Yabancı Dil Öğretmek İçin En İyi Yöntemler

Bu yazımızda, dil öğretmek için en iyi yöntemlerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
Yabancı Dil Öğretmek İçin En İyi Yöntemler

Son Güncelleme: 22 Haziran, 2019

Dil, bir ulusun veya insanların kelimeler ve vücut hareketleri aracılığıyla iletişim kurmak için kullandığı bir araçtır. Söz konusu bu dilleri öğretmek olduğunda, kişinin doğduğu yerde konuşulan ana dili ile yaşamın ileriki dönemlerinde öğrenilen yabancı dil arasındaki farkı bilmek önemlidir.

Yabancı bir dil öğrenmek, onun kurallarını, sembollerini ve kullanım şeklini benimseme fırsatı verir. Yabancı dil öğretmek için, bunu başarmada en etkili olan yönteme karar vermek amacıyla özel yöntemleri incelemek gerekir.

Yabancı dil öğretmek için yöntemler

Dil Bilgisi- Çeviri Yöntemi

Dil öğretiminde kullanılan en eski ve en geleneksel yöntem GT olarak da bilinen dil bilgisi-çeviri yöntemidir. Bu yöntemin odak noktası dil bilgisi ve bir dilden diğerine yapılan cümle ve metin çevirileridir.

GT yönteminde dil bilgisi kurallarına ve iki dil arasındaki benzer yapılara dikkat çekilir. Evrensel dil bilgisi yapıları konusunda önemli bilgilere dikkat çeken bu yöntem, binlerce kelime ve kural ezberlemeyi gerektirir.

farklı bayraklar tutan gençler

Doğal Yöntem

Dil öğretiminde doğal yöntemin kullanımı 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Bu yöntem, kullanılan cümlelerdeki dil bilgisi kurallarına odaklanmak yerine, sözlü iletişimi esas alır. Bunun arkasındaki düşünceyse, yabancı bir dil öğrenen kişilerin, dil bilgisi kurallarını kusursuz bir şekilde bilmeden de iletişim kurabilecek olmalarıdır.

Yabancı kelime ve anlattığı durum arasında düzgün bir ilişki kurulana kadar hataların azaldığını savunan bu yöntemde dil bilgisi de sezgi yoluyla öğrenilir. Bu yöntemin “doğal” olarak adlandırılma sebebi budur.

İşitsel-Dilsel Yöntem

İşitsel-dilsel yöntem ve doğal yöntemin pek çok ortak noktası vardır. İkisi de konuşma ve dinleme odaklıdır. Aradaki fark, işitsel-dilsel yöntemde kelimelerin, cümlelerin ve çeviri tekrarının bir öğretme yöntemi olarak kullanılmasıdır.

Yabancı dil öğretmek için en iyi yöntemler

Zaman içerisinde yabancı dil öğreniminde farklı yöntemler ortaya çıktı. Bunlardan herhangi birini en iyisi olarak seçmek mümkün olmasa da, bazı yöntemlerin diğerlerine göre daha başarılı olduğu açıktır.

Örneğin, iletişimsel dil öğrenimi yöntemini ele alalım. Bu, bir yöntemden öte, yapısal olarak daha işlevsel bir süreç kullanarak başka dillerin de öğretilebileceği bir yaklaşımdır. Başka bir deyişle, yabancı dil öğreniminde dil bilgisini merkeze koyan yaklaşımların aksine, en büyük önemi iletişime verir.

İletişimsel dil öğrenimi yöntemi, önceki yöntemlerin hepsini göz önünde bulundurarak, yabancı dil öğrenirken pratik yapmanın önemini vurgularken iletişimsel ve bağlamsal olarak etkileşimde bulunma yeteneğini kalıcı olarak kazandırmayı amaçlar.

Dil öğretimi açısından iletişimsel yöntem, dil bilgisi kurallarını arka plana atan sorunlu durumlara odaklanan aktiviteleri gerektirir. Öğrencinin bu kuralları içselleştirmesi tabii ki önemlidir ancak esas amaç iletişimdir.

Yukarıda bahsedilen sorunlu durumlar, kişinin günlük hayatında karşılaşabileceği farklı senaryolardır. İşte, havaalanında veya gezide her an farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Alışveriş yaparken birileri sizden yardım bile isteyebilir. Bu durumlarla başa çıkabilmek için, yabancı dil kullanımını içselleştirmek ve iletişim kurabilme yetisi kazanmak önemlidir.

Yabancı dil öğretiminde iletişim kilit noktadır

Yabancı dil öğretmek için seçtiğiniz yöntemin yeterli olması gerektiğini unutmayın. Bununla birlikte, her öğrencinin özelliklerini ve öğrenme ihtiyaçlarını da göz önüne almalısınız. Eğitimciler yöntemlere karar verirken esnek davranmalı ve hatta her yöntemin güzel yönlerini birleştirerek yeni bir yöntem oluşturabilmelidir.

Tekrar etme, ezberleme ve dil bilgisi kurallarını öğrenme, yabancı dil öğrenimi için geçerli stratejilerdir. Bununla birlikte, iletişimsel dil yöntemi kısmında bahsedilen durumlarda, yabancı dil bilmek karar alma ve problem çözme sürecini kolaylaştırır. Yabancı dil öğrenirken en önemli amacın anlamak ve anlaşılmak olduğunu unutmayın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.