İsyankar Çocuklar, Başarılı Yetişkinler

İsyankar Çocuklar, Başarılı Yetişkinler

Son Güncelleme: 03 Eylül, 2018

Bir yetişkin için isyankar, söz dinlemeyen ve dik başlı bir çocuktan daha kötü bir kabus yoktur. Bu çocuklar, hiçbir şeyden hiçbir zaman memnun olmayan, sürekli olarak öfke nöbetleri geçiren ve hiçbir cezadan ders almayan, büyüklerinin sabrını tamamen yok etme kabiliyetine sahip çocuklardır.

Ancak hayattaki her şey gibi isyankar olmanın da saydığımız tüm olumsuzluklarına karşın bazı avantajları bulunmaktadır. Gelişimsel Psikoloji Dergisinde yer alan bir çalışmaya göre, isyankar çocuklar daha başarılı bir yetişkin olma eğilimindedirler. Bu çocuklar daha büyük işler yapma ve daha iyi maaş kazanma hayalleri kurarlar. Peki ama bunun sebebi nedir?

Çalışma, İsyankar Çocukların Başarılı Olduğunu Gösteriyor

Bir kişinin başarıya ulaşması için her zaman gerekli olan faktörlerin itaat, ölçülü olmak, diyalog ve saygı olduğu düşünülmüştür. Ancak bu görüş, sürpriz bir çalışma sonucu ulaşılan bulgulara göre oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Çünkü yapılan araştırmaya göre, ekonomik ve sosyal anlamda başarılı olmanın anahtarının garip bir biçimde isyankar olmaktan geçtiği ortaya çıkarılmıştır.

Bu bulgu, 1968 yılında başlatılan, 12 yaşındaki çocukların davranışlarını ele alan ve 50 yıllık bir süreç sonunda bu çocukların elde ettikleri başarıları değerlendiren bir çalışma ile ortaya konmuştur. Çalışma sonucu ulaşılan sonuçlar açık olduğu kadar ciddi bir biçimde dikkat çekicidir. Sonuçlar, daha halim selim ve söz dinleyen çocukların değil isyankar ve dik başlı olanların lehine çıkmıştır.

Kızgın çocuk

Araştırma, çocukların akademik olarak aldıkları sonuçlar, ailenin ekonomik durumu, davranışları ile ilgili kısa raporlar, her bir çocuğun entelektüel açıdan ait olduğu grup ve alışkanlıkları ve sosyal yeteneklerini analiz etmek amacıyla kullanılan bir anketten alınan bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

Üç bin çocuk üzerinde yapılan bu araştırma, başarı için sadece IQ verilerini dikkate almanın yeterli olmadığını göstermiştir. Bunun yerine çocukların küçük yaşlarda kuralları ihlal etme yeteneklerini dikkate almanın, bu çocukların gelecekleri hakkında daha doğru fikir yürütmek için en iyi yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.

Görünüşe göre, isyankar, dur durak bilmeyen, itaat etmeyen ve savunmacı çocukların yıllar içinde güçlü pozisyonlara geldikleri görülmüştür. Bunun sonucunda da akademik olarak daha iyi seviyelere sahip çocuklara oranla daha fazla para kazandıkları belirlenmiştir.

Ancak diğer yandan, Gelişimsel Psikoloji dergisinde yer alan bir rapora göre, başarı tek başına ve sadece isyankar tavırların sergilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir olgu değildir. Aynı zamanda profesyonel ve akademik eğitimin yanı sıra çocuğa karşı sorumlu olmak ve adanmışlık da başarı için ihtiyaç duyulan gereksinimler arasında bulunmaktadır.

Çalışmada Ortaya Çıkan Diğer İlginç Gerçekler

Araştırmacılar, elde ettikleri değişkenler ışığında isyankar çocukların ekonomik olarak daha başarılı olmalarının bencil olmalarından kaynaklandığını öngörmektedir. Çünkü bu çocuklarda kendi çıkarlarına odaklanma ve etraflarında kalan diğer çoğunluğu tamamıyla göz ardı etme yeteneği bulunmaktadır.

