Hamilelik Sürecinde Hafıza

29 Ocak 2020
Yapılan araştırmalara göre, hamilelikle bağlantılı hafıza problemlerinin var olduğu iddia edilmektedir. Hamilelikte hafıza kaybı sorunu yaşamak tehlikeli midir?

Hamilelik boyunca kadınların hafızalarının normal zamanlardan farklı özellikler gösterdiğine yönelik çok sayıda iddia ve söylenti bulunmaktadır. Birçok anne adayı için gebelik süresince özellikle kısa dönem hafızası açısından önemli değişiklikler gözlendiği bir gerçektir. Bu nedenden ötürü anne adayları açısından bu dönemde yaşadıkları pek çok tecrübenin oldukça kafa karıştırıcı özellikte olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durumun hamileliğin üçüncü çeyreğine kadar görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu süreçte, kadınların dikkatlerini toplayamadıkları, melankolik bir ruh yapısına sahip oldukları ve sık sık sakarlık yaptıkları gözlenmektedir. Ancak yine de bu konunun teorik açıdan fazlaca bir dayanağı olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle hamilelik ve hafıza ilişkisinin gerçek bir durum mu yoksa hamile kadının içinde bulunduğu duygusal geçiş süresinin bir sonucu mu olduğuna karar vermek gereksiz bir çaba olacaktır.

Aslında bu durum, gebelik sürecindeki kadınların günlük yaşantılarında pek de önemli olmayan konuları algılama ve hatırlama konusundaki ciddi değişiklikler üzerinden kendi kendilerine yapmış oldukları bir değerlendirmedir. Görünüşe göre bu değişim, yaşadıkları endişeler ve içinde bulundukları anın duygusallığından kaynaklanan bir tür konsantrasyon eksikliğine işaret etmektedir.

Hamilelikte Hafızanız Nasıl Bir Değişim Gösterir?

Hem konunun uzmanları hem de tecrübeli anneler, hamile bir kadının hafızasında birtakım değişikler ortaya çıkmasının son derece anlaşılabilir ve normal bir durum olduğunu bilirler. Çünkü bu hassas süreç, anne adayının tüm dikkatini üzerine topladığı ve konsantrasyonunun neredeyse tümünü verdiği özel bir zaman dilimidir. Bir kadın hamile kaldığında hayata dair tüm tecrübeleri artık özellikle tek bir konu ile ilişkili hale gelir. Bu nedenle hamileliğin ilk aylarında anne adayının yaşantısının neredeyse tümüyle bir değişime uğradığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Elbette hamileliğin ilk ayları duygusal değişimlerin yoğun bir biçimde yaşandığı, neler olacağına dair endişeli bekleyişlerin sıklıkla görüldüğü, hormonal değişimlerin üst düzeylere çıktığı ve bunlarla birlikte yaşam ritminin de büyük oranda değiştiği bir dönemdir. Bu yeni hayat düzeni pek çok farklı etkene bağlı olarak şekillenir. Ancak tüm bu etkenler ise tek bir gerçeğe bağlıdır: Doğacak olan bebek ve doğum beklentisi.

Hamile kadın karnını tutuyor

Çoğu zaman anne adayının yorgun olması, hamilelik semptomları nedeniyle konsantrasyonunu sağlayamaması ve dikkatini toplayamaması oldukça sık görülen bir durumdur. Bunun doğal bir sonucu olarak da bazı şeyler hemen aklına gelmeyebilir. Aklı sürekli olarak doğacak bebek ile meşgul olduğundan, kendisi için öncelikli olmayan konuları sağlıklı bir biçimde düşünmek ya da bu tür konuları önemli olarak görmek mümkün olmayabilir.

Hamilelikte Hafıza Kaybı Normal Midir?

Konu hakkında günümüze dek çok az sayıda çalışma yapıldığından, bilimsel verilerin oldukça sınırlı olduğunun altını çizmek gerekir. Bu nedenle uzmanlar, hafıza kaybı konusunun hamile kadınlar açısından gerçek ve yaygın bir problem olduğuna dair kesin bir sonuca varmış değillerdir. Ancak anne adayları bu dönemde en azından bir tür dikkat eksikliği yaşadıklarını kendileri iddia etmektedirler. Bu durumu kimi araştırmalar desteklerken, diğer bazı araştırmalar ise aynı sonuca ulaşmamaktadır.

2007 yılında Avustralya’da binden fazla kadınla yapılan bir araştırmaya göre, hamilelikle bağlantılı hafıza problemlerinin var olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu problemlerin aynı anda birden fazla işle meşgul olmak ve bu görevlerle ilgili yeni aktiviteler içinde bulunma gerekliliği ile ilişkili olduğunun da altı çizilmektedir.

Yapılan araştırmaya göre hamile kadınlardaki hafıza değişimi doğumdan sonra bir yıl kadar sürebilmektedir. Ancak bu tür değişimler, annelerin yapması gereken işlerin fazlalığı, aşırı yorgunluk ve bir türlü tamamen bitiremedikleri görevleri için yeterince zamanları olmamasından kaynaklanmaktadır.

Son dönemde yapılan araştırmalar, hafızada yaşanan değişim konusunun hamilelikle bağlantılı olup olmadığına ilişkin kesin bir açıklama getirememektedir. Çünkü hamilelik döneminde hafıza ile ilgili elde edilen bazı sonuçlar, hamile olmayan ya da hamilelik dönemi öncesindeki kadınlar ile kıyaslandığında anlamlı bir bilişsel farklılık ortaya koymamaktadır. Günümüzde konuyla ilgili halen devam eden araştırmalar bulunmaktadır. Anne adaylarının bu konuya duydukları ilgi ise devam etmektedir.

Hamile kadın oturuyor

Hamilelikte Hafıza Kaybı Sorunu Yaşamak Tehlikeli Midir?

Eğer hafıza kaybı yaşıyor ve bunun sonucunda kendi hayatımızı, bebeğin sağlığını ve çevremizdeki insanları tehlikeye atıyorsak, bu durumda ciddi anlamda endişelenmemiz gereken bir durumun varlığını kabul etmek gerekir. Ancak kimseye bir zararı dokunmayan kısa süreli hatırlama sorunları ortaya çıkması durumunda, ciddi bir biçimde endişelenmeye gerek yoktur. Özellikle bu durumun, hayatımızın bu döneminde yaşadığımız büyük değişimlerle bağlantılı olduğunun farkındaysak gereksiz endişelere kapılmamak gerekir.

Ancak hafıza probleminin gittikçe arttığını ve bu durumun ilgisizlik, üzüntü, motivasyon eksikliği ya da odaklanarak düşünme konusunda zorluklara neden olduğuna inanıyorsanız, o halde depresyon sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Eğer yaşadığınız durum depresyonla bağlantılı ise o durumda mutlaka bir uzman yardımı almanız gerekir. Böylelikle içinde bulunduğunuz duruma özel olarak bir tedavi yöntemi belirlemek mümkün olacaktır.