Bilim ve teknoloji gibi alanlarda kadınlar

Toplumların profesyonel pozisyonlarda daha fazla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanından kadın bireylere ihtiyacı var. Ne kastettiğimizi anladınız mı? Belki evinizde böyle bir kızınız var ve onun bu yönelimini fark etmemiş olabilirsiniz.
Bilim ve teknoloji gibi alanlarda kadınlar

Son Güncelleme: 25 Eylül, 2020

Geçtiğimiz senelerde daha fazla kadın bilim ve teknoloji gibi alanlara yönlendi çünkü bu alanlarda uzmanlara duyulan ihtiyaç da giderek artıyor.

Ne yazık ki farklı alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da kadın cinsiyetinin yüzleşmesi gereken birçok engel var. Bu engellerden biri de kadınların bu alanlarda sayıca az olmaları.

Gerçekten bilim ve teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınlar daha mı az?

Yakın zaman içerisinde London School of Economics (LSE)’de fizyolojik ve davranışsal bilimler departmanında çalışan Profesör Martin W Bauer bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda ortaya şu sonuç çıktı:

Bilim ve teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadın modellerin sayıca azlığı yetişen kızların bilimi çekici bulmamalarının sebeplerinden biri olarak görünüyor.

Profesör Bauer’e göre 11 ila 12 yaş arasında çocuklarda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki konulara duyulan ilgi yüksek oluyor. Fakat 15 yaşından sonra bu ilginin geri döndürülemez şekilde azaldığını görüyoruz.

Üniversite çağına geldiğimizde de işlerin kadınlar için daha iyiye gittiğini görmüyoruz. Mühendislikten mezun her üç kişiden sadece biri kadın ve bilgisayar alanında da bu sayı her beş kişiden birine düşmekte.

OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)’nın hazırladığı bir analize göre lisansta bilimsel ve teknolojik kariyer alanlarında eğitimlerini alan öğrenciler içinde mezun olduktan sonra bu alanda çalışanların sayısı kadınlarda sadece %43’ken erkeklerde bu oranın %71’e yükseldiğini görüyoruz.

Elimizdeki veriler şunu net hale getiriyor: 15 yaşındaki kızlar okuma becerileri açısından erkeklerin üstüne çıkabilirken matematik gibi bir alandan söz ettiğimizde erkek çocuklarının bu alanda daha becerikli olduğunu görüyoruz.

Matematik sonuçlarında en iyi skorları alan çocuklar arasında kızlar erkeklere göre daha az sayıda yerleşebiliyorlar (kızların %10.6’sı, erkeklerin %14.8’i). Bilimsel alanlarda ise bu oran kızlarda %7.7 iken erkeklerde %9.3 olarak görülüyor.

üç bilim kadını

Kısacası tüm bu sonuçlar biz ebeveynlere aslında şu mesajı veriyor: Toplumun özellikle teknolojik alanlarda daha fazla ihtiyaç duyduğu profesyonel taleplerini karşılayabilmek için özellikle kız çocuklarımızı motive etmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şu zaman sektörde kadınların da var olmasının önünü açabilmemiz için en iyi zaman!

Küçük bir ilham

Ad Council tarafından düzenlenen “She Can STEM” hareketi (STEM: Bilim ve teknoloji, mühendislik ve matematik) birkaç sene önce başlatıldı. Bu hareketin amacı eski paradigmaları yıkmak ve öğrencilerin bilimle alakalı korku ve ön yargılarını yıkmaları konusunda onları motive edebilmek.

Bu amaçlarını ise bu alanların aslında ne kadar ilgi çekici olduklarını göstererek gerçekleştiriyorlar. Bu reklam filmleri için ise STEM alanlarında çalışan 7 başarılı ve prestijli profesyoneli öne çıkarmak istediler.

Bu kadınlar ise şunlar:

  1. Lisa Seacat DeLuca, IBM’de mühendis.
  2. Tiera Fletcher, Boeing’de yapısal analiz mühendisi .
  3. Maya Gupta, Google’da bilimsel araştırmacı.
  4. Danielle Merfeld, General Electric’te yenilenebilen teknolojiler yöneticisi.
  5. Nicki Palmer, Verizon’da ağ mühendisliği yöneticisi
  6. Bonnie Ross, Microsoft Halo oyun stüdyosu yöneticisi
  7. Lucianne Walkowicz, Adler Planetarium’da gökbilimci.
bilim kadını

“Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kızlar teşvik edilmediğinde ve güçlendirilmediğinde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Bu sonuçlar sadece kızlar ve kadınlar değil ülkemizdeki yeniliklerin geleceği için de anlam ifade eder.”

– Lisa Sherman, Ad Council başkanı ve icra direktörü-

Bilim ve teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınların geleceği

Şu anda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gelecekteki işlerde daha fazla kadın bulundurmak için geniş bir hareketlilik kampanyası başlamış durumda. Fakat Avrupa Birliğine göre 2021’e geldiğimizde bilgi, teknoloji ve iletişim alanlarında 756,000 açık iş pozisyonu olacak.

Sonuç olarak bu bilgilerden şu sonuca varıyoruz: “She Can STEM” gibi hareketlilikler önemli ve kadınların bu alanlarda görünürlüğünü artırmamız şart. Yunan filozof Hypatia, matematikçi Ada Lovelace, astronot Sally Ride, primatolog Jane Goodall ya da hepimizin bildiği Marie Curie bu alanlarda tanınmış kadınlardan bazıları.

Kadınların katkısı sadece bu alanlarda değil hiçbir alanda yadsınmamalı. Fakat özellikle bilim ve teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınlara daha çok yer açan yeni gelişmeler görüyoruz.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.