Okullarda Ortak Çalışma Kültürü ve Önemi

31 Ekim 2019
Eğitimde yenilikçi yöntemleri kullanmak giderek daha da önemi bir hale geliyor. Bu nedenle, okullar ve aileler arasında daha fazla işbirliği yapılması gerekmektedir.

Kaliteli bir eğitim sunabilmek için öğretmenler, aileler ve diğer eğitim çalışanları arasında ortaklığa ve koordinasyona ihtiyaç vardır. Okulda işbirliği ortamının yaratılması ve görevli herkesin birlikte çalışmaya istekli olması çok önemlidir. Bu nedenle ebeveynler de okullarda ortak çalışma kültürü oluşması için kendilerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Böylece tüm öğrenciler kendileri için belirlenen hedeflere ulaşabilir. Bunun nedeni çocukların eğitiminden sorumlu kişilerin sürekli olarak birbiriyle iyi iletişim kurabilmesidir. Sonuçta, çocuklar zihinsel olarak  çok daha hızlı bir şekilde gelişme imkanı bulabilecektir.

Okullarda ortak çalışma kültürünün önemi

Öğretmenlerin okulda ortak çalışmaya dayalı bir kültürü yansıtabilmeleri için yeterli eğitime ve çeşitli yeterlilik alanına sahip olmaları gerekmektedir. Psikolog Gerardo Echeita’ya göre bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Anlayışlı ve eleştirel bir tavra sahip olmak
 • Meraklı olmak ve inisiyatif almak
 • İlgili bilgilerin nasıl aranacağını ve bir araya getireceğini bilmek
 • Stratejik olmak
 • Takım içinde çalışabilmek
 • İyi iletişimi ve diyaloğu sürdürmek ve dinleme talimatlarını takip etmek
 • Soru sormayı ve cevaplamayı bilmek
sınıfta bir öğretmen ve baba konuşuor

 • Empati kurmak
 • Diğer öğretmen ve öğrencilerle karşılıklı ve güven üzerine ilişki kurmak
 • Risk almak ve değişime açık olmak
 • Kişisel gelişim için nasıl hedef belirleneceğini bilmek ve sürekli öğrenmeye açık olmak

Böylece öğretmenler geleneksel yöntem-bilimlerini ve bireyselliği bir kenara bırakmaya çalışmalıdır. Buna karşılık, eğitim çalışmalarını diğer profesyonellerle ve ailelerle birlikte sürdürmeyi öğrenmelidirler.

Bunu yapabilmek için ilgili eğitim kuruluşunun eğitimin kapsayıcılığına inanan bir ekiple çalışması çok önemlidir. Ayrıca bu ekibin arasında iyi bir organizasyon ve koordinasyon olması ve her ekipteki her bireyin gerçekleştirmesi gereken görevlerinin net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.

Bu anlamda destek öğretmenleri, danışmanlar, öğretmenler ve okulda bulunması gerekli olabilecek diğer uzmanlar işbirliği yaparak aşağıdakileri gerçekleştirmek için çalışmalıdır:

 • Öğretilecek konunun hazırlanması
 • Öğrencilerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Öğrenme problemi olan öğrenciler bulunmasını önlemek, onların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Çeşitliliğe dikkat etmek ve eğitim desteği sunmak

Aileler ve işbirliği yapmak için görevleri

Aileler ayrıca okulda ortak çalışma kültürünün gelişmesi için her türlü çabayı sarf etmelidir. Okulla olan etkileşimlerinin kalitesi bu kültürün doğru bir şekilde çalışması için büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, anneler ve babalar çocukları için istedikleri şeylerin yapılabilmesi için okulun organizasyonunda aktif olarak rol almalı ve aşağıdakileri yerine getirmelidir:

 • İlgili eğitim kurumunun sunduğu etkinliklere katılmak
 • Okulun gönderdiği anketleri doldurmak
 • Eğitim kurumunun gönderdiği belgeleri veya bilgi broşürlerini okumak
 • Yenilik veya eğitimsel gelişim programlarında yer almak

Böylece mevcut eğitim sistemi ebeveynlerin görüşlerini ve bakış açılarını, ayrıca iyileştirme konusundaki fikirlerini de öğrenebilecektir. Okulun ebeveynlerini dinlemesi ve daha sonra bunları karar alma süreçlerine dahil etmesi ortaya çok önemli faydalar çıkaracaktır.

Bunu yaparken ebeveynler okulun öğrencilere nasıl davrandığını, onları nasıl ele aldığını ve eğittiğini de görerek gerektiğinde söz sahibi olabilir. 

 Okulda anne ve baba toplantıda

Okullarda ortak çalışma kültürü ve faydaları

Bir okul ortak çalışma kültürünü benimseyip uygulamaya başladığında tüm öğrencileri üzerinde olumlu bir etki elde edecektir. Özellikle de özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bu oldukça önemlidir. Bu durumda, öğretmen aşağıdaki alanlarda öğrencilerle ve onların aileleriyle iyi bir iletişim kurmaya çalışmalıdır:

 • Davranışlar
 • İhtiyaçlar
 • Sorular
 • Tartışmalar
 • Zorluklar

Ve son olarak; başarılar.

Böylece yapılan ortaklık ve öğrenme taraflar için iyi bir şekilde teşvik edilecektir. Ek olarak, öğretmen bu tür uygulamaları izleyerek sınıftaki öğrenciler arasında da bir ortaklık ve işbirliği ruhunu da ortaya çıkarabilir. Öğrenciler çeşitliliğin bol olduğu bir ortamda, saygının teşvik edildiği ve farklı kişiliklere sahip çocuklarla nasıl sosyalleşeceklerini öğrenirler.

Kısacası, okulda ortak çalışma kültürüne sahip olmak, bu yolda yürüyen herkes için olumlu olan bir dizi sorumluluk, sonuç ve pratik faydalara da kapı açmaktadır. Bu nedenle, eğer hepimiz çaba ve özveriyle birlikte çalışmayı başarabilirsek, eğitimde gelişim ve yenilikler kolaylıkla sağlanabilir.

 • Booth, T. y Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva: desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Madrid: OEI.
 • Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea Ediciones.
 • Huguet, T. (2009). El trabajo colaborativo entre el profesorado como estrategia para la inclusión. En Giné, C. (Ed.). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado, (pp. 81-94). Barcelona: Horsori.
 • Sandoval, M. (2008). La colaboración y la formación del profesorado como factores fundamentales para promover una educación sin exclusiones. Contextos educativos: Revista de educación, (11), 149-160.