Çocuklarda Baba Figürü Eksikliğinin Sonuçları

Bugünün modern dünyasında babasız büyüyen çocuklar olması normaldir. Öte yandan, baba figürü eksikliğinin çocukların fiziksel ve duygusal gelişimine olumsuz etki ettiğini biliyor muydunuz?
Çocuklarda Baba Figürü Eksikliğinin Sonuçları

Son Güncelleme: 27 Temmuz, 2018

Bugünlerde, birçok çocuk babası olmadan büyüyor. Baba figürü eksikliğinin ya da terk edilmenin birçok sebebi vardır.

Bununla birlikte, gerçek olan bir şey vardır: Çocuklar babasız büyümenin sonuçlarından neredeyse her zaman olumsuz şekilde etkilenir.

Babasız büyüyen çocuklarda görülen sonuçlar

Eğer bir çocuk, babası tarafından terk edilirse, büyüdükçe belli başlı sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Düşük ö zgüven

Bir ebeveyni olmadan büyüyen çocuklar genellikle okul çağında düşük öz güvenden muzdarip olur. Çünkü bu aşamada çocuklar, bir baba figürü olduğunun bilincine varır ve onun yokluğunu hissetmeye başlar. Öte yandan, bu zor gerçekliğin arkasındaki sebepleri anlamak için de yeterli olgunluğa sahip değillerdir.

Ayrıca, çocuklar bu süreçte bilinçaltının yönlendirmesiyle, sürekli olarak başka bir insanı baba figürü olarak görmeye çalışırlar. Bu büyükbaba, amca ya da hayatlarındaki başka önemli bir insan olabilir.

Davranış bozuklukları

Babasız büyüyen çocukların asi davranışlar geliştirmesi de oldukça mümkündür. Çocuk herhangi bir kurala uymaya itiraz eder ve sınıf arkadaşları ve öğretmeniyle ilişki kurmakta zorlanır. Ayrıca duygusal olarak da dengesiz olabilir.

Akademik başarısızlık

Çocuğun bir baba ilgisinden mahrum kalması akademik aktivitelerine de etkide bulunur. Bu çocuklar genellikle odaklanmada sorun yaşarlar, ödevlerini bitirmekten kaçınırlar ve genel olarak bir motivasyon eksikliğine sahip olurlar.

Kimlik eksikliği

Çocuklar, fiziksel ve duygusal gelişimlerini ailede tamamlarlar. Öte yandan, eğer ebeveynlerden birisi eksikse, çocuk aileyle ilişki kurmakta ve güvende hissetmekte güçlük çeker.

Bunun sonucu olarak, çocuk bazı becerilerini geliştirmekte ve toplumla ilişki kurmakta zorlanır.

Babasız büyüyen çocuklarda görülen diğer zorluklar ise, anksiyete, öfke ve suçluluk duygusu olabilir. Bunun yanı sıra çocuk, terk edilme hissi, toplumdan uzaklaşma, depresyon ve stresli durumlarla başa çıkmada zorluk da yaşayabilir.

camdan bakan çocuk

Bir ebeveynin terk etmesi sonucu oluşan sorunlar hayat boyu sürebilir.

Bunun sonucu olarak bir kısır döngü oluşur; bir ebeveyni kendisini terk eden birçok çocuk ileride kendi çocuğunu terk eder. Aynı zamanda, bu kişiler, erken yaştan itibaren uyuşturucu kullanımı ya da başka zararlı şeylere bağımlılık geliştirmeye daha meyillidir.

Babasız büyüyen çocuklar diğer çocuklardan farklı mıdır?

Her durum benzersiz olsa da, iki ebeveyniyle birlikte büyüyen çocuklar, çoğunlukla hayatta daha dengeli olurlar. Bu çocuklar genellikle, babalarıyla büyüme şansı olmayan çocuklara göre daha başarılı olurlar.

Bununla birlikte, çocuğunu tek başına yetiştiren ve ihtiyacı olan her şeyi sağlayabilen anneler de vardır. Bu çocuklar ise normal şekilde gelişebilir ve toplumda mükemmel bir şekilde işlev gösterebilir.

“Bir ebeveyni olmadan büyüyen çocuklar genellikle okul çağında düşük öz güvenden muzdarip olur. ”

Baba figürü eksikliğinin arkasındaki sebep nedir?

Babanın çocuktan uzak olma sebebi her aile için farklıdır. Bazı durumlarda, bu sebep babanın vefat etmesi de olabilir.  

Ayrıca, bir hastalık, boşanma ya da babanın evden uzakta çalışıyor olması da olabilir.  Ebeveyn eksikliğine yol açan ve sıkça görülen başka bir neden ise madde bağımlılığıdır.

Aynı zamanda, çocuklarını birlikte yetiştiren anne ve babalar da duygusal olarak uzak olabilir. Fiziksel olarak orada olsalar bile, çocuklarına rehberlik etme ya da onlar için dengeli ve güvenli bir ortam sunma görevlerini yerine getiremeyebilirler.

Bu durum genellikle, erken saate işe giden ve geç saatte dönen ebeveynlerde görülür. Çocuklarının hayatında yarattıkları hasarın farkında değildirler.

Çocuklarının gelişim süreçlerinde yer almazlar ve çocuğun ihtiyacı olan sevilme duygusunu hissetmesi için gereken bağı güçlendiremezler.

üzgün kız

Çocuklarda terk edilme duygusu nasıl önlenebilir

Bir çocuğu babasız büyümenin sonuçlarından korumak zordur ama imkansız değildir. Çocuğun ailesinin geri kalanının desteğine ihtiyacı vardır. Aile üyeleri, bir araya gelmeli ve çocuğun değerli hissedeceği güvenli bir ortam oluşturmalıdır.

Babanın yeri tamamen doldurulamayacak olsa bile, çocuk onu temsil eden bir baba figürü bulabilir.

Bu kişi, dede, amca, öğretmen ya da aileye ve çocuğa yakın olan başka bir yetişkin olabilir. Bu şekilde, çocuk terk edilmeyle aynı hisleri hissetmemiş olur ve sağlıklı bir şekilde öz güven geliştirebilir.

Bir ebeveynden uzak büyümenin sonuçları çocuklar için çok yıkıcı olabilir. Bu yüzden terk edilme ve hayal kırıklığıyla savaşabilmeleri için onlara yardım etmek son derece önemlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.