Çocuklarda Miyop: Gün Işığı Etkisi

15 Aralık 2019
Uzmanlar, miyop vakalarında son altmış yılda önemli bir artış olduğunu ve hastalığın geldiği seviyelerin oldukça dikkat çekici noktalara geldiğinin altını çizmektedirler.

Son dönemde yapılan araştırmalar, çocuklarda miyop hastalığının neredeyse bir salgın haline geldiğini göstermektedir. Bu rahatsızlığa yol açan etmenler arasından bir tanesi ise, hiçbirimizin beklemediği ve oldukça sürpriz bir nedenden kaynaklanmaktadır. Görünüşe göre miyop, açık havada ve gün ışığı altında yeterince zaman geçirmemekten kaynaklanıyor olabilir.

Londra’da bulunan Kings College tarafından yapılan araştırmalara göre, Avrupa’da yaşayan çocukların yarısından fazlası yaygın bir göz problemi olan miyop sorunu ile yaşamaktadır. Güney Kore ve Çin’de ise bu oranlar daha da artmakta ve % 90’lara kadar ulaşmaktadır. Avrupa nüfusuna genel olarak bakıldığında, en fazla etkilenen yaş grubunun 25 ile 29 yaş aralığındaki insanlar olduğu ve toplam nüfusun %25’inde bu rahatsızlığın bulunduğu ifade edilmektedir.

Uzmanlar, miyop vakalarında son altmış yılda önemli bir artış olduğunu ve hastalığın geldiği seviyelerin oldukça dikkat çekici noktalara geldiğinin altını çizmektedirler. Yaklaşık altmış yıl önce bu göz rahatsızlığı yoğun nüfus bulunan bölgelerde yaşayan insanların sadece %20’sini etkilerken, günümüzde en fazla etkilenen ülke olan Güney Kore’de bu oranın %96 gibi inanılması güç düzeylere ulaştığı görülmektedir.

Çocuklarda Miyoba Yol Açan Nedenler Nasıl Anlaşılır?

Yukarıda da gördüğümüz gibi, miyop rahatsızlığında görülen bu çok ciddi artış uzmanları alarm durumuna geçirmiştir. Bu nedenle, hastalığın bu denli yaygınlaşmasının nedenlerini araştırmak üzere çok sayıda farklı araştırmalar yapılmaktadır. Optik alanında günümüze kadar edinilen tecrübeler, çocukların miyop hastası olmalarındaki etkenlerin başında genetik nedenlerin olabileceğine işaret etmektedir. Ancak yine de gen aktarımı, son dönemde adeta patlama gösteren miyop vakalarının geldiği noktayı açıklamak için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmalar başka hangi nedenlerin bu soruna neden olabileceği konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Doktor, anne ve gözlük takan çocuk

Örnek olarak İspanya’da günümüzde yaklaşık olarak 25 milyon kişinin miyop olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalığın bu kadar kısa süre içerisinde bu denli yaygın hale gelmesini genetik değişimle açıklamak pek mümkün değildir. Bu yüzden, miyop vakalarının nedenlerine yönelik yapılan yeni bir araştırma, şehirde yaşayan çocuklar açısından pek de bilinmeyen ve sıra dışı bir dış faktöre işaret etmektedir: Açık havada yeterince vakit geçirmemek ve bunun sonucunda güneş ışığına yeterince maruz kalmamak.

Önleyici Tıp Halk Sağlığı ve Görme Bilimleri Organizasyonu tarafından öne sürülen verilere göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası 35 yıl içerisinde uzağı görme sorunu yaşayabilir. Bu bağlamda, yapılan araştırmalar en büyük risk grubunda olan nüfusun şehirlerde yaşayan çocuklar olduğunu göstermektedir.

İnsan gözünün yıllar içerisinde büyük bir çaba harcayarak yapay ışığa adapte olmak zorunda kaldığı düşünülmektedir. Yani hem doğal gün ışığı hem de gece kullanılan ışıkların yerini elektrik aydınlatmaları almıştır. İç mekanlarda ve yapay ışık altında zaman geçirmek, doğal gün ışığını kaçırarak görüş yeteneklerimizin kendisini düzenleme şansını kaybetmesine neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, doğal ışık eksikliği son dönemde yoğun bir biçimde olmak üzere yıllar içerisinde görüş kabiliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Çocuklarımız her geçen gün açık hava ve doğal ışıkla daha az temas halinde yaşamakta ve bu nedenle de göz retinalarının dopamin salgısı ile uyarılması artık mümkün olmamaktadır.

Çocukluk döneminde retinada uyarı eksikliği çok uzun süreler boyunca gerçekleşmekte ve bunun sonucunda da miyop dediğimiz sorun ortaya çıkmaktadır. Avustralya Ulusal Üniversitesi, retinanın ihtiyaç duyduğu minimum ışık uyarı seviyesinin yapay olarak aydınlatılan ortamlarda yakalanmasının olası olmadığını ortaya çıkarmıştır. Gözün ihtiyaç duyduğu bu uyarı seviyesi minimum 10 bin ışık birimiyken, yapay ortamlar 500 ışık biriminin altında kalmaktadır.

Güneş gözlüklü bebek

Miyop Önlenebilir Mi?

Araştırmacılar, doğal ışık ihtiyacının miyoptan korunma ve bu rahatsızlığın önüne geçme önlemi olduğuna dair çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalara göre, çocukların ve ergenlik çağlarındaki gençlerin günde en az üç saati dışarıda, yani gün ışığında geçirmeleri gerekmektedir. Ancak Tayvanlı araştırmacılar, bu rahatsızlıktan korunmak için günde yaklaşık 80 dakikanın dışarıda geçirilmesi gerektiğinin altını çizmektedirler.

Yapılan araştırmalar, günde 80 dakikalık güneş ışığı ihtiyacının karşılanmasını standart bir alışkanlık haline getirmenin miyop vakalarında azalmaya yol açtığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda, bu alışkanlığın etkin bir önleyici yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Böylece, televizyon izlemek ya da diğer elektronik aygıtların ekranı başında saatler geçirmek gibi diğer aktiviteler göz sağlığını olumsuz yönde etkilerken, çocukların görme bozukluklarının önüne geçmek için düzenli güneş ışığına çıkma alışkanlığı edinmeleri önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.