İnformal Eğitimin Önemi

Öğrenme, sadece okulda gerçekleşen formal bir süreç değildir. Aynı zamanda günlük aktiviteler içinde de sürekli bir biçimde öğrenmeye devam ederiz. Bu yazımızda, informal öğrenme ya da informal eğitim olarak adlandırılan bu kavramın önemine değineceğiz.
İnformal Eğitimin Önemi

Son Güncelleme: 28 Şubat, 2020

İnformal eğitim, geleneksel eğitim kurumları dışında alınan eğitimlerin tamamına verilen ortak bir addır. Yani okul sınırları ve sınıfın dışında öğrendiğimiz her şey bu kavram içinde yer almaktadır. İnformal öğrenme sürecinin görüldüğü yerlere örnek olarak ev, çeşitli spor aktiviteleri, diğer kişilerle ya da arkadaşlarımızla konuştuğumuz anlar vb. verilebilir. Ayrıca informal eğitimin önemi, tam olarak sürekli bir biçimde öğrenme ihtiyacımızdan kaynaklanmaktadır. Bu öğrenme ihtiyacı, sadece okulla sınırlı kalan bir ihtiyaç değil, aynı zamanda hayatımızın her alanında ve her aktivitede öğrenme sürecinin devam etmesini gerektirir.

İnformal Eğitim Konsepti ve Karakteristikleri

İnformal eğitim, işte, evde ya da boş zamanlarda günlük olarak yapılan aktiviteler esnasında gerçekleşen bir öğrenme biçimidir. Yani her gün yaşadığımız olaylar sonucunda bilgi, kabiliyet ve davranış biçimlerinin öğrenilmesi bu kavram içine girmektedir. Bu nedenle informal eğitimin en temel karakteristiği, büyük oranda özel bir çaba göstermeden ve planlama yapmadan edinilmesidir. Bu eğitim biçiminde kimi zaman ne öğrendiğimizin de farkında olmayabiliriz.

Bu noktadan bakıldığında informal eğitim aslında, tıpkı kurumlarca sunulan, zorunlu olan ve düzenli bir şekilde verilen formal eğitim gibi hayatı öğrenmeyle ilgilidir. Geleneksel eğitim türünden farkı beklenmedik, herhangi bir plan sonucu gerçekleşmeyen, teoriden çok pratik olarak edinilen ve genellikle bazı kişisel ihtiyaçların ya da motivasyonun karşılanmasına yönelik, farklı ortamlarda kendiliğinden gelişen ya da bilinçli bir biçimde yapılan bir eğitim türü olmasıdır.

Anne ve kız alışveriş yapıyor

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz teknoloji çağı informal eğitim için çok farklı türlerden imkanlar sunmaktadır. İnternet üzerinden erişilebilecek milyonlarca kaynak, platform ya da eğitim uygulaması bulmak mümkündür. Sürekli bir informal eğitim olanağı sunan bu tür ortamlara örnek olarak eğitici dersler, videolar, sohbet programları ya da sosyal ağlar verilebilir.

İnformal Eğitim Alanları

Okullardaki sınıfların dışında kalan her alan ya da çevre, informal eğitim için uygun bir ortam olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda, informal eğitim gerçekleşen birbirinden farklı pek çok yerden söz edebiliriz. Bu yerlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • İş yeri.
 • Ev.
 • Sosyal bir kulüp.
 • Spor salonu.
 • Bir gezi.
 • Sinema ya da tiyatro.
 • Konferanslar ve kurslar (dil kursu, yemek yapma kursu, kendi kendine uğraşlar ya da özel bir uzmanlık gerektiren konular).
 • Atölye.
 • Boş zamanlar ve hatta alışveriş yapılan ortamlar.

Bunlara ek olarak, daha önce de değindiğimiz gibi bu tip durumların tamamında teknoloji kullanımını da göz önünde bulundurmamız gerekir. Çünkü nerede olursak olalım teknolojik cihazlar yardımıyla sürekli olarak bir informal eğitim sürecinin devam ettiğinin altını çizmemiz doğru olacaktır.

Baba ve oğlu montaj yapıyor

İnformal Eğitimin Önemi: Sürekli Öğrenme

İnformal eğitimin önemli olmasının ardında yatan en belirgin neden, bu eğitim türünün okullarda verilen formal eğitimin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olma niteliği taşımasıdır. Böylelikle, planlı ve programlı bir şekilde verilmekte olan formal eğitimle birlikte informal eğitim türünün de hiç bitmeyen bir öğrenme sürecine işaret ettiğini söylemek gerekir. Bu eğitimde hayati derecede öneme sahip tecrübelerden yararlanılır ve yine bu tür tecrübelerle karşılaşıldığında daha önceden öğrenilenlerden faydalanılır.

Bu bağlamda informal eğitimin, aşağıda yer alan konularla ilgili olarak öğrenme süreçlerine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz:

 • Hem günlük işler hem de profesyonel hayatla ilgili özel bir ihtiyaç ya da bir sorunun çözümü.
 • Hobi ya da özel bir uğraş gibi kişisel ilgi alanları ve spesifik motivasyon noktaları.
 • Ortak konular ve amaçlarla ilgili diğer insanlarla kurulacak iletişim ve etkileşim ihtiyaçları.
 • Diğer formal eğitim yöntemlerini tamamlama, genişletme ya da derinleştirme olasılığı.

Sürekli Öğrenme

Hayatımız boyunca geçirdiğimiz her saniyede, içinde bulunduğumuz her aktivitede ve yaptığımız her görevde öğrenmeye devam ediyoruz. Yaşam içindeki rollerimiz ister bir iş arkadaşı ya da normal bir arkadaş, ister ailenin bir üyesi ya da sadece kendimiz olalım, sürekli devam eden öğrenme ortamları içerisinde bulunuyoruz.

İnformal eğitimin önemi bizi harekete geçirmesi, geliştirmesi, diğer insanlarla etkileşim içine sokması ve iletişim sağlamasından kaynaklanmaktadır. Kısacası, ne kadar önemsiz gibi görünse de her türlü informal eğitim hayatın her anından bir şeyler öğrenmemize olanak sağlamaktadır.

İlginizi çekebilir ...
Sanal Eğitim: Bilmeniz Gerekenler
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Sanal Eğitim: Bilmeniz Gerekenler

Bu yazımızda, çocuğunuzu sanal bir eğitime kaydederken neler bilmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Sanal eğitim çocuklarınız için pek çok avantaj su...