Yeni Sınıf Teknolojilerinin Çocuklara Yararları

26 Kasım 2019
Yeni teknolojinin eğitime aşamalı olarak dahil edilmesi, okul yönetimlerinin eğitim yöntemlerini sürekli güncel tutmasını gerektirmektedir. 

Günümüzde başlangıç aşamasında olan yeni sınıf teknolojilerinin faydaları henüz az keşfedilmesine rağmen oldukça etkileyici sonuçlar vermektedir. Geleneksel yazı tahtaları ve kağıt kalem kullanarak yazı yazma devri artık kapanıyor. Aynı zamanda, tabletler ve elektrikli tahtalar artık gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Bu yazımızın konusu yeni sınıf teknolojilerinin çocuklara yararları.

Çocuklar ve gençler önceki nesillere kıyasla tamamen farklı bir anlama kapasitesine sahipler. Bu nedenle çocukların okullara ve eğitim sistemlerine değil, okulların ve eğitim sistemlerinin çocuklara uyum sağlaması gerekmektedir.

Peki okullar neden sınıflarda yeni teknolojiye kademeli bir şekilde geçiş yapmalı? Bunun en temel nedeni geleneksel yöntemlerin artık günümüz gençlerine yetişememesidir.

Israrla geçmişte yaşayan nesiller için uyarlanan yöntemlerin kullanılması günümüz gençlerinin potansiyelini inkar etmekten öteye geçmemektedir.

Yeni sınıf teknolojilerini kullanmak ne demektir?

Yeni sınıf teknolojileri görüntü, ses, video ve metin gibi araçları aynı anda kullanmaktadır. İnternet sitelerinde ekran, içeriğin farklı kısımlarını ve hatta aynı düzeydeki farklı ögeleri aynı anda farklı pencerelerde gösterebilmektedir. İşte bu yeni teknolojinin en önemli avantajlarından birisi de budur.

Yeni teknolojilerin karmaşıklığı günümüz çocukları için hiç de karmaşık gelmemektedir. Çocuklar doğduklarından itibaren tablet, akıllı telefon ve buna benzer araçlara aşinalık kazanmaktadır. Onlar için, herhangi bir mobil uygulamanın dilini çözebilmek hemen hemen sezgisel bir durumdur. Talimatlara veya yardıma ihtiyaç duymadan online olarak oynanan bir oyunu, nasıl bir üst seviyeye geçileceğini, puan kazanmak için ne yapılması gerektiğini vb. bilmektedirler.

Tablet kullanan çocuk

Bu nedenle, bu yeni sınıf teknolojilerinin kullanılmaya başlanması çocukların öğrenmek için ihtiyacı olan motivasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Pratik manada, bu durum eğitimciler için oldukça önemli bir zorluk teşkil etmektedir. İnsanlar teknolojiyi genellikle gereksiz eğlence ile ilişkilendirmektedir. Peki okullar bu kaynağı nasıl etkili bir şekilde kullanabilir?

Aileler ve öğretmenler için zorluklar

Yeni sınıf teknolojilerinin kurulması ilgili okulun derin bir yöntemsel değişikliğe uğrayacağı anlamına gelmektedir. Dijital çağı görmezden gelmek günümüzde imkansızdır. Tam aksine, eğitim toplulukları teknoloji kullanacakları zaman ve içerik arasında bir denge bulmalıdır.  

Örneğin, sınıflardaki bilgi teknolojisi beceri kazanma ve bu araçların kapsamını anlama konusunda oldukça önemli bir destek sağlamaktadır.

Aynı zamanda, online platformlar okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar, kısaca tüm eğitim seviyelerinde daha da yaygın bir hale gelmektedir. Sosyal medyadan birçok farklı konu için hazırlanan mobil uygulamalara kadar pek çok farklı örnek verebiliriz.

Eğitim sistemleri ve kurumları açısından en büyük zorluk, dijital medyanın kendi dilini kullanan ve başka bir didaktik kaynak olan bir metodoloji olarak kullanılmaya başlanacağı  düşüncesiyle ortaya çıkmaktadır.

Son olarak, eğitimin her zaman ebeveynleri, çocukları, gençleri ve öğretmenleri bir bütün olarak sürece dahil ettiğini belirtmek oldukça önemlidir. İster geleneksel ister modern eğitim yöntemlerine bakın, bu durum hiçbir zaman değişmemektedir.

Bu nedenle, teknolojiyi bir eğitim aracı olarak kullanmak her şeyi bir tablet veya bilgisayarın eline bırakmak anlamına gelmemektedir. Aksine, ebeveynler ve öğretmenler bu yönde atılacak her adıma saygılı ve sorumlu bir şekilde eşlik etmelidir.

Çocuklar bilgisayara bakıyor

Az itiraz, çok fayda

Tarih boyunca eğitim, çağın getirdiği yüksek veya düşük seviye teknolojilere adapte olmuştur. Eğitim videolarından fotokopi makinelerine kadar tüm yeni teknolojiler ilk çıktığında belirli bir dirençle karşılaşmıştır.

Günümüzde çocuklar kağıda çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Her tarafı tebeşir tozu yapmadan bir yazı tahtasına bile yazı yazmayı bilmiyorlar. Yazı tahtasını nasıl temizleyeceklerini de bilmiyorlar. Peki kağıt tükendiğinde ne yapacaklar?

– Bir okul müdürü, 1815 –

Dijital çağda sınıflarda elde edilebilecek kişiselleştirme seviyesinin geleneksel eğitimde bir karşılığı bulunmamaktadır. Aynı zamanda, günümüzde hayatın her alanında karşılaştığımız zamanla yarış gerçeğine bakacak olursak, modern sınıf teknolojisi mevcut şartlarda çok gerekli bir değişim hızı sunabilmektedir.

Sonuç olarak, yeni sınıf teknolojileri daha katılımcı ve erişilebilir sınıfları ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu bu araçlardan faydalanmak olduğunda, bu teknolojinin sunduğu imkanlar sınırsızdır. Dahası, aileler, öğretmenler ve genel olarak tüm eğitim sistemleri bu teknolojiye rahatlıkla ulaşabilmektedir.