Reşit Olmayan Çocuklar İçin Yasal Temsil ve Ebeveyn Otoritesi

3 Ekim 2019
Kanunlara göre, henüz reşit olmayan çocuklar için yasal temsil, ebeveyn otoritesindedir. Peki ya bu nasıl düzenlenir?

Kanunlara göre, henüz reşit olmayan çocuklar için yasal temsil, ebeveyn otoritesi altındadır. Ebeveynlerin çocuklarına karşı birkaç görev ve sorumluluğu vardır. Onları korumak, onların bakımını sağlamak ve onlara doğru fiziksel, entelektüel ve duygusal gelişim imkanını sunmak bu sorumluluklar arasındadır.

Bunları yapabilmek ve reşit olmayan çocukların güvenliğini sağlamak adına doğru ve gerekli seçimleri yapabilmek için ebeveynlerin çocukları üzerinde yasal temsil ve otorite hakkı olması gerekir. Buna da ebeveyn otoritesi adı verilir.

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ebeveyn otoritesi, kanunların ebeveynlere, çocukları ve onların sahip olduğu şeyler ile ilgili verdiği güçtür. Bununla beraber, bazı durumlarda kanun, bu gücü ebeveynlerin birinden hatta bazen ikisinden de alabilir.

Bugünkü yazımızda, reşit olmayan çocuklar için yasal temsil ve ebeveyn otoritesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

mutlu aile

Ebeveyn otoritesi nedir?

Ebeveyn otoritesi, yasanın ebeveynlere reşit olmayan çocukları hakkında verdiği tüm güç ve yetkiyi anlatan bir kavramdır. Bu yetkiler, ikiye ayrılır: kişisel ve patrimonyal.

Çocuğun yasal koruyucusu olarak ebeveynlerin ana sorumlulukları onu beslemek, bakımını sağlamak, eğitim almasını sağlamak ve ona kültürel ve sosyal bilgiler içeren bütünleşmiş bir eğitimi en iyi şekilde vermektir. Ayrıca, ebeveynler, yasal temsilciler olarak çocuklarının sahip olduğu malları da yönetme hakkına sahiptir.

Ebeveyn otoritesi ve yasal temsil ne zaman biter?

Reşit olmayan çocuk için yasal temsil ve ebeveyn otoritesi, çocuk 18. doğum gününden sonra rüştünü ispat ettiğinde sona erer. Bununla beraber, bu durumun birkaç istisnası da bulunmaktadır.

Bu iki durum, yani ebeveyn otoritesi ve yasal temsil, çocuğun yasal olarak özgür bırakıldığı durumda daha erken de bitebilir. Aynı şekilde, çocuk 18 yaşına geldiği halde yasal olarak aciz ilan edilirse ebeveyn otoritesi ve yasal temsil daha uzun süre de devam edebilir.

Boşanma durumunda ne olur?

Eğer ebeveynler ayrılırsa ya da boşanırsa, reşit olmayan çocuklarının yasal temsili, mahkemede aksine yönelik bir karar çıkmadığı sürece yine de iki ebeveyne de aittir. Bununla beraber, uygulamada, çocuğun beraber yaşadığı ebeveyn onun koruyucusu olur ve yasal temsil ve otorite hakkını etkin olarak elinde tutar.

Bazı durumlar, iki ebeveynin de yasal otoritesini gerektirir. Örneğin, reşit olmayan bir çocuğun çalışması durumu, çocuk nafakasının karşılamadığı masraflar, çocuğun hayatındaki önemli kararlar, çocuğun yurt dışına seyahat etmesi, vs. gibi durumlar bunlar arasında sayılabilir.

ailesi boşanan çocuk

Ebeveyn otoritesi ve yasal temsil aynı şey midir?

Ebeveyn otoritesine sahip olan kişilerin yasal temsil sorumlulukları da vardır fakat bunun da birkaç istisnası mevcuttur. Ebeveynler, çocukları kendilerini temsil edemediğinde, çocuklarının kişilik haklarıyla ilgili onları kanun karşısında temsil edebilir.

Bunun gibi, ebeveynlerin yapabilecekleri ve sorumlulukları söz konusu olduğu durumlarda ebeveynler müdahale edebilir ve hatta etmelidir. Ebeveyn ve çocuk arasında anlaşmazlık varsa, ebeveyn otoritesine sahip olsa da kişi çocuğunu yasal olarak temsil edemez.

Bu temsil, mirasla ilgili ebeveynler tarafından idare edilen durumlarda da gerçekleşmez. Ayrıca, eğer çocuklar bir sözleşmeye bağlı olarak bir işi yapmaya mecbursa ve yeterince olgunsa ebeveynlerin buna izin ve onay vermesi gerekir.

ebeveyn otoritesi

Reşit olmayan bir çocuk ebeveynleri ile sorun yaşıyorsa, çocuğa onu mahkemede ve mahkeme dışında temsil etmesi için bir avukat atanır. Bu durum, çocuğun yasal işlemlerini yapabilmesi için ebeveyn müdahalesi gereken durumlar için de geçerlidir.

Eğer ebeveynlerden sadece biri ile anlaşmazlık varsa, üçüncü bir kişinin atanmasına gerek olmadan diğer ebeveyn çocuğu temsil edebilir. Buradaki temel amaç, durumun her zaman çocuğun yararına olmasını sağlamaktır.