Ailenin Yasal Dayanakları

21 Ekim 2019
Aile, toplumun çok önemli bir katmanıdır. Ailede her gün oluşan birbirinden farklı durumları düzenlemek için bazı yasal dayanaklar belirlenmiştir.

Aile, sosyal yapının en önemli parçalarından biridir. Özel bir yapı olduğu kadar toplumun temelidir ve yasal bir önem de taşır. Aile kavramı, genellikle ailenin yasal dayanakları olarak da bilinen pek çok yasa tarafından düzenlenir ve korunur. Ayrıca, bu yasalar, aile üyelerinin arasında çıkan çatışmaları çözmek için de devreye girer.

Kamu idaresinin, aile ve üyelerinin iyiliğini garanti etmek için ilkeler belirlemesi gereklidir. Aile kavramı, geçtiğimiz yıllarda pek çok değişimden geçse de yine de toplumun temel katmanıdır.

Benzer şekilde, ailenin yasal dayanakları ve aile ile ilgili düzenlemeler de bu değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Bugünkü yazımızda, ailenin yasal dayanakları hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz.

oyun oynayan aile

Ailenin yasal dayanakları

“Aile” ne anlama gelir?

Aile, temel olarak eşler ve onların çocuklarından oluşan bütündür. Bir ailenin amacı, toplum düzenini korumak, üremek ve insanların sevgi, saygı ve güven içinde yaşayabileceği bir gelişim ortamı sağlamaktır.

Hepsinden önemlisi, aile kurumu, çoğunluğun iyiliği için önem taşır. Aile, üyelerinin hak ve özgürlüklerini tam olarak yaşamasına imkan tanırken görevlerini de yerine getirmesini sağlar. Bu yüzden, aile kavramı anayasada da bir yere sahiptir.

Aile, birçok durumda, üyeleri için güvenlik ve korunmanın esas olduğu bir sığınaktır. Yani üyeler, aile içerisinde sosyalleşmeyi ve önemli değerleri öğrendikleri gibi, insan olarak ihtiyaçları olan duygusal ve entelektüel gelişimi de elde ederler.

Kısaca aile, evlilik ya da kan bağı aracılığıyla birbirine bağlı olan insanlar olarak tanımlanabilir.

çiçek diken aile

Aile türleri

Ailenin yasal dayanakları ve yasal ve yönetimsel etkilerine bağlı olarak birkaç aile türü vardır. Bunların başlıcaları, çekirdek aile, geniş aile ve çok çekirdekli ailedir. Çekirdek aile, ebeveynler ve onların çocuklarından meydana gelir.

Örneğin, çekirdek aileler aynı zamanda bir geniş aile içerisinde de yer alabilir. Geniş aileyse, ebeveyn ve çocuklar dışında yakın ilişkileri olan birçok başka aile üyesinin de bulunduğu aile türüdür.

Çok çekirdekli aileyse, birkaç çekirdek ailenin bir araya gelmesi demektir. Ayrıca, başka akrabaların dahil olduğu ya da bir ya da iki ebeveynin eksik olduğu veya yalnızca bir ebeveyn ve çocuktan oluşan aileler de olabilir.

Ailenin yasal dayanakları: aile sahibi olma hakkı

Aile sahibi olma hakkı, yasal dayanaklar ile korunan bir dizi hakkı ifade eder. Bunlar temel olarak, eşlerin ilişkisini, çocukların yasal koruyucusu ve velisi olmayı ve ebeveyn otoritesini içeren bir kurallar bütünüdür.

Her bir kuralın ana esasları vardır. Bu yüzden, bu esaslar temelde evlilikle ilgili olan eşlerin ilişkileri hakkındaki kurallar, birliktelik, kişisel ve ekonomik faktörler, krizler, ayrılık, boşanma ya da evliliğin iptali gibi konuları kapsar.

ailenin yasal dayanakları

Ebeveynlik söz konusu olduğunda aile sahibi olma hakkı, evliliğe bağlı ebeveynlik, evlilik dışı ebeveynlik ve evlat edinme konularını içerir. Ayrıca bahsi geçen kurallar, özellikle de ebeveynler birlikte değilse, reşit olmayan çocukların yasal koruyuculuğu durumunu da düzenler.

Ayrıca bu kurallar, reşit olmayan çocuklar için ebeveyn otoritesi ve yasal temsili de içerir. Sonuç olarak, ailenin yasal dayanakları ve aile sahibi olma hakkı konuları toplumsal açıdan büyük önem taşır. Din ve ahlak kuralları da bunları etkileyen konulardır.