Çocuklar Nasıl Taklit Ederek Öğrenir?

21 Mayıs 2020
Çocukların insan davranışlarını anlama ve uygulaması birincil olarak taklit yoluyla gerçekleşir.

Tüm canlı türleri için ilk ve en eski öğrenme yöntemlerinden biri taklit ederek öğrenmektir. Tabii çocuklar da bu yolla öğrenen varlıklardır. İnsanlar da hayvanlar da en temel davranışları bu şekilde öğrenirler.

Kendilerini nasıl besleyeceklerinden iletişim kurmaya, aldıkları tüm aksiyonlar ebeveynlerinin (ya da onlarla yaşayan bireylerin) davranışlarını taklit etmelerinden doğan hareketlerdir.

Tabii bu yönelim o kadar ağır basar ki hayatları boyunca deneyimledikleri kötü davranış ve alışkanlıkları da taklit edebilirler.

Bundan ötürü, ebeveynler çocuklarının sürekli onları taklit ederek bir şeyleri öğrendiğinin bilincinde olmalıdırlar. Çocuklarının etrafında nasıl hareketlerde bulundukları konusunda temkinli davranmalıdırlar.

Çocuklar Nasıl Taklit Ederek Öğrenir?

Taklit ederek öğrenmeleri çocukların merakından gelir. Kopyaladıkları davranışların çoğunu bilinçli olarak tercih etmezler.

Çocukların öğrenebilecekleri ve uygulayabilecekleri insanlara dair çok fazla alışkanlık ve davranış bulunuyor. Bunlardan en önemlileri arasında konuşma, alışkanlıklar, duygusal tepkiler ve sosyal davranışları sayabiliriz.

Konuşma İle Bağlantılı Taklit Ederek Öğrenme

Çocuklar iletişim kurmayı da taklit ederek öğrenirler. Konuşma terapistleri çocukların yalnızca ebeveynlerinin konuşma tarzlarını değil, ses tonlarını da taklit ettiğini belirtirler.

Önceden de bahsettiğimiz gibi, ebeveynler çocuklarıyla iletişim kurma biçimlerine dikkat etmelidir.

Babasını taklit ederek çim biçiyor gibi yapan çocuk

İletişim eksikliğinden ya da bebek olarak aşırı üstlerine düşüldüğünden ve onlarla bebek gibi konuşulduğundan ötürü belirli bir yaşta hâlâ konuşmaya başlamayan pek çok çocuk vardır.

Fakat çocuklar yalnızca hayatlarının ilk yıllarında değil yetişkinliğe giden yolda da taklit ederek konuşmayı öğrenirler.

Çocuklar evde ya da okulda duyduklarının sonucunda hızlı, yavaş, yüksek ya da alçak sesle, aksanlı veya kötü kelimeler kullanarak konuşabilirler.

Alışkanlıklar İle Bağlantılı Taklit Ederek Öğrenme

Çocukların kopyalarak öğrenme şekillerinden bir diğeri de alışkanlıklar aracılığıyla öğrenmedir. Saçlarını taramaları, günün belli saatlerinde yemek yemeleri, banyo yapmaları, dakiklikleri, egzersiz yapmaları, buyurgan ya da orta yolcu olmaları çok basit şekillerde öğrendikleri alışkanlıklardandır. Bunları evde ebeveynlerinin hareketlerini taklit ederek edinirler.

Bundan ötürü, çocuklara düzgün davranmalarını söylemek yeterli değildir. Anne babaların çocuklarının davranışlarının ne yönde geliştiğini takip etmeleri de gerekir.

“Ebeveynler çocuklarının sürekli onları taklit ederek bir şeyleri öğrendiğinin bilincinde olmalıdırlar.”

Duygusal Tepki ve Sosyal Davranışları Öğrenmek

Şiddete eğilimli ya da depresif çocukların bu davranışları evlerindeki ortamın bir yansıması olarak ortaya çıkar. Örneğin çoğu çocuk anne babasının gergin ve sürekli alarm durumunda olmalarından ötürü anksiyete yaşar. Bu ebeveynler çocuklarına sürekli tehlike altında olma hissini yaşatırlar.

Sağlam bir örnek vermek gerekirse, kız çocukları evdeki otorite figürünü taklit ettiklerinde oyuncak bebeklerine ebeveynlerinin onlara davrandığı gibi davranırlar.

Babasının tıraş olmasını taklit eden çocuk

Öte yandan bazı kız çocukları oyuncak bebeklerine bağırır ve onları cezalandırır. Diğerleri onları alkışlar. Bazı çocuklar da bebeklerine karşı aşırı korumacı ve sevgi dolu yaklaşırlar.

Annelerin davranışlarına bakıldığında, çocukların sosyal davranışları edinip bunları duygusal tepkilerle eşleştirmelerinin tamamen taklite dayalı olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Eğer ebeveyn olarak çocuğunuzun neler öğrenmesini istediğinizi belirlediyseniz olumsuz davranışlardan mümkün olduğunca kurtulmanız gerekir. Çocuğunuza nelerin kötü örnek olabileceğinin farkına varın ve bu davranışlardan kaçınmaya gayret edin.

Unutmayın ki çocuklar evlerindeki ve çevrelerindeki davranışları sünger gibi çekerek bunları taklit ederler.

  • Bandura, A. (1978). Aprendizaje vicario. México, Trillas.
  • Ahmed, Y. M. R., & Yasmina, M. (2010). Aprendizaje vicario: implicaciones educativas en el aula. Revista digital para profesionales de la enseñanza, 10, 1-6.
  • Zurita Rovalino, M. E. (2018). El aprendizaje por imitación y la identificación de roles en los niños y niñas de la Unidad Educativa Madre Gertrudis del cantón Cevallos provincia del Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Tècnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaciòn. Carrera de Educaciòn Parvularia). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/28650