Ergenlikte Yaşanan Güçlükler: Neden Ortaya Çıkar

Ergenlikte yaşanan güçlükler gençlerin öz saygısıyla yakından ilişkilidir. Neyse ki sağlam durabilen bilinçli aileler bu problemleri aşma konusunda gençlere yardımcı olabilir.
Ergenlikte Yaşanan Güçlükler: Neden Ortaya Çıkar

Son Güncelleme: 18 Eylül, 2020

Ergenlik çağı, kişinin yetişkinliğe erişmeden önce yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimler sebebiyle geçirdiği zor bir dönemidir. Ergenlik çağındaki bir kişi yaşadığı değişimlerden dolayı sıkıntı çekmeye başladığında, sosyal hayatındaki her şey bir drama haline gelir.

Bu zorlukların altında duygusal faktörler yatar. Buna ek olarak, bedendeki fiziksel değişimler de özgüven eksikliğini tetikleyen psikolojik bir faktördür. Bütün bu sorunlar medyanın satmaya çalıştığı ideal fiziksel mükemmellik imgesiyle daha da körüklenir.

Bu yaşlarda erkek ve kız çocukları aile, medya ve sosyal hayatın beklenti ve taleplerine karşı son derece hassaslaşır. Bu tip değişkenler kendi beklentileriyle birleştiğinde ise şüphe, korku ve endişe hislerine yol açar.

Ergenlikte yaşanan güçlükler içerisinde en yaygın olanları

Hepimizin bildiği üzere medya gençlere ulaşılamaz, gerçekçi olmayan ve hatta tehlikeli olabilecek fiziksel idealler satmaya çalışır.

Özellikle kız çocukları beden algısını bozan kilo konusuna karşı çok duyarlıdır çünkü ekranlarda gördükleri aşırı zayıf ünlülerden etkilenirler. Erkekler ise daha kaslı görünme konusunda baskı hisseder.

Aynı şekilde küçük burun, mükemmel dişler ve pürüzsüz bir cilt kavramları altında dayatılan güzellik algısıyla baş etmeye çalışılar. Gençler bu durumda “kabul görmek” için “seksi” olmaları gerektiğine inanırlar.

Bu liste Hollywood ve reklam dünyasından öğrendikleri boy ve giysi standartları ile uzayıp gider. Böylece bu içi boş standartlara ulaşmakta başarılı olamayan gençlerin ergenliği büyük sıkıntılar içinde geçer.

Herkesin kendi kişiliğini tanımaya çalıştığı bir çağda gençlerin bireyselci olması oldukça normaldir. Bağımsızlık ve kendine bir gelecek yaratma gibi hedeflerine ulaşmak üzere mental olarak kendilerini hazırlamak durumunda kalırlar.

Belirtileri fark etmek

Ebeveynler ve öğretmenler ergenlik çağındaki gençlerin davranış şekillerini gözlemlemelidir. İşler çığrından çıkınca, bahsettiğimiz fiziksel standartlara ulaşma endişesi ciddi sıkıntılara ve üzüntüye yol açabilir.

Ergenlikte yaşanan güçlükler genelde aşırı çekingenlik, düşük bir mod, üzüntü ve üşengeçlik gibi belirtilerle kendini belli eder. Bu belirtilere karşı dikkatli olursanız, problemi daha iyi anlayabilir ve çocuğunuzun yaşadığı değişimlere empatiyle yaklaşabilirsiniz.

“Ergenlikteki zorlukların altında duygusal faktörler yatar. Buna ek olarak, bedendeki fiziksel değişimler de özgüven eksikliğini tetikleyen psikolojik bir faktördür.”

Ergenlikte yaşanan güçlükler ne gibi riskler yaratır

Yukarıda bahsettiğimiz tepkiler zararlı davranışlara, hatta ciddi bozukluklara bile dönüşebilir. Bunlardan bazıları:

  • Sosyal izolasyon: Olumsuz bir benlik algısı, gençlerin sağlıklı sosyal etkileşimlerden uzak durma eğilimiyle kendini izole etmesine sebep olur.
  • Depresyon: Dış dünya tarafından empoze edilen standartlara ulaşamama hissi depresyona sebep olabilir. Bu konu hakkında izleyebileceğiniz birçok yol var.
  • Yeme bozuklukları: Anoreksiya ve bulimia çok zayıf olmak gerektiği algısıyla verilen problemli tepkilerdir. Kültürel değeri olan kaynaklar yerine medyanın reklamını yaptığı görsellere çok fazla maruz kalmak bu eğilimi körükler.
  •  Takıntı ya da mani: İstenmeyen fiziksel özellikleri değiştirmeye olan takıntı sağlıksız bir kendini düzeltme davranışına yol açabilir; örneğin, birden fazla estetik operasyon geçirmek. Bunlar çoğu zaman gereksiz, hatta beden tam olarak erişkinliğe ulaşmadan yapıldığı zaman zarar verici bile olabilir.
ergenlikte yaşanan güçlükler: aynada kendine bakan kız

Ergenlikte yaşanan güçlüklerle nasıl başa çıkılır

Ergenlikte yaşanan güçlükler kişinin öz saygısıyla yakından ilgilidir. Güçlü ve bir arada duran, bilinçli ve iletişim kurmaya çalışan bir ailenin olması kesinlikle büyük bir fark yaratır.

Aileler için ilk adım, ergenlik çağındaki gençlerin oldukça çalkantılı bir dönemden geçtiğini ve bununla baş etmenin bazen zor olabileceğini bilmek ve anlayış göstermektir. Doğru adımları atmak için bu konuda kendinizi bilgilendirmelisiniz.

Cezalandırıcı ve baskılayıcı tepkiler vermek genelde durumu daha kötü hale getirir, çocuğa daha çok zarar verir. Aileden tam destek alan gençler hayatta neyin önemli olduğunu hatırlar; onu kendini kabullenmek ve kendisiyle ilgili sağlıklı beklentiler oluşturmak için teşvik etmiş olursunuz.

Ayrıca öz saygı eksikliği ve huzursuzluğun yarattığı durumlarla başa çıkmakta güçlük çektiğiniz zaman psikolojik yardım almak da bir seçenektir.

Son olarak, kişisel sağlığımızı düzeltmek ile mutlu olmanın kimlik algısını güçlendirmekteki rolleri açısından çok yakın bir ilişkisi vardır. Çocuğun mutluluğunda aktif bir rol alarak ona daha iyi değerler edinmesini ve imajının her şey demek olmadığını öğretmek de size düşüyor.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.