Grup Çalışması İçin Beyin Fırtınası Yapmanın Yararları

Beyin fırtınası tekniği, öğrencilerin grup çalışmasını verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri için çok yararlıdır.
Grup Çalışması İçin Beyin Fırtınası Yapmanın Yararları

Son Güncelleme: 21 Nisan, 2020

Beyin fırtınası tekniği, gruplar için insanların belirli bir konuyla ilgili yeni ve orijinal fikirler oluşturmalarına yardımcı olan bir çalışma aracıdır. Bunu iyi yapmak için, tüm grup üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştıracak rahat bir atmosfer yaratmanız gerekir. Bu yazıda, çocuğunuz için beyin fırtınasının birçok faydasını açıklayacağız.

Bu teknik, hem akademik hem de kişisel alanlarda öğrenciler için çok zenginleştirici olabilir.

“Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi değiliz.”

– Ray Kroc –

Grup halinde çalışmanın faydaları

İşbirlikçi öğrenme Johnson, Johnson ve Holubec tarafından şu şekilde tanımlanır:

“Öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve başkalarının öğrendiklerini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalıştıkları küçük grupların didaktik kullanımı.”

beyin fırtınası yapan çocuklar

Bu nedenle, grup çalışmasının öğrencilerin ortak bir amaç veya hedefe ulaşmak amacıyla birbirleriyle işbirliği yapmasına ve çalışmalarına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu öğretim metodolojisinin sınıfta kullanılması, öğrencilere çeşitli faydalar sağlar, örneğin:

 • Aidiyet ve grup uyum hissini destekleme
 • Olumlu bir birlikteliğin teşvik edilmesi
 • Özerkliği ve bağımsızlığı teşvik etmek
 • Öğrencilerin belirli etik değerleri öğrenmesine ve uygulamaya koymasına imkan tanımak
 • İletişimin gelişmesini sağlamak, daha açık ve akıcı olmak
 • Katılımı, karşılıklı saygıyı ve başkalarının kabulünü teşvik etmek
 • Öğrenme ve akademik performansı destekleme
 • Üretkenliği artırmak
 • Sosyal becerileri geliştirme
 • Daha iyi benlik saygısı ve kişisel benlik kavramının geliştirilmesini sağlamak
 • Dengeyi, psikolojik ve sosyal refahı teşvik etmek
 • Öğrenmelerinin değerlendirilmesini ve düzenlenmesini desteklemek
 • Karar verme becerilerinin kazanılması ve uygulanması

Tüm bu nedenlerden dolayı, çocuklara genç yaştan itibaren bir ekipte çalışmayı öğretmek iyi bir fikirdir. Bu süreci kolaylaştırmak için, beyin fırtınası gibi grup teknikleri öğretilebilir.

Grup Çalışması İçin Beyin Fırtınası Yapmanın Yararları

Beyin fırtınası tekniğini uygulamaya koymadan önce üç temel kuralı göz önünde bulundurmalısınız:

 • Tüm fikirler geçerlidir. Ne kadar saçma görünse de, gruptaki katılımcıların önerdiği fikirleri reddetmemeli veya elememelisiniz. Ayrıca, her türlü eleştiri veya alay konusu kesinlikle yasaktır.
 • Ortaya çıkan tüm önerileri, iyileştirmek amacıyla, ancak yargılamadan aktif olarak dinlemek ve yazmak gerekir.
 • Hızlı davranmalıyız. Bu amaçla, münazaralar, tartışmalar çıkarmaktan veya açıklamalar yapmaktan kaçınmalıyız. Bu, konu hakkında mümkün olduğunca çok fikir toplama meselesidir.

“Yargılamadan dinleyin, rahatsız etmeden konuşun ve hor görmeden gözlemleyin. Sizi başkalarına karşı daha iyi kılacak üç değerdir. ”

-Anonim-

renkli postitler

Beyin fırtınası tekniğini uygulama adımları

Grup çalışması söz konusu olduğunda, beyin fırtınasının faydalarından yararlanmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 • Projenin konusunu belirtin
 • Grup üyeleri, belirli bir süre boyunca akıllarına gelen tüm fikirleri söyleyerek katılır ve projenin nasıl yürütülebileceğini önerir
 • Grup üyelerinden biri, insanların yaptığı tüm önerileri yazmalıdır.
 • Başka fikir olmadığında veya zaman dolduğunda, tüm öneriler okunur
 • Grup, bu önerileri tartışır ve projenin gerçekleştirilmesinde faydalı olacak tüm bilgilerin yanı sıra en iyi önerileri de seçer.

Beyin fırtınası oturumunun sonunda, öğrenciler eldeki projeyi yürütmek için çok çeşitli fikirlere sahip olacaklar. Gerekirse, seçtikleri fikirleri geliştirmeye çalışmalıdırlar. Son olarak, gerçek projeye başlamadan önce, dahil edilecek noktalarla bir plan yapılması tavsiye edilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Fernández de Haro, E. (2010). El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. Universidad de Granada: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
 • Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (1994). Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1994). The nuts and bolts of cooperative learning. Interaction Book Co.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.