Hakaret Eden Çocuklar: Neler Yapmalıyız?

Bazı çocuklar küfretme, tanımadığı insanlara ismiyle hitap etme ya da aşağılayıcı kelimeler kullanma gibi olumsuz davranışlar sergilerler. Peki bu tür istenmeyen kelimeler kullanan ve insanlara hakaret eden çocukların davranışları etkin bir biçimde düzeltilebilir mi? Bu tür davranışların sebepleri nelerdir?
Hakaret Eden Çocuklar: Neler Yapmalıyız?

Son Güncelleme: 13 Eylül, 2020

Bazen anne ve babalar olarak çocuklarımızın küfrettikleri, hakaret ettikleri ya da aşağılayıcı bir dille konuştukları durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu uygunsuz davranışlar tek bir nedenden kaynaklanmıyor olabilir. Çoğu kez bu tür olumsuz davranışlara yol açan nedenler birden fazla faktörün karışımı ve bir araya gelmesinden dolayı ortaya çıkar. Hakaret eden ve kötü sözcükler sarf eden çocukların bu alışkanlıklarının nasıl etkin bir biçimde düzletilebileceğini öğrenmek ister misiniz?

Öncelikle bu tür davranışları düzeltmek için çocuğun yaşını dikkate almak gerekir. Çünkü iki yaşındaki bir çocuğun hakaret etmesi ile on bir yaşındaki bir çocuğun bu tür davranışlar sergilemesi aynı şey değildir.

Peki böyle istenmeyen davranışların sebebi ne olabilir? Hakaret içeren kelimeler kullanan çocukların bu davranışlarını düzeltmek için neler yapabiliriz? İşte bu yazımızda bu sorulara cevaplar arıyoruz.

Çocukların Hakaret Etme Nedenleri

Bu uygunsuz davranışlara yol açan farklı nedenler olabilir. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bunun sadece tek bir nedeni bulunduğunu düşünmek doğru değildir. Bu problemin altında yatan nedenler birbirleri ile eş zamanlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlardan en sık rastlananları aşağıda yer almaktadır.

anne ve babasına kızgın olan bir çocuk

Hakaret Eden Çocuklar: Kalıtsal Faktörler, Kişilik, Mizaç Ya Da Karakter

Çocuğun kişilik yapısına ya da karakterine bağlı olarak hakaret içerikli ya da buna benzer olumsuz davranışlar sergilemeye yatkın olması mümkündür.

Depresyon Veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Gibi Psikolojik Rahatsızlıklar

Bazı psikolojik problemler çocukluk döneminde belirli davranış bozukluklarına neden olabilir. Bundan dolayı gerekli önlemleri alabilmek için çocuğun bu tür bir sorununun bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak son derece önemlidir.

Özgüven, Dikkat Ya Da Sosyalleşme Problemleri

Bu tür problemler çocukların kendilerinden yaşça büyük insanlara karşı uygunsuz bir dil kullanmalarına, onlara aşağılayıcı ve küçük düşürücü kelimeler sarf etmelerine yol açabilir. Çoğu kez bu tür hakaretler çocukların  hayatlarını etkileyen ve kontrol edemedikleri başka konulardan kaynaklanan kızgınlıklarını ifade etme yöntemleridir.

Anne ve Babaların Çocuk Yetiştirme Stilleri (Özellikle Aşırı Hoşgörülü Yaklaşımlar)

Eğer anne ve babalar çocukların ihtiyaç duydukları kuralları ya da sınırları uygulayamaz ve onlarla çatışmaktan kaçınmak için istedikleri her şeye razı olurlarsa, sonuçta çocuklar birer zorbaya dönüşür ve anne ve babalar da onların sürekli olarak hakaretine uğrayan birer köle haline gelirler.

Hakaret Eden Çocukları Etkin Bir Biçimde Nasıl Düzeltebiliriz?

Eğer anne ve babalar olarak aşırı esnek ve ihmalkar davranırsak, çocuklara onların her şeyin merkezinde bulundukları ve yetişkinlerin adeta onların her isteklerini karşılamakla görevli insanlar oldukları mesajını vermiş oluruz. Bu durumda, eğer bir isteklerini reddedersek, anne ve babalarına karşı hakaret ve aşağılayıcı sözler söyleyen çocuklarla karşı karşıya kalırız.

