Anne ve Babalar Çocuklarının Sosyal Medya Hesaplarını Kontrol Edebilir Mi?

Günümüzde dijital dünyada hız kesmeden devam eden teknolojik gelişmelerle birlikte sosyal medya uygulamalarının çocuklarımız için artık açık bir risk haline geldiğini söyleyebiliriz. Peki anne ve babalar, çocuklarını bu dünyanın yarattığı risklerden korumak için sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirler mi?
Anne ve Babalar Çocuklarının Sosyal Medya Hesaplarını Kontrol Edebilir Mi?

Son Güncelleme: 04 Ekim, 2019

Sosyal ağlar ya da diğer bir deyişle sosyal medya uygulamaları, birbirimizle iletişim biçimimizi ve hatta yaşam tarzımızı değiştiren küresel birer sosyal fenomen haline dönüşmüştür. Ancak anne ve babalar açısından bakıldığında ise bu durum önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elbette gerek çocuklar gerekse gençlerin arkadaşları ile birlikte sanal bir topluluğa ait olmayı istemeleri son derece doğal bir durumdur. Aynı şekilde anne ve babaların çocuklarına bu konuda izin vermeleri de doğaldır. Ancak tüm bunların yanında, içerdiği riskler nedeniyle teknoloji ve sosyal medya kullanımı konusunda bir tür kontrol mekanizması oluşturmanın gerekliliği de unutulmamalıdır.

Bu kontrol eyleminin basit bir iş olmadığını, çoğu kez çocuklarla anne ve babaları arasında ciddi çatışmalara neden olduğunu belirtmemiz gerekir. Çünkü gençlerin büyük çoğunluğu, anne ve babalarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerine karşı çıkmaktadırlar.

Bu noktada sormamız gereken soru şudur: Acaba anne ve babalar çocuklarının rızası olmadan onların sosyal medya hesaplarını, paylaşımlarını ya da bu alandaki aktivitelerini kontrol etme hakkına sahip midirler? Aşağıda sizlere, anne ve babaların çocuklarının sosyal ağlarını ve buradaki hareketlerini kontrol edip etmeme konusunda birtakım değerlendirmeler sunacağız.

Bir Gencin Sosyal Medya Hareketleri Nasıl Kontrol Edilir?

Anne ve babaların, çocuklarının sosyal medya hesaplarına karışmaları her zaman için onlarla bir çatışma yaşanacağı anlamına gelir. Eğer anne ve babalar bu konuda taviz vermez ve daha aşırı durumlarda, çocuklarına sosyal ağların kullanımını yasaklarlarsa, gençler bu kurallara uymamak için mutlaka basit bir yöntem bulacaklardır. Bu süreç sonucunda da gizli bir profil açma ya da sosyal medya hesaplarının güvenlik ayarlarını değiştirme gibi yollara başvurmaları oldukça yüksek bir olasılıktır.

İnstagram sosyal ağlar ve çocuklar

Konuya diğer bir açıdan bakıldığında, sosyal medyanın sadece olumsuz içerikleri barındırdığını söyleyemeyiz. Bu ağlar, çocukların sosyalleşme becerilerini öğrenip geliştirmeleri ve bir arkadaş grubu oluşturmaları açısından oldukça iyi bir fırsat niteliği taşımaktadır. Bu durumda anne ve babalar açısından en iyi çözüm, çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmek ancak bu konuda onları kısıtlamamak olacaktır. Bu ağlarda ne yaptıkları ve hangi yöne gittiklerini bilmek için belirli bazı sınırlar koymaya ihtiyaç duyabilirler.

Bunun yanında konu ile ilgili dikkate alınması gereken önemli noktalardan birinin de çocuğun yaşı olduğunu unutmamak gerekir. Çocuklar sosyal medyayı ilk kullanmaya başladıklarında belirli zaman aralıkları ve limitler koymak uygun olacaktır. Aynı zamanda, bu ağlarla ilgili çeşitli tehlikelerin var olduğunu çocuğa anlatarak açıklamak da önemlidir. Örnek olarak, anne ve babaların çocuklarının sosyal medya uygulamalarında onlarla arkadaş olmaları son derece faydalı bir durumdur.

Bu konuda en ideal seçenek, çocuğun sosyal medyadaki hareketleri konusunda anne ve babasıyla paylaşacak düzeyde kendisine güven duyması ve rahat hissetmesidir. Bu bağlamda çocuk, sosyal ağlar konusunda aşamalı olarak sorumluluk almayı öğrenecektir. Diğer taraftan, anne ve babalar ise çocuklarının mahremiyetine saygı duymalı ve bu arada yenilenen ve kontrol edilebilen birtakım kurallar koymayı da ihmal etmemelidirler.

Aşamalı Bir Biçimde Serbest Bırakma

Çocukların aşamalı bir biçimde otonom hareket edebilmeleri kavramı, çeşitli ülkelerde hukuki düzenlemelerle tanınmış haklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, her çocuğun kendi özel yaşantısını geliştirme, mahremiyetine sahip çıkma, ne zaman istenirse kendisine karışma gibi bir durumla karşı karşıya kalmama ve anne ve babalarının bunlara saygı duymalarına hakkı bulunmaktadır.

Her ne kadar birçoğu için bu tür uygulamalar, anne ve babaların çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerini yasaklayıcı bir niteliğe sahip olsa da, konunun asıl dikkate alınması gereken özelliği aslında çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Bu durumu, çocukların ve gençlerin günlük yaşantılarına dijital teknolojilerin entegre edilmesi ve sosyal medya eğitiminin önemi olarak açıklayabiliriz.

Gençler ve sosyal ağlar

Bir gencin sosyal medya kullanımını yasaklamanın ya da tamamen kontrol altına almanın imkansız olduğu açık bir gerçektir. Çünkü her defasında bu tür yasaklamaları atlatacak yeni yöntemler mutlaka bulacaklardır. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken konu, anne ve babalar ya da genel olarak yetişkinler olarak sosyal medya konusunda yetkinliğin artırılması olmalıdır. Yani aslında başarılması gereken şey, sosyal medya tüketiminde bir tür ara bulucu olabilmektir.

Anne ve Babalar Çocuklarının İzni Olmadan Sosyal Medya Hesaplarını Kontrol Edebilir Mi?

Ergenlik çağlarındaki gençlerin büyük bir bölümü, kendilerini anne ve babalarından uzakta tutmaya ve arkadaş grupları içerisinde bir yer edinmeye eğilimli olurlar. Ve bu durum, kimi zaman anne ve babaların endişelenmelerine yol açar. Örnek olarak bazı anne ve babalar çocuklarının çeşitli sorunlar yaşadıklarından şüphelenmeye başlarlar.

Bu tür durumlarda, çocuklarının bakımı ve koruması için sorumluluk duygusu taşıyan anne ve babalar, onların özel yaşantıları hakkında bilgi edinmek için çeşitli stratejiler geliştirme hakkına sahiptirler. Çünkü bu sayede, çocuklarının yaşantısının nasıl olduğunu anlamaları ve gerektiğinde müdahale etme şansına sahip olmaları mümkün olacaktır.

Çocukların sağlık ve mutlulukları söz konusu olduğunda, anne ve babaların onları kontrol etmeleri son derece normal ve geçerli bir haktır. Bu kontrol kavramına elbette sosyal medya ağları, WhatsApp yazışmaları gibi dijital dünya da dahildir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.