Bu huzur bozucu çocukların şimdi başarılı bir yetişkin haline gelmeleri, denge ve uyumla ilgili genel olarak dikte edilen kurallara ters düşmektedir. Sonuç olarak bunun tersi gerçekleşmekte ve bu yapıdaki çocuklar için bir tür kişisel avantaj sağlayan bir durum ortaya çıkmaktadır.

Bunlara ek olarak, çocukların isyankar yapıya sahip olmalarının büyüdüklerinde maaş pazarlığı yapmaları konusunda kendilerine önemli faydası dokunduğu belirlenmiştir. Çünkü doğal olarak sahip oldukları uzlaşmazlık ve bağdaşmama özellikleri her zaman için daha fazlasını istemelerine yol açmaktadır. Yani yetişkinlik öncesi bu tür istenmeyen davranışlar ile gelecekte daha iyi bir kazanç arasında bir bağın olduğu kesindir.

İsyankar Çocukların Başarılı Olma Psikolojisi Nasıl Açıklanabilir?

Bu tartışmalı rapor, isyankar ve itaat etmeyen çocukların büyük çoğunluğunun oldukça yüksek bir sorumluluk bilincine sahip ve özellikle iyi gelir getiren işlere sahip birer yetişkinler olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Uyumlu ve bizim hoşumuza gitmeyen davranışları yapmayan çocuklar ise büyüdüğünde bunun karşılığını görememektedir.

Bunun nedeni, protesto eden, ikna olmayan ve uyumsuz çocuklar yıllar içerisinde bu özelliklerini iş görüşmelerinde düşük maaşları reddetme şeklinde hayata geçirmektedir. Çok iyi eğitim alarak yetişmiş profesyoneller ise saldırının herhangi bir türünü hiçbir zaman kabul edilebilir bulmamışlardır.

Dil çıkaran yaramaz çocuk

Ancak psikolojinin bir dalı bu çalışmadaki iki zayıf yöne dikkat çekmektedir. Birincisi, yıllar önce isyankar olarak nitelendirilen çocukların, şu an daha az katı ya da titiz olduklarının söylenemeyecek olmasıdır. İkincisi ise ekonomik başarıların etik olarak elde edilmemiş olabileceklerinin iddia edilmesidir.

Bunun tam tersine, rapora göre ailelerin otoritesine karşı gelen ve koydukları kurallara uymayan en dik başlı ve isyankar çocukların, uyumlu bir geçmişe sahip arkadaşlarına göre daha iyi kazanabildikleri bir işe sahip olma olasılıklarının yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum büyük olasılıkla bu çocukların okuldaki başarısızlıkları nedeniyle daha uzun bir öğrenim hayatları olmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle öğrendikleri konularla ilgili daha derinlemesine bilgi sahibi olma ve daha yüksek eğitim alma şansına sahip olabilmektedirler.

Bu nedenle, çocuğunuz sürekli olarak size karşı geliyorsa paniğe kapılmayın ve endişelenmeyin. Bu durum aslında göründüğü kadar kötü bir durum değildir. Her şeyin ötesinde, parlak bir gelecek için çocuğunuzun hırslı ve yarışmacı bir kişiliğin temellerini attığını bilmenizde fayda bulunmaktadır. Bu sayede çocuğunuz, çok ses getiren bu kişiliğinin meyvelerini ileride yiyebilecektir.

Anne ve babalar… Çocuğunuzun uygun olmayan tavır ve davranışlarından ötürü bir umutsuzluk içine girmeyin. Sabrınızın artık tükendiğini hissettiğiniz durumlarda bile, gelecekte bu hoşnutsuzlukların bir dünya turu ya da çok özel ve rüyalarınızı süsleyen bir şehirdeki güzel bir daire ile telafi edilme ümidi her zaman için var olacaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.