Deneyimsel Öğrenmenin Önemi

15 Aralık 2019
Deneyimsel öğrenmenin amacı, başımıza gelen olaylardan ders çıkarabilmektir. Bu durumun önemini bu yazımızda açıklayacağız.

Deneyimsel öğrenme, çocukların deneyimler aracılığıyla öğrenmesini hedefleyen eğitsel bir yaklaşım veya yöntem bilimidir. Bu, öğrencilerin farklı durumlar aracılığıyla kavramları ve müfredat içeriğini öğrenmeleri anlamına gelir.

Deneyimsel öğrenmenin özellikleri

Deneyimsel öğrenme yöntemi, anlamlı öğrenmenin eylemler aracılığıyla gerçekleşeceğini öne sürer. Deneyimsel öğrenme, öğrencilerin kendilerine verilen bilgileri ezberlemek veya ders dinlemek yerine, öğrenme sürecinde aktif yer almalarını amaçlar.

Bunu yapabilmek için, gerçek durumlarla ilişkili eğitici tecrübelerde öğrenciler bütün düşünme kapasitelerini ve algılarını kullanırlar.

Deneyimsel öğrenme, diğer öğrenme yöntemleriyle iç içedir. Bu nedenle, öğrencinin aktif bir rol almasını ve özel bir duruma yönelik inceleme yapmasını amaçlar. Bu, zorluklara, projelere, sorunlara, ilgi alanlarına veya Kolb’un deneyimsel öğrenme teorisine dayalı bir öğrenme ile benzerlik gösterir.

doğayla iç içe olmak

Bu yöntemlerin hepsi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve çeşitli konulardaki içerikleri bir araya getirme yöntemlerini gözeten evrensel eğitim-öğretim stratejileridir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, deneyimsel öğrenmenin temel hedefi, deneyime dayalı öğrenme modelinde öğrenciyi sürece dahil etmektir.

Bunun sonucunda, öğrenciler izleyecekleri süreci, yeni elementleri, eylemleri ve bilgi sahibi oldukları kavramları eleştirel bir gözle analiz edebilmelidir.

Deneyimsel öğrenmenin avantajları

  • Öğrencilerin deneyimlerinden ve yakın çevrelerindeki durumlardan ders çıkarmasına olanak tanır. Böylece inceledikleri konuya dair genel bir fikir sahibi olurlar.
  • Öğretilecek konular düzgünce ayarlanıp tasarlandığı sürece her yaşa ve seviyeye uygun bir yöntemdir.
  • Derinlemesine ve uzun süreli bir öğrenme sağlar.
  • Katılımı, iş birliğini ve bağlılığı teşvik ederek öğrenciye önemli bir rol verir.
  • Bunun yanı sıra, kendi kendilerine öğrenme sürecinde öğrencilerin otonomi kazanmasına ve hata yapmanın bu sürecin bir parçası olduğunu kabul etmesine yardımcı olur.
  • Kılavuz ve arabulucu olarak eğitimcinin öğrencinin öğrenme sürecinde kilit rol oynadığını düşünür. Öğretmen, onlara eşlik edebilmek ve her birinin ihtiyacını karşılayabilmek için öğrencileriyle iyi bir ilişki kurmalıdır.
  • Kapsamlı bilgi sahibi olmanın ve bu sayede de konuların devreye girdiği deneyimsel öğrenmenin bir sonucu olarak çocuğun doğal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bunun yanı sıra, öğrenciler farklı sosyal, kültürel, psikolojik ve kişilik boyutlarını ve faktörlerini deneyimlemiş olur.

Deneyimler aracılığıyla öğrenme

Deneyimsel öğrenme, deneyimler çerçevesinde belirlenmiş aktivitelere dayalı olmalıdır. Yani, okul müfredatını öğretmek için gerçek, pratik ve deneysel durumlara başvurmalıdır. Örneğin, edebiyat veya sosyal beceriler gibi konuları öğretmek için rol yapma veya grup dinamikleri tekniklerini  kullanabilirsiniz.

doğayı temiz tutmak

Biyoloji veya fizik konuları için doğayla doğrudan temas kurmayı bir öncelik haline getirebilirsiniz. Psikomotor gelişimi veya yaratıcılığı artırmak için de sanata veya müziğe başvurabilirsiniz.

Buna ek olarak, deneyimsel öğrenme sadece çocuğun zekasının ve algısının değil aynı zamanda duygularının da gelişmesine katkıda bulunur. İnsanlar bir deneyim yaşadıklarında, karakterlerinin farklı yönleriyle bağlantı kurmalarına veya bu yönleri geliştirmelerine yarayan duygular ve hisler ön plana çıkar.

Kısaca

Deneyimsel öğrenmenin önemi, deneyimleri öğrenmeyi kolaylaştıran bir araç olarak kullanmasındadır. Bu sayede bu yöntem oldukça değerli ve faydalıdır. Bir bilgi, beceri ve belirli bir durumda kullanmamız gereken beceriler üzerine düşünebildiğimizde, öğrenmenin gerçekten ne anlama geldiğini doğrudan tecrübe etmiş oluruz.