Alike: Yaratıcılığın Önemi Hakkında Bir Kısa Film

4 Kasım 2019
Alike, çocukların yaratıcılıkları konusuna dikkatimizi çeken çok özel bir kısa film. Filmde, çocuklar büyüyüp birer yetişkin olduklarında sahip oldukları yaratıcılığı kaybetmemelerinin ne denli önemi olduğuna vurgu yapılıyor.

Alike, herkesin mutlaka izlemesi gereken önemli bir kısa film. Bu yapımın, 2016 yılında en iyi kısa animasyon filmi dalında Goya Ödülü de dahil olmak üzere sayısız ödüle layık görüldüğünün altını çizmek gerekir.

Filmin elde ettiği sayısız başarı, yapımcılar Rafa Cano Méndez ve Daniel Martínez Lara tarafından, yaratıcılığın önemi ve bu eşsiz özelliğin zaman içerisinde nasıl kaybolduğu mükemmel bir biçimde anlatılması sayesinde kazanılmıştır. Yaratıcılığın günden güne azalmasının en önemli nedeni ise günümüz toplumunun monoton ve sessiz bir hale bürünmesidir. Bu yazımızda, bu harika filmle ilgili kısa bir özete yer veriyoruz. Ancak bu filmi tam olarak anlayarak ne denli değerli olduğunu kavrayabilmek için onu mutlaka izlemeniz gerekir. Siz hala izlemediniz mi? Peki neyi bekliyorsunuz?

“Yaratıcı bir yetişkin, hayat mücadelesinde başarılı olmuş bir çocuktur.”

Yaratıcılık Nedir?

Yaratıcılığın önemi üzerinde söz etmeden önce bu kavramın neleri kapsadığını bilmek gerekir. Psikolog Paul Guilford’a göre yaratıcı olmak aşağıda sıralanan üç yeteneğin bulunduğu anlamına gelmektedir:

 • Akıcılık: Aynı soruna çok farklı türlerde alternatif çözümler üretme yeteneği.
 • Esneklik: Olayları farklı açılardan görebilme ve her bir durum için farklı çözümler sunabilme yeteneği.
 • Orijinallik: Farklı ve sıra dışı düşünme yeteneği.
Alike kısa film yaratıcılığın önemi

Çoklu zeka kuramının yaratıcısı Howard Gardner, sekiz zeka türünün her birinin kendi içerisinde yaratıcılık kavramını barındırdığını ifade etmektedir. Bu nedenle, çocukların bilişsel gelişimlerinin doğru bir biçimde ve sağlıklı olarak ele alınması son derece gereklidir. Bu bağlamda, yaratıcılıklarını şu şekillerde ortaya çıkarmaları konusunda çocukların desteklenmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekir:

 • Müzik
 • Resim
 • Oyunlar
 • Dans
 • Yazı
 • El sanatları
 • Tiyatro

“Yaratıcılık demek, yeni bir şey üretmek için herkese malum olandan, güvenliden ve tahmin edilebilir olandan koşarak uzaklaşmaktır.”

-Joy Paul Guilford-

Alike: Yaratıcılığın Önemi Hakkında Hazırlanmış Bir Kısa Film

Alike, üzgün ve sıkıcı bir toplum ve bu toplumda yaşayan insanların yerleşmiş rutinler içindeki kurallarla yaşadıkları hikaye üzerinden bu çok üzücü gerçeği animasyonlarla seyirciye aktarıyor. Filmin küçük kahramanı, gri ve monoton bu yaşam şeklini kabul etmemeye çalışır fakat onun dünyayı algılama biçimi toplumun geri kalanı ile uyuşmamaktadır.

Bu durumun bir sonucu olarak, sahip olduğu yaratıcı yaklaşımlardan dolayı umutlarını yitirene, kuralları kabul edene ve sürünün geri kalanı ile aynı olana dek cezalandırılır. Şans eseri babası ona neler olduğunun farkına varır: Çocuğu artık eskisi gibi canlı ve neşeli değildir.

Bunun üzerine, karşı karşıya kaldıkları bu önemli sorunu ortadan kaldırmak için bir çözüm yöntemi geliştirir. Bu sayede ufaklığın hayatın tüm renklerini yaşayabilmesi için yaratıcılığını sürdürmesinin önemini vurgular. Ona, mutluluğun keyfine varmak için yaratıcı özelliklerini kullandığı yoldan ayrılmaması gerektiğini öğretir.

Alike kısa film ve yaratıcılık

“İnsanların büyük çoğunluğu için eğitim, çocuklarının toplum içindeki sıradan birer yetişkin haline dönüşmesini sağlamak olarak algılanır. Benim içinse eğitim, yaratıcılar, kaşifler, yenilikçiler ve genel kabullere bağlı kalmayan insanlar yetiştirmektir.”

-Jean William Fritz Piaget-

Filmi İzledikten Sonra Çıkarılacak Sonuçlar

Bu kısa film sayesinde anneler, babalar ve eğitmenler olarak çocukların yaratıcılıklarının yok olmasına izin vermemek gibi çok önemli bir görevimiz olduğunu hatırlıyoruz. Bu nedenle öğretmenlerin, sadece akademik yeteneklerin gelişmesine odaklı bir eğitim değil, aynı zamanda yaratıcı, sosyal, duygusal vb. özellikleri de geliştirmeyi hedefleyen bir anlayışa sahip olmaları gereklidir.

Benzer şekilde evde de çocukların hangi yaşta olurlarsa olsunlar fikirlerini ve düşüncelerini çeşitli sanatsal uğraşılar ve hayal gücü ile rahatça ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu yüzden, çocuklarımızın kendilerine has özelliklerini ve kimliklerini kaybetmemelerini sağlamalıyız. Her insanın birbirinden farklı olduğunu kabul etmeli ve bu gerçeğin aslında topluma zenginlik katan, sağlıklı ve dengeli bir insan topluluğunu oluşturan önemli bir özellik olduğunun bilincinde olmalıyız. Çünkü yaratıcılığın olmadığı bir dünya mutsuz ve faydasız bir dünya demektir.

 • Curtis, J., Demos, G. y Torrance, E. (1976). Implicaciones educativas de la creatividad. Madrid: Anaya.