Bir Çocuğun Hayal Gücü Nedir?

Bir Çocuğun Hayal Gücü Nedir?

Son Güncelleme: 06 Haziran, 2018

Eğer çocukların uzman olduğu bir konu varsa o da hayal kurma ve kendi dünyalarını yaratma becerileridir. Bu yazıda, bir çocuğun hayal gücünün farklı aşamalarını ve onu geliştirme yollarını sizlerle paylaşacağız.

Hayal gücü ve sezgi küçük çocukların sahip olduğu temel özelliklerdir. Hayal kurmak, bir çocuğun günlük aktivitelerinin bir parçasıdır.

Hayal gücü çocuklarda görebileceğimiz ortak bir özelliktir. Bu, onların, etrafındaki dünyayla iletişim kurma yöntemidir.

Gerçek ne olursa olsun, her zaman çocukların kendilerine ait bir algıları olacaktır. Hayal güçleri, onların elinden tutar ve sonsuz sayıda deneyimi yaşarken onlara rehberlik eder.

Şimdi sizlerle birlikte, çocukların hayal dünyasını ve onun kapsadığı diğer şeyleri keşfedeceğiz.

Bir çocuğun hayal gücü nedir?

Bu kelime çok farklı ve soyut anlamlar içerir. Neden? Çünkü bir çocuğun hayal gücü sınırsızdır ve mantıkla açıklanamaz.

Çocukların dürtülerinden ve sürekli olarak dünyalarını genişletme ihtiyaçlarından doğar, bilinenin, görülenin ve yaşananın ötesine gitme isteğinden kaynaklanır.

Bir çocuğun hayal gücü, orijinal ve kurnazca fikirler ürettiğinde en üst noktaya ulaşır, buna aynı zamanda sınırların ötesinde düşünmek de diyebiliriz.

Çocuk ve ördekler

Bir çocuğun hayal gücünün özellikleri

Hayal gücü iki faktörden oluşur. Birisi dış faktör (çocuğun çevresi) diğeri de iç faktör (onun dünyayla ilgili izlenimi).

Bu iki faktör, çocuk bilgi edindikçe gelişir. Ayrıca bu faktörler, çocukların öğrenmesi ve ilişki kurmasına da yardımcı olurlar.

İşte bu yüzden onların hayal güçlerini, oynadıklarında, hikayelerini anlattıklarında, yemek yerken ya da giyinirken görebiliyoruz. Algıları ve öznelliği, hayal güçlerinin en dikkat çekici özelliklerinden bazılarıdır.

Hayal ve hayal gücü

Bu ikisi arasında bir fark vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, hayal gücü, kişinin algısı ve gerçekliği tekrar yaratmasından ortaya çıkar. Öte yandan, hayal, düşüncenin kurgusal işlevi sayesinde oluşur.

Bu yüzden, çevresindeki şeylere bağlı değildir. Her ne kadar hayal ve hayal gücü bağlantılı olsa da, çocukluğun farklı aşamalarında geliştikleri için, ikisini birbirinden ayırabilmeniz sizin için önemlidir.

Genç birinin hayatında da, her ne kadar çok belirgin olmasa da, hayal gücü hala mevcuttur, diğer yandan hayali şeyler düşünmesi çocukluktan sonra kaybolur.

Bu yüzden, çocukların ilk yaşlarında bunun tadını çıkarması önemlidir.

Bir çocuğun hayal gücünün gelişimi

Hayatlarının geri kalanında ona rehberlik edecek tüm bağlantılar henüz oluşmakta olduğu için, bir çocuğun beyni çok karmaşıktır. Sıkça kullanılan bağlantılar kalıcı olurken az kullanılanlar yavaşça kaybolur.

Bu yüzden, birçok araştırma, bir bebeğin ilk üç yılının çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu zamanlar, çocukluktaki birçok farklı deneyimi yaşamak için harika zamanlardır.

Başka bir dilde müzik dinlemek, okumak, oynamak, yürümek ve beyindeki bağlantıları güçlendirecek diğer aktiviteler yapılması önerilmektedir. Bu güçlendirme, onların hayal gücünü geliştirmeye de yardımcı olacaktır.

Bebeklerde hayal gücünün nasıl geliştiğini tanımlamak oldukça zordur. Kendilerini ana kahraman olarak gördükleri senaryolar içinde bulmaya başladıklarında, hayal gücü de gelişmeye başlar.

Örneğin, bu durum, bir ebeveyn ya da öğretmen, hikaye anlatmak için hayali şeyleri kullandığında olabilir. Bu, beyinlerini, hayal gücü bağlantıları kurması için güçlendirmeye yardım eder.

1 ve 3 yaş arasındaki çocuklarda hayal gücü

Bu yaşlardaki çocuklarda hayal gücü, büyük ölçüde taklite bağlıdır. Bu yüzden, hayal gücüyle ilgili ilk deneyimleri, çevrelerinde olan olayları taklit etmeleriyle ortaya çıkar.

Köpeğiniz havladığı zaman, onlar da havlamak isterler. Bu tarz bir taklit, hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Anaokulu çağındaki çocuklarda hayal gücü

Bu aşamada, arketipik modeller oyunlarında görünmeye başlar. Örneğin, bazı çocuklar evcilik oynarlar, oyuncak bebeklerini beslerler, banyo yaptırırlar ve bebeklerine sanki canlı birer bebekmiş gibi bakarlar.

İlkokul çocuklarında hayal gücü

Bu aşamada, sosyalleşme içgüdüsü, grup oyunlarının kapılarını açar. Bu şekilde çocuklar birlikte düşünebilirler. Yeni deneyimler için duydukları merak, onların ana motorudur.

Okul çocuklarındaki çocuğun hayal gücü, artık daha cesur bir şekilde hayal edebilecekleri için taklit etrafında gelişmez. Bu aşamadaki hayalleri daha soyut olacaktır.

uçan kız

Otistik çocuklarda hayal gücü

Otizmin temel özelliklerinden biri de öğrenmeye karşı dirençtir. Sonuç olarak, otistik çocuklar hayali bir dünyada yaşayarak gerçekten kaçarlar.

Otistik çocukların hayal ettikleri yol çok daha karmaşıktır. Bazı durumlarda dil ve motor becerilerden yoksun oldukları için bu daha az anlaşılır.

Onların hayal gücü, mantık ve akıldan kaynaklanandan oldukça farklı olabilir. Hayal etme yolları hala nörobilimciler tarafından incelenmekte olan bir konudur.

Bir çocuğun hayal gücünü nasıl arttırırsınız?

  1. Çocuğunuza kendisi olmayı öğretin.
  2. Onların yeteneklerini keşfetmelerine izin verin.
  3. Onları yeni şeyler keşfetmeye yönlendirin.
  4. Hayallerini teşvik etmek için oyunları kullanın.

Hayal gücü eksikliği

Öz güven eksikliği, cesaret eksikliği ve evde ya da okulda dikkatlice kullanılması gereken kalıplar, çocuğun hayal gücünün ölümcül şekilde kaybolmasına yol açabilir.

Bir ebeveyn, çocuklarının hayallerini sürekli olarak yargılarsa ya da onların mantık aramaksızın yaratma özgürlüğüne izin vermiyorsa, bir çocuğun hayal gücünü de azaltabilir.

Bunu önlemek için çocukların keşfetmesine izin vermek önemlidir. Onlara ne istediklerini seçme ve rahat hissetme özgürlüğü verin.

Bu onların güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olacak ve sonuçta hayal güçlerinin uçmasını sağlayacaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.