İki Dilde Eğitimin Artı ve Eksileri

8 Temmuz 2020
İki dilde eğitim, eş zamanlı öğrenmeyi maksimum seviyeye çıkarır. Bu tür öğrenmenin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Daha fazlası için yazımızı okumaya devam edin.

Pek çok anne baba, çocuğunu iki dilde eğitimin verildiği bir okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşar. İki dilli eğitim faydalı bir seçenek midir? Bu eğitimin ne gibi avantajları vardır?

İki dilde eğitim, iki dili de eş zamanlı olarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Pek çok durumda, müfredat günün bir kısmını bir dile diğer kısmını ise ikinci dile ayıran biçimde tasarlanır. Aşağıda iki dilde eğitimin artı ve eksilerine bakacağız:

İki dilde eğitimin avantajları

Sınıfta iki dili aynı anda öğrenmenin pek çok avantajı vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İki dilli programlara katılan çocuklar, ikinci bir dili yetişkinlerden daha hızlı öğrenir. Bu hızlandırılmış öğrenme, çocukların karmaşık bilgiyi düşük seviyede işlemesinden dolayı mümkün hale gelir. Ayrıca, yeni bir dil öğrenirken çocuklar yetişkinlerin aksine utanç gibi duyguları daha az deneyimler.
 • İki dili eş zamanlı öğrenme, çocuğun çeşitlilikleri kabul etme becerisini en yüksek seviyeye çıkarır. Dahası, farklılıklardan korkmak veya ayrımcılık yapmak yerine, farklılıklara değer vermeyi öğrenmek için harika bir fırsattır.
 • Profesyonel imkanları geliştirdiğinden, iki dilde eğitim öğrencilere gelecekte daha fazla fırsat sunar. İki dil bilenlerin geliri, tek yabancı dil bilenlere kıyasla yaklaşık %20 fazladır.
 • Birbirine bağlı ve çeşitliliklerle dolu bir dünyada yaşadığımızı unutmamak önemlidir.

Beyin, hafıza ve konsantrasyon

 • İki dilde eğitim beyin gelişimini iyileştirir. Beynin yeni şeyler öğrenmeden ve mekansal gelişimden sorumlu bölümü, iki dilli eğitimle uyarılır. Bu eğitim, eş zamanlı görevleri sürdürmek için beyin gelişiminin artmasına sebep olur.
 • Öğrencilerdeki konsantrasyonu ve öğrenmeyi artırır. Öğrenilen her dil, başka bir dilde akıcı olmayı kolaylaştırır ve hızlandırır.
dil öğrenmek

 • Öğrencilere kavramlar ve deneyimler gibi yeni bilgileri işleme konusunda büyük bir beceri sağladığından, hafıza kapasitesini geliştirir.
 • Çeşitli dilleri öğrenen ve konuşan çocukların karakter anlamında pek çok avantaja sahip olduğu görülmüştür. Bu tür bir öğrenmeyle başa çıkma becerisi gösteren çocuklar, yeni seslerin işlenme kapasitesini artırır. Bu durum özellikle iki ayrı dili düzenli olarak kullanan çocuklar için geçerlidir.
 • Bu çocuklar, anksiyete de dahil olmak üzere kişilik bozuklukları deneyimlemeye daha az yatkındır. Genellikle, tek dil konuşan yaşıtlarına kıyasla daha az yalnızdır. Bunun sonucunda da daha fazla özgüvene sahiptir.
 • İki dilli eğitim, öğrenme isteğini artırır ve yurt dışında okumak için yeni kapılar açar. Dahası, diğer kültürlerle olan etkileşimi artırdığından kişisel deneyimleri de zenginleştirir. Bütün bunlar çok yönlü bir birey olarak gelişime katkıda bulunur.

“İki dilin eş zamanlı öğrenilmesi, çocuğun çeşitlilikleri kabul etme becerisini maksimum seviyeye ulaştırır. Dahası, farklılıklara değer vermeyi öğrenmek için harika bir fırsattır.”

İki dilde eğitimin dezavantajları

İki dilde eğitimin pek çok avantajı ve faydası olsa da, bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İki dilli eğitime karşı en sık sunulan argüman, öğrencilerin okul hayatının sonunda kendi kültürleriyle tam anlamıyla özdeşleşemiyor olmalarıdır.
 • İki dilli eğitim, kültürel farklılıkları kapatmak yerine aradaki uçurumu genişletmeye meyillidir. Ayrıca, matematik ve fen bilgisi gibi konuları daha karmaşık hale getirir.
 • Çocukları ikinci bir dil öğrenmeye zorlamak, diğer görevlere ayıracakları zamanı ve çabayı sınırlar. Bunun sonucunda da çocukların gerçek potansiyelleri etkilenir. Ebeveynler uyarı işaretleri konusunda dikkatli olmalıdır.
kitap okuyan kız

 • İki dilde eğitimle ilgili bir diğer problem ise, kalifiye öğretmen eksiğidir. Bu tür programlarda, göreve tahsis edilmiş uzman bir öğretmen olmalıdır.
 • Bazı durumlarda, iki dilde eğitim tutarsız bir biçimde öğretilmektedir. Bununla birlikte, bazı eğitim kurumları kapanmakta veya iki dilde eğitimi her gün hayata geçirmemektedir. İkinci bir dili etkili biçimde öğrenebilmek için, eğitim sürekli ve günlük olmalı, ayrıca kişinin tüm eğitim hayatı boyunca devam etmelidir.
 • İkinci bir dil öğretmeyi hedefleyen eğitim programları, yüksek maliyetlerinden dolayı giderek daha az yaygın hale gelmektedir. Tek dilde eğitim sunan programlar, daha basit ve daha ekonomiktir.

Gördüğünüz gibi, iki dilli eğitimin çocuklar için pek çok faydası vardır ancak ebeveynler dezavantajları da göz önünde bulundurmalıdır. Karar vermeden önce, ebeveynler çocuğun ihtiyaçlarını ve programın kalitesini gözden geçirmelidir.