Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Bunun Kreş ve Anaokulundaki Önemi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, günlük hayatta temel bir rol oynamaktadır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Bunun Kreş ve Anaokulundaki Önemi

Son Güncelleme: 24 Eylül, 2019

Bilgi ve İletişim Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olunması ve bunların kullanılması, eğitimcilerin erken yaştan itibaren teşvik etmesi gereken bir şeydir. Bu yüzden, kreş ve anaokulunda BİT kullanımı çok önemlidir.

Kreş ve anaokulları, 3 (hatta bazen 2) ila 6 yaşındaki çocukların eğitildiği yerlerdir. Bu yaş aralığındaki çocuklar Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilk kez karşılaşırlar.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

BİT, bilgiyi işlemek, kaydetmek ve paylaşmak için kullanılan teknolojik kaynaklar, araçlar ve programlardır. Bunlar bilgisayar, cep telefonu, televizyon, oyun konsolu, tablet, vs. gibi çok çeşitli teknolojik araçlar olabilir.

Günümüzde, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, günlük hayatta temel bir rol oynamaktadır. Bunlar, kullanıcıların her gün kullanabileceği kolaylıkta ve alışık olduğu hizmetler sunmaktadır. Örneğin, email, kısa mesaj, anlık mesajlaşma, internette gezinme, arama motorları, vs. bunlar arasında yer alır. Bu liste daha da uzatılabilir.

anaokulunda bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, sonsuz bilgi ve veriyi parmaklarımızın ucuna kadar getirir. Bu yüzden, teknoloji ile ilgili belli teknik becerileri edinmek ve geliştirmek çok önemlidir .

Aynısı, bilginin yorumlanmasına bağlı beceriler için de geçerlidir. Ayrıca, çocukların internette gördükleri her şeyin tamamen doğru olmayabileceğini de anlaması gerekir.

Kreş ve Anaokulunda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin önemi

Erken yaşta BİT hakkında bilgi edinmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek çok önemlidir çünkü bu, çocukların çeşitli beceriler geliştirmesine olanak tanır. Çocuklar öncelikle, bilgisayar ya da tablet kullanımına bağlı olarak dokunmayla ve sesle ilgili becerilerin yanında görsel beceriler de geliştirirler.

Ayrıca, çocuklar kullandıkları didaktik program, oyun ve uygulamalar sayesinde başka beceriler de geliştirir. Başka bir deyişle, BİT kullanımı, kreş ve anaokulu çağındaki çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunur.

Erken yaşta bilgisayar, cep telefonu ve başka teknolojik cihazların kullanılması, öğrenmeyi destekler ve kolaylaştırır. Tabii ki, çocukların teknolojik cihazlarla ilişkisi, öğretmenleri aracılığıyla olmalıdır ve kontrol edilmelidir.

Sınıfta teknoloji kullanımı, çocukların bilgiye ulaşmak için araştırma yapmasını ve strateji geliştirmesini sağlar. Ayrıca, yapacakları bazı işler için küçük kararlar vermesine imkan tanır. Örneğin, bir şeyleri bulmayı, seçmeyi, filtrelemeyi, vs. öğrenirler.

BİT’in Kreş ve Anaokuluna Katkısı

BİT’in kreş ve anaokulunda kullanımının katkıları şöyledir:

  • Yaratıcılığı geliştirir.
  • Çocukları bir şeyler denemeleri için teşvik eder.
  • Her çocuğun kendi öğrenme hızına göre kendini geliştirmesini sağlar.
  • Çocukların araştırma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.
  • Çocukların merakını teşvik eder.
  • Bağımsız olmalarını sağlar.
  • Öğrenme isteklerini harekete geçirir.
  • El göz koordinasyonunu geliştirir.

Kreş ve anaokulunda BİT: Değerlendirilmesi gereken noktalar

Bu aşamaya kadar, erken yaşta BİT kullanımının önemi ve avantajlarından bahsettik. Bununla beraber, kreş ve anaokulunda BİT’in doğru kullanımının nasıl olması gerektiğini bilmek de önemlidir. Yanlış ya da aşırı kullanıldığında, kreş ve anaokulunda BİT olumsuz sonuçlara da yol açabilir.

anaokulunda çocuklar

Kreş ve anaokulu çağındaki çocukların, gerçek nesnelerle oynamaya dayalı bir eğitime ihtiyaçları vardır. Ayrıca, diğer insanlarla ve doğayla temasa geçmeleri, hikayeler okumaları ve hem duygusal hem sosyal olarak gelişmeleri de gerekir.

Teknoloji kullanımının sosyallik ve işbirliği üzerinde önemli bir rol oynadığı doğrudur. Fakat her şeye rağmen, hiçbir şey, diğer insanlarla yüz yüze ve fiziksel temas kurarak sosyalleşmek gibi olmaz.

Aynı zamanda, kreş ve anaokulunda BİT kullanımının sınırlanması da çok önemlidir. Çocukların teknolojiye uzun saatler maruz kalması zararlı olabilir – Çocukların duruşunu etkiler ve hareketsiz bir yaşam tarzına ve asosyal davranışlara yol açabilir.

Son olarak, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kreş ve anaokulunda teknoloji kullanımı öğretmenlerin gözetiminde olmalıdır. Bu ayrıca, eğitimin daha sonraki aşamaları için de geçerlidir.

Öğretmenler, sadece yeni teknolojilerin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını açıklamaktan sorumlu değildir. Öğretmenlerin, çocuklara, bilgiye ulaşabilecekleri teknoloji kaynaklarının doğru ve dikkatli kullanımını da öğretmesi gerekir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, bilgiye ulaşmak için sonsuz fırsata sahip olmamızı sağlar. Bu da çocukların karşılaştığı büyük miktarlardaki veriyi ayırt etmeyi ve doğru yorumlamayı öğrenmesi gerektiği anlamına gelir. Bu bilgiler eksik, yanlış ya da taraflı olarak hazırlanmış olabilir bu yüzden, bu bilgilerin doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerekir. 


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Belloch Ortiz. C. (n.d.). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C). Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. Recuperado de  https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
  • Romero Tena, R. (2009). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El rincón del ordenador. Editorial Eduforma. Sevilla.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.