Çocuklara Karşı Mantıklı ve Tutarlı Davranışlar Sergileyin

Bu sayede çocuklar, onlara anlatmak istediğimiz şeyleri çok daha doğru ve etkili bir biçimde içselleştirme şansına sahip olurlar. Eğer kararlı olmazsak, çocuklar da amaçlarını ve yönlerini kaybeder ve tekrar istemediğimiz davranışlar sergilemeye başlarlar.

Hakaret Eden Çocukları Düzeltmek İçin Onlara Hayal Kırıklıklarını ve Kızgınlıklarını Kontrol Etmeyi Öğretin

Çocukların daha çok erken yaşlardan itibaren hayal kırıklığına uğradıkları durumlarla başa çıkmayı öğrenmeleri son derece önemlidir. Çünkü büyüyüp birer yetişkin olduklarında hayatta her zaman istediklerini elde edemeyecekleri bir gerçektir. Yani istemedikleri ya da beklemedikleri durumlarla etkili bir biçimde başa çıkmayı bilmek zorundadırlar. O nedenle çocuklara, her şeyin istedikleri gibi gerçekleşmeyeceğini ve hayatları boyunca her beklentilerinin istedikleri gibi gerçekleşmesinin mümkün olmadığını öğretmeniz gerekir.

Başkalarına Zarar Vermeden ve Onları İncitmeden Kızgınlıklarını İfade Etme Yöntemlerini Öğretin

Bazen çocukların öfke hisleri o denli yoğundur ki, bunu başkalarına hakaret ederek ya da onlara karşı kabul edilmesi mümkün olmayan sözcükler sarfederek dışa vururlar. Bu nedenle, çocuklara kızgınlıklarını ifade etmek için alternatif yöntemler öğreterek daha yapıcı hedeflere odaklanmaları için yardımcı olmak son derece önemlidir.

kızgın ve kötü davranan bir çocuk

Temel Kuralları Uygulama Konusunda Net Olun ve Geri Adım Atmayın

Elbette bunun anlamı çocukların kuralları uygulaması için sadece ceza yöntemine bağlı kalmak demek değildir. Bunun yerine onlara örnek olmak, anlayışlı davranmak ve bol bol motivasyon sağlayıcı şekilde destek olmak daha faydalı seçeneklerdir. Bu sebeple, daha en başından itibaren kurallar ve düzenlemeler konusunda açık ve net olmalı ve bunları uygularken esnek davranmamalıyız.

Çocuklar İçin Birer Rol Model Olun

Çocukların güvenip takip ettikleri ve referans aldıkları insanlar elbette anne ve babalarıdır. Çünkü çocuklar küçük yaşlardan itibaren taklit ederek öğrenirler. Eğer anne ve babaları sinirlenir, hakaret eder ya da onları tehdit ederlerse, benzer tavırları gösterdiklerinde çocuklarını düzeltmek için gerekli olan etik otoriteye sahip olamazlar.

Verdiğiniz Reaksiyonları Yumuşatın

Yukarıdaki maddeyle devam edecek olursak, çocuklar istenmeyen sözler sarf ettiklerinde ya da hakaret ettiklerinde onlara ne kadar kızarsak aynı zamanda onlara o denli güç kazandırdığımızı da aklımızdan çıkarmamız gerekir. Çünkü ufaklıklar bizim davranışlarımızı gözlemleyerek çok çabuk bir biçimde öğrenirler. Ayrıca kötü sözlerinin bizi nasıl etkilediğini de açık bir biçimde görürler.

Çocuğu azarladığımızda her zaman için kararlı olmalı ancak aşırı otoriter bir tavır sergilememeliyiz. Bağırmadan gerekli açıklamaları yapmalıyız. Kimi durumlarda ceza vermek yerine görmezden gelmek daha etkili bir yöntem bile olabilir.

Hakaret Eden Çocukların Eğitimi

Hakaret içerikli sözcükler kullanan çocukların bu davranışlarını etkili bir biçimde düzeltmek için dikkate almamız gereken faktörlerden bazıları bu şekildedir. Bu önlemleri uygulamamıza rağmen çocukta herhangi bir ilerleme göremezsek sorun psikolojik bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle bir uzmana başvurmamız ve çocuğumuzun durumu ile ilgili olarak onun özel tavsiyelerine uymamız gerekir.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.