Çocuklar İçin Bilişsel Uyarma Atölyeleri

9 Aralık 2019
Çocuklarda bilişsel uyarma egzersizlerine erken yaşta başlamak çok iyi olacaktır. Daha fazla bilgi için yazıyı okumaya devam edin!

Çocuklar için bilişsel uyarma atölyeleri, entelektüel becerileri geliştirmek amacıyla tasarlanmış aktivite ve teknikleri içerir. Bu eğitimler, hem çocukların hem de gençlerin akademik gelişimi için faydalıdır.

Ayrıca bunlar, çocukların daha becerikli olmalarını, hafızalarının daha iyi olmasını ve daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Çocukların okuldaki performanslarının iyi olması için iyi odaklanabilmeleri, iyi bir hafızaları olması ve mantıklı düşünmeyi öğrenmeleri gerekir. 

Tüm bunları, bilişsel uyarma atölyeleri sayesinde elde edebilirsiniz. Bu atölyelerin en iyi tarafı da bunu eğlenceli bir yolla yapmalarıdır. 

çocuklara kitap okuyan öğretmen

Bilişsel Uyarma Nedir?

Bilişsellik, öğrenme ve bilgi ile ilgili tüm süreçleri içerir. Bu, bilgiyi işleme becerisidir. Buradaki bilgi, bir öğrenme süreci, algı ya da bir deneyim olabilir.

Aynı zamanda bilişsellik, hafıza, problem çözme, karar verme, hisler ve dikkati de içerir. Tüm bunlar, sevdiklerimizi tanımamızı, gelecekte olacakları hayal etmemizi ve geçmişi hatırlamamızı sağlar.

Bilişsel uyarma ise, çocukların zihinsel kapasitesini artıran nöropsikolojik bir tekniktir. Doğru bilişsel öğrenme yöntemleri ile, hayat kalitesi büyük oranda artırılabilir.

Tabii ki, bu tür bir uyarma hayatın her aşamasında faydalıdır. Fakat, bebekler ve çocuklar için bilişsel uyarma, hafızayı büyük oranda kuvvetlendirir, dikkat seviyesini yükseltir ve mantıklı düşünme becerilerini geliştirir.

Bilişsel Uyarma Atölyelerinin Önemi

Bu egzersizlerin önemi, büyük ölçüde çocukların beyinlerinin şekil alabilirliğine bağlıdır. Şekil alabilirlik, çocukların çevrelerindeki taleplere uyum sağlama kolaylığını ifade eder. Aynı zamanda bu, öğrenmeyi daha kolay hale getirir ve çocukların bilişsel uyarmaya karşı daha hassas olmalarını sağlar.

İyi bir bilişsel uyarma programı olan bir atölyenin farklı nöronal aktivasyon süreçlerini tetikleyen zihinsel egzersizler içermesi gerekir. Bu süreçleri aktif hale getirmek, nöronlar arasında var olan bağlantıları güçlendirir ve yeni sinapslar oluşmasını da sağlar.

Bilişsel Uyarma Atölyeleri: Yapılan En Yaygın Egzersizler

Tabii ki, bunlar tercih edilen atölyeye olduğu gibi çocukların becerilerine de bağlıdır. Çoğu zaman, bu aktiviteler evde de yapılabilir. Bu egzersizler arasında en yaygın olanlarından bazıları şöyledir:

 • Oryantasyon egzersizleri. Çocuktan çevresindeki belli bir yer ya da insanın resmini çizmesini istenir.
 • Dil egzersizleri. Kelimeler ve nesnelerin isimleri öğretilir, tekrar edilir ve liste yapılır.
 • Okuma egzersizleri. Kelimelerden birinin uygun olmadığı bir metin ya da konuşma üzerinde çalışın. Başka bir seçenek de birkaç kelimeyi listeleyerek çocuğun düzgün bir cümle kurmasını istemektir.
 • Tanıma egzersizleri. Bu tip egzersizlerin birinde çocuktan bir nesneyi tarif etmesi istenir. Bir başka egzersizde ise benzeyen iki resim gösterilir ve arasındaki farkları anlatması istenir.

Bilişsel Uyarma Kaç Yaşında Başlamalıdır?

İnsanlar, doğaları gereği sosyal varlıklardır. Bunun sonucu olarak da sosyal ilişkiler ve diğer insanlarla kurdukları iletişim sayesinde gelişim sağlarlar. Bu yüzden, çocuklarda bilişsel uyarma egzersizlerine erken yaşta başlamak çok iyi olacaktır. Çocuklar altı yaşına kadar, bilişsel uyarmaya karşı daha hassastır.

oyun oynayan baba oğul

Bilişsel Uyarma Atölyelerinin 9 Faydası

 • Bağımsızlığı teşvik eder.
 • Çocukların kişilerarası ilişkilerinin kalitesini artırır.
 • Motivasyonu artırır ve sıkılmayı önler.
 • Çocukların mantıklı düşünme ve birbiri ardına gelen olayları birleştirme becerisini geliştirir.
 • Çocuklar bilişsel uyarma sayesinde dikkatlerini kontrol etmeyi ve odaklanmayı öğrenirler, böylece hafızalarını da daha iyi kullanabilirler. Hafızanın kuvvetlenmesi, bilgiyi alma ve kavramada da yardımcı olur.

Ebeveynler İçin Tavsiyeler

Ebeveynlerin, çocuklarının gelişimini her alanda geliştirmeye çalışması gerekir. Fakat çocuklarınızı zorlamamaya da özen göstermelisiniz. Ayrıca, çocukların bilişsel gelişimine olumsuz etkide bulunacak şeyleri de onlardan uzak tutmanız gerekir.

Çocukların hayatlarının ilk yıllarında, erken bilişsel gelişim, yavaş, meşakkatli ve neredeyse görünmez bir süreçtir. Yürüme ve konuşma becerilerine kıyasla bu sürecin gözlemlenmesi zor olabilir.

Bununla beraber, ebeveynler olarak sizlerin bilişsel uyarmayı bir rutin haline getirmeniz de çok önemlidir. Çocuğunuzun çokça ilgiye ihtiyacı vardır ve bunun aileden gelmesi gerekir. 

Bu özellikle de çocuğunuzun henüz okula başlamadığı hayatının ilk yılları için geçerlidir. Bu yüzden, ailenin erken bilişsel uyarma ile ilgili olması bu süreçte çok önemli bir rol oynar. Ebeveynler, çocukların ilk sevgi ve şefkat kaynakları olduğu gibi, aynı zamanda ilk öğretmenleridir.

 • García Sevilla, J. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva.
 • García Sevilla, J. (2009). Estimulación Cognitiva. Estimulación Cognitiva.
 • Esteve. (2016). Cuaderno de Ejercicios de Estimulación Cognitiva. 2016.
 • Ministerior de sanidad, servicios sociales e igualdad. G. de E. (2012). Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. Centro de Referencia Estatal de Atencion a Personas Con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias. Salamanca.