Grup Oyunları ve Çocuklar İçin Faydaları

9 Kasım 2019
Çocuklar için en uygun oyunlar birlikte oynanan oyunlardır. Çünkü bu tür oyunlar hem onların eğlenmesi hem de pozitif değerleri öğrenmeleri açısından son derece faydalıdır.

Grup oyunları ya da birlikte oynanan oyunlar, rekabetin azalmasını sağlayan özelliğe sahiptir. Bu tür oyunların en temel amacı, bir takım olmak ve belirli bir hedefe ulaşmak için çocuklara birbirlerine yardımcı olmayı öğretmektir. Bu oyunların birçok faydası bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında çocuklara sundukları en belirgin avantajlardan biri, oyuna katılan kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirme konusunda yardımcı olmalarıdır.

Bu nedenle, birlikte oynanan bu tür oyunlar genellikle grup kavramının oluşmaya başladığı ya da zaten var olan bir topluluğun daha genişlemesi ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açan bir özellik taşımaktadırlar. Bu oyunların, paylaşma ya da birbirine saygılı ve nazik davranma gibi sosyal yetilerin gelişmesi konusunda da önemli katkılar sunduğunun altını çizmek gerekir.

Grup oyunları, uyum içinde çalışmayı ön plana çıkaran ve bu şekilde karşılıklı güven duygusunun oluşmasını sağlayan oyunlardır. Bu oyunlar sayesinde hem ortak bir hedefe ulaşılır, hem de bu esnada birlikte eğlenme fırsatı doğar. Çocukların kişisel uygulamaları ve rekabeti bir kenara bırakmalarına yardımcı olurlar. Bu nedenle çocukların eğitim süreçleri açısından oldukça faydalıdırlar. Şimdi bu tür oyunların sağladığı faydaları daha detaylı olarak inceleyelim.

Grup Oyunları Küçük Çocuklarda Şiddet Eğilimini Azaltır

Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda, birlikte oynanan grup oyunlarının şiddet eğilimini azalttığı bilinmektedir. Bu bulguyu April Bay Hinitz, 1994 yılında Reno’da bulunan Nevada Üniversitesinde, Küçük Çocuklarda Ortak Oynanan Oyunlar: Saldırganlığı Değiştirmek İçin Bir Yöntem adlı çalışmada ortaya koymuştur.

Çocuklar birlikte puzzle yapıyor

Birlikte Öğrenme

Grup oyunları hem birlikte öğrenmek hem de bir oyun olarak keyifli zaman geçirmek için güzel bir seçenektir. Bu bağlamda, birlikte öğrenmenin faydalarını kanıtlayan çok sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır.

Birlikte öğrenmenin sağladığı faydalar arasında daha kapsamlı ve derin bir eğitim içeriği sunması ve sınıf içerisindeki kontrol ve disiplin sorunlarını azaltması gösterilebilir. Bunlara ek olarak, bu tür oyunların mental ve entelektüel gelişim açısından da gerekli olduğunun altı çizilmektedir.

Yani birlikte oynanan grup oyunları, birlikte öğrenmenin her türlü faydasını sunduğu gibi aynı zamanda oyun oynamanın başlı başına eğlenceli zaman geçirmek demek olduğunu da kanıtlamaktadır.

Otizmli Çocuklar

Grup oyunlarının terapi gerektiren durumlar için de oldukça faydalı olduğu ortaya konmuştur. Bu bağlamda, otizm sorunu yaşayan ya da sosyal olarak toplumun dışında kalan çocukların iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi anlamında birlikte oynanan oyunların olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocuklar, taklit gerektiren ya da yaratıcılık isteyen oyunları normal bir biçimde oynayamazlar. Bu nedenle, birlikte oynanan grup oyunları bu tür çocuklar için son derece yararlı ve uygun bir seçenektir.

Birlikte Oynanan Oyunlarla Grup Duygusunun Oluşturulması

Birlikte oynanan oyunlar katılımcıların hepsini içeren türde olduğundan, bir gruba ait olma hissini uyandırmaktadırlar. Bu bağlamda, bir gruba dahil olma hissinin akademik başarıya etkisi de yoğun bir biçimde incelenmiş ve çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Söz konusu araştırmalara, Stanford Üniversitesi’nden Geoffrey Cohen tarafından hazırlanan çalışma da dahildir.

Birlikte Oynanan Oyunlar ve Eğlence

Birlikte bir grup halinde oynanan oyunlar her zaman çok eğlencelidir. Günümüz eğitim sistemlerinde eğlence ve mutluluk duyguları her geçen gün daha fazla önem kazanan ve aranan özellikler arasında yer almaktadır. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesinde çocukların oyun oynama hakları bu durumun açık bir kanıtı olarak gösterilebilir. Aynı zamanda pozitif psikolojinin de insan sağlığı açısından mutlu olmanın değerini ortaya koymaya başladığını belirtmek gerekir.

Birlikte oyun oynayan çocuklar

Empati

Birlikte oynanan grup oyunları empati duygusunu ön plana çıkararak geliştirir. Çünkü bu tür oyunların temel felsefesi, karşılıklı olarak birbirini düşünme ve yardımcı olma üzerine kurulmuştur. Bu özellik, her bir çocuğun bireysel olarak davranması ile zıttır. Bireysellik ise günümüzde toplumu şekillendiren temel karakteristikler arasında günden güne güçlenen bir özellik olarak göze çarpmaktadır.

Rekabetçiliğe Elveda

Bu tür oyunlar, sürekli olarak rekabet etme ya da yarışma ihtiyacına verilen güzel bir mola gibidir. Yapılan araştırmalar, çocuklar açısından rekabetin çok sayıda dezavantajı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yarışmacı bir ortamda büyüyen çocuklarda anksiyete bozukluğu artmakta ve buna ek olarak eşitlik duygusunda ise azalma meydana gelmektedir.

Eğitim sistemlerinin büyük bir kısmı, rekabetçi yapılar üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, birlikte oynanan grup oyunları çok gerekli ve önemlidir. Bu oyunlar sayesinde çocuklar aşırı derecede yarışmacı olan ortamlardan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulurlar.

Yetişkinler olarak bizler çocuklarımıza diğer insanlarla birlikte oynayacakları oyunlar oynama fırsatı sunduğumuzda, onlara aslında yardımlaşmanın ve ortaklaşa hareket etmenin son derece değerli ve önemli bir sosyal özellik olduğunu anlatmış oluruz. Bu nedenle, birlikte oynanan oyunlar sosyal bir iklimin yaratılmasına yardımcı olurlar. Bu iklim, çocuklarımız için en güvenli ve eğlenceli ortamı sunmaktadır.

  • Gregory M. Walton, Geoffrey Lawrence Cohen. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. Science.
  • April Bay Hinitz. (1994). Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression.  Universidad de Nevada, Reno.