin sağlıksız sevgisinden uzaklaşamazlarsa bağımlı, mutsuz ve oldukça korunmasız olurlar.
Zehirli ebeveynler nasıl hareket eder?

Son Güncelleme: 23 Nisan, 2019

Bugün sizlerle bu gerçeklik hakkında konuşmak istiyoruz çünkü zehirli ebeveynler gerçekliği oldukça nadir olarak tedavi ediliyor ve çoğunlukla bir sorun olarak algılanmıyor.

Zehirli ebeveynler ve davranışları

Zehirli ebeveynlerin davranışları oldukça açık olsa da her zaman bu davranışlar çocuk tarafından fark edilmeyebilir. İşin gerçeği çocuğun anne babadan gelen bu zehirli duygu ve düşüncelerin farkına varması oldukça az yaşanan bir durumdur.

Ne yazık ki, genellikle çocuk zehirli ebeveynler tarafından yetiştirildiğini geç fark eder. Gençlikte, yetişkinlikte hatta yaşlandığında çocuk halen zehirli ebeveynler durumunun farkına varmamış olabilir.

Zehirli ebeveynler ve davranışları oldukça değişiklik gösterir. Zehirli ebeveynler otoriter, fazla korumacı ya da müdahaleci olabilirler. Bu davranışların bazıları kendini şu şekilde ifade eder:

Otoriter

Talimat:

Bunu bu şekilde yapmalısın, böyle olmalısın, ya da bu şekilde hissedip düşünmelisin çünkü ben ebeveyn olarak sana böyle söylüyorum.

Sonuç:

İtaatkar, bağımlı, kayıtsız ve düşük özgüvenli çocuklar yetişir. Bu çocukların kendilerine duydukları güven oldukça azdır.

mutsuz anne ve kızı

Fazla korumacılık

Talimat:

Benimle görüşmeden bir şey hissetme, düşünme ya da yapma. Her zaman benim gözetimim altında olmalısın ki acı çekmediğinden, hata yapmadığından ya da kendini yaralamadığından emin olayım.

Sonuç:

Her şeyden ve herkesten korkan yetersiz çocuklar yetişir. Bu çocuklar girişimci olmakta zorlanırlar.

Çocuğun hayatına fazla müdahaleci olmak

Talimat:

Senin hayatına müdahale etme hakkım var. Seni gerektiğinde cezalandırma ve her şeyi bilme hakkını kendimde görüyorum çünkü sana hayatımı verdim ve seni ben yetiştirdim.

Sonuç:

Anne babanın yaklaşımına bağlı olarak yalancı, asi ya da itaatkar çocuklar yetişir.

Şimdi sizlerle kadınlarda daha yaygın olarak karşılaştığımız bir tür zehirlilikten bahsedeceğiz. Çocuğun kendisine acı veren zehirli bir anneye sahip olması onun için ölümcül olabilir.

Böyle bir durum çocuğun duygusal gelişimi ve bağımsızlığı için hiç faydalı olmayacaktır. Şimdi sizlerle zehirli anne nasıl olur onu paylaşmak istiyoruz.

Çok zehirli bir anne

Çocuğuna acı verme konusunda uzmanlaşmış zehirli bir anne kendi de acı batağında olduğu için çocuğunu zehirlemeyi tercih eder çünkü çocuk küçük olduğu için onu anlayamaz diye düşünür.

Anne bu noktada duygusal anlamda çocuğa şantaj yapmayı tercih eder. Çocuk büyüdükçe anne çocuğunun aklında şunun işlendiğinden emin olur: aAne çocuğu için birçok şeyi ertelemiş ya da onun yetişmesi için kendini feda etmiştir.

“Acı çeken” zehirli annenin kötü niyetle davranmadığını hatırlatmamızda fayda var. Bu tip bir anne oldukça ciddi bir şekilde kendi sevgisinin fedakarlık ve acı içerdiğini düşünür. Bu acı öyle büyüktür ki hem çocuğa hem de anneye zarar verir.

Bu tip bir annenin böyle davranmasının belirli bir sebebi olmasa da annelerin taşıdıkları gerçek korkular bu davranışlara sebep olur. Bu korkular şöyle sıralanabilir: Çocuk büyüyüp evi terk edecek, bir başkasını sevecek ya da annesine daha fazla ihtiyacı olmadığını fark edecek.

Çocuğunun anneden uzak olması da bu tip bir annenin sonu anlamına gelir. “Acı çeken” zehirli anne çocuğunu öyle bir şekilde manipüle eder ki çocuk annesinin her zaman onun hayatının başkahramanı olması gerektiğine inanır.

Anne bu noktada çocuğu bir kukla gibi kullanır ve anne kendi istedikleri ya da ihtiyaç duyduklarının beklentisi içinde çocuğu bırakmak için net bir hedef ile onu yönlendirir. Bu durum çocuğa her zaman annesiyle olan ilişkisini en ön sıraya koymasını aşılar.

“Acı çeken” zehirli bir anne çocuğuna ona daha sonra bakması konusunda telkinlerde bulunur. Bu çocuk bir yetişkin olup, evlenip çocuk sahibi olduğunda da annesinin onun önceliği olması gerektiği konusunda emindir.  

çocuğunu azarlayan baba

“Acı çeken” zehirli bir annenin çocuğu

“Acı çeken” zehirli bir annenin oğlu doğum esnasında yakalandığı hastalıktan kurtulamayacaktır: kendi annesi! Bu durumda çocuk onu annesine bağlayan göbek bağından asla kurtulamaz.

Anne ve çocuğu büyüyüp anne yaşlandıkça, “acı barındıran sevgi-seninle ben birim” ilişkisi “acıma dolu sevgi-anne senin tüm fedakarlıkların için sana borçluyum” ilişkisine dönüşür. En sonunda ise bu sevgi ve acı dengesi annenin merhameti üzerinden ilerler.

Bu tip bir anneye sahip olan bir çocuk eğitimli, itaatkar, fazlasıyla halinden memnun ya da çalışkan ve örnek alınacak bir çocuk olacaktır: model çocuk örneği!

Çocuğun kırdığı her pot çocuğun annesinin hissediyor olabileceği acı için aşırı suçlu hissetmesine sebep olabilir. Çocuğun yaptığı hata bir tabak kırmak kadar basit ve gereksiz bir hata olsa da çocuk kendini suçlamayı bırakamaz.

Zehirli ebeveynler ve davranışlarının sonuçları

Zehirli ebeveynler içeren bir ailede büyüyen çocuklar yetişkinliğe adım atarken tatsız ve depresif ya da oldukça düşük özgüvene sahip olabilirler.

Diğer bir yandan ise bu koşullardaki çocuklar başkaldırabilir ve barbarca ve yıkıcı eylemlerde bulunabilirler. Durum ne olursa olsun zehirli ebeveynler içeren ailede yetişen çocuk yaşıtlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmakta güçlük yaşar ve duygusal anlamda dengesiz büyürler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.