Çocuklara Okulda Değerlerin Öğretilmesi

8 Eylül 2019
Değerler, kaliteli bir eğitimin önemli bir parçasıdır ve çocuklara neyin doğru neyin yanlış olduğunu, topluma ayak uydurmayı, toplumla bütünleşmeyi ve bunu geliştirmeyi öğretir.

Okulda değerlerin öğretilmesi, çocukların genel eğitim ve öğretimi için çok önemlidir. Saygılı vatandaşlar yetişmesi için çocuklara iyi değerlerin ve prensiplerin aktarılması gereklidir.

Değerler kavramı

Değerler, deneyimlerimizle ilişkili kavramlardır. Bunlar, zihnimizi, davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı şekillendirirler. Benzer şekilde, insanların hayatlarını yaşama şeklini, paylaşım yapma şeklini ve hayattaki deneyimlerini de etkilerler.

İki çeşit değer vardır: Bireysel değerler ve diğer insanlarla paylaştığımız toplumsal değerler. Örneğin, toplumsal değerler, bir toplumu değiştirebilecek davranış ve kuralları oluşturur. Değerler arasındaki temel fark, bunların etik ya da ahlaki olmasıdır.

Saygı, hoşgörü, nezaket, barış, dayanışma, özgürlük, dürüstlük ve doğruluk gibi değerler uluslararası değerlerdir. Bunlar, insanların davranışlarını düzenlemek için var olan birtakım kurallar olarak görülebilir.

Ahlaki değerler ise toplumun bir parçasıdır ve kültürel, dini ya da topluma özgü değerler olabilir. Özellikle, tüm bu değerler, doğru ve yanlışı ayırt etmenizi ve bunları kuşaklar boyunca ailenize aktarmanızı sağlar.

el işi yapan anne çocuk

Çocuklara okulda öğretilmesi gereken değerlerin özellikleri

Çocuklara okulda öğretilmesi gereken değerler bazı temel özelliklere sahiptir. Örneğin:

  • Çocuklar değerler sayesinde organize olmayı öğrenirler.
  • Ayrıca, çocuklara okulda değerlerin öğretilmesi iyi karar vermeyi ve kurallara saygılı olmayı da kazandırır.
  • Mantıklı kararlar vermeyi öğrenirken aynı zamanda sezgi ve hislerini nasıl kullanacakları hakkında da bilgi edinirler.
  • En önemlisi, değerler ideal bir dünya düzeninin en önemli parçalarından biridir.
  • Değerler görecelidir. Zaman, yer ve toplum yapısına göre değişiklik gösterir.

Çocuklara okulda değerlerin öğretilmesi ve bunun önemi

Yurttaşlık eğitimi ve ahlaki eğitim

Yurttaşlık eğitimi ve ahlaki eğitim, ait oldukları sosyal sisteme aittir ve yurttaşların hakları ve görevleri ve nasıl iyi bir yurttaş olunacağını tanımlarlar. Bu konudaki temel öğretilerden birisi, hiçbir insana karşı ırk, cinsiyet, ya da ideoloji gözeterek ayrımcılık yapılmamasıdır. Çocuklar da bu konuya mutlaka dahil edilmeli ve aldıkları eğitim çatışmayı değil barışı teşvik etmelidir.

Cinsiyet eşitliği ve eşit fırsatlar

Çocuklara, farklılıkları ayrımcılık yapılacak faktörler değil zenginleştirici bir gerçek olarak görmek öğretilmelidir. Bu öğreti, cinsel kimlik ve cinsiyet tanımlamalarına odaklanır ve bunların arasındaki biyolojik farklılıklar, bunların fonksiyonları ve bir cinsiyetle ilgili olan sosyal rolleri konu alır.

Çevre eğitimi

Çevre eğitimi, insanlara çevre ile ilgili daha bilinçli ve hassas olmayı öğretmeyi amaçlar. Başka bir deyişle, kişilere ilgi ve sorumluluk kazandırarak onların günlük hayatlarında çevreyi korumalarını sağlar. Ayrıca, tasarruf, geri dönüşüm, su ve elektrik kullanımına dikkat etmek gibi alışkanlıklar kazanmalarını da sağlar.

Sağlık eğitimi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı, “sadece bir hastalığın yokluğu değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal iyiliklerin tamamının sağlandığı bütün bir durum” olarak tanımlar. Sağlık eğitimi, hastalıkları önlemek ve sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi sağlıklı ve olumlu alışkanlıkların kazanılmasını sağlar.

Cinsel eğitim

Cinsel eğitim, cinsel ilişkiyle ilgili küresel bir bakış açısı sunmalıdır. Bu konu, biyolojik ve toplumsal değerlerden çok daha fazlasıdır. Yani, bu eğitim, üreme fonksiyonları ve cinsellikle ilişkili zihinsel süreçlerin ötesine geçerek sosyal işaretler ve cinsiyet rollerini de değerlendirir. Cinsellik eğitiminin korunma, doğum kontrolü ve zührevi hastalıklarla ilgili bilgi vermesi gerekir.

birlikte çalışan çocuklar

Çocuklara okulda değerlerin öğretilmesi ile ilgili ek bilgiler

Yol güvenliği eğitimi

İnsan hayatı çok değerlidir ve saygıyı hak eder. Bu yüzden, çocuklara okulda saygı ve ilgi öğretilmelidir. Yol güvenliği eğitimi, trafik kurallarını, özel araçların ve toplu taşıma araçlarının bilinçli kullanılması gerektiğini öğretir.

Tüketici eğitimi

Tüketici eğitimi, sürdürülebilir ve bilinçli alışkanlıklar edinmek ve bir ürün ya da servis satın alacağınız zaman iyi bir karar verebilmeniz için çok önemlidir. Örneğin, tüketici eğitimi, gezegenimize daha az zarar veren ürünler kullanmayı öğretir. Okullarda çocuklara kullandıkları ürünler öğretilmeli ve ticaret ve adil ticaret hakkında bilgi verilmelidir.

sınıfta sarılan çocuklar

Girişimcilik

Girişimcilik, kişinin bir fikir için motivasyon bularak kendi işini kurması demektir. Örneğin, girişimcilik hakkındaki dersler, çocukların fırsatları fark etmesi ve değerlendirmesine yardım eder. Aynı zamanda girişimcilik, yaratıcı, esnek ve sezgisel olarak yenilikçi fikirler geliştirmek için yapılan sağlıklı bir rekabeti içerir.