Çocuklarınızın çizimleri size ne anlatıyor?

Çocuklarınızın çizimleri size ne anlatıyor?

Son Güncelleme: 06 Eylül, 2018

Çocukların çizimleri, ilk yapılan karalamalardan karmaşık sanat eserlerine kadar, onların kişilikleri, korkuları, duyguları ve dünyayı görme biçimlerinin özelliklerini yansıtır.

Peki çocuklarınızın çizimleri size neler anlatıyor? Bu yazıda, onları yorumlamanıza yardımcı olacağız.

Çocukların çizimlerinin aşamaları

Bir yaşında

Bu yaştaki çocuklar, şekilleri, figürleri ve nesneleri çizme niyetine veya yeteneğine sahip değildir.

Yine de, çocuğunuzun mizaç ve duygusal durumunun bazı erken belirtilerini keşfedebilirsiniz.

İki yaşında

Çocuklar iki yaşına geldiklerinde, genellikle yaptıkları karalamalara daha fazla şekil verebilirler. Artık, kesik çizgiler yerine şekilleri ve anahatları görebilirsiniz.

Bunlar, çocuğunuzun gerçek hayattan bazı nesneler çizme ve bunları farklı renklerle boyama girişimleri olabilir.

Üç yaşında

Bu aşamada, nesne veya insan gibi tanımlanabilen şekiller fark etmeye başlayacaksınız.

Çocuklar üç yaşına geldiklerinde çizimlerinde, durumları, karakterleri ve duyguları tasvir etmeye yönelik bariz bazı girişimler gösterirler.

Diğer birçok şekille birlikte, insan figürünün ilk denemeleri de görülür.

Beş yaşında

çocuğun yaptığı resim

Bu yaşa kadar çocuğunuzun bilişsel yapıları olgunlaşmak için yeterince zaman geçirmiştir. Bu yapılarının ne kadar ilerleme kaydettiğinin bir göstergesi olarak çocuğunuzun resimlerinde de bazı farklılıklar görülür.

İnsan figürü mükemmel bir şekilde tespit edilebilmeli ve kafa, vücut, üst ve alt ekstremiteler gibi ana unsurların çoğuna sahip olmalıdır.

Bu zamanda ortaya çıkan bir başka önemli nokta ise farklılaştırmadır.

Bu, çocuğunuz bir resimde farklı kişiler çizdiğinde, her birinin bir diğerinden farklı bazı özelliklere sahip olması anlamına gelir.

Bu detay, yaratıcılığın ve çevreyi gözlemleme yeteneğinin önemli bir işaretidir.

Altı yaşında

Bu yaştan itibaren çocuğunuzun çizim tarzı daha da pekişmiştir. Sanatı, iletişim için bir araç olarak kullanmaya başlar.

Çizim, çocuğun kafasındaki his ve duyguların karmaşık mozaiğini yansıtmasını sağlayan yaratıcı bir araçtır.

Bu sebeple çocuğunuzun çizimleri, aklının içine doğru açılan bir pencere olarak görülebilir.

Artık, insan figürleri ve nesneler sayfada birbirleriyle etkileşim halindedir. Çocuğunuz sadece tekil bireyleri değil, aynı zamanda bir olayı veya belirli bir sahneyi de çizimlerinde yansıtabilmelidir.

Çocuklarınızın çizimleri size neler anlatıyor?

resim yapan çocuk

Çocukların çizimleri, akıllarında neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olabilecek bazı ipuçları barındırır.

Ancak, bunun kesin bir bilim olmadığını da akılda tutmak önemlidir. Dikkat edeceğiniz ana hususlar şunlardır:

Çocuğunuzun kalemi tutuşu

Bakılması gereken en önemli şeylerden biri, çocuğunuzun kalemi veya boyayı parmaklarıyla tutuşudur.

Kalemi gevşek bir şekilde tutma, çocuğun rahat olduğuna; sıkı tutma ise gergin veya sinirli olduğuna işarettir.

Çizimlerin boyutu

Çizimlerin boyutu, çocuğun dışa veya içe dönük olma eğilimine bağlı olabilir.

Çekingen ve düşük benlik saygısı olan çocuklar, küçük çizimler yapma eğilimindedir. Daha iyimser ve sosyal çocuklar ise kağıdın yarısını kaplar.

Çizimlerin yönü

Normalde, sayfanın soluna doğru çizmek içe dönüklüğü ve mesafeyi; sağa doğru çizmek ise iletişimi ve dışa dönüklüğü gösteren bir işarettir.

Çizimlerin yerleşimi

Çizim sayfanın en üstünde ise bu, hayal kurma eğilimini yansıtıyor olabilir.

Öte yandan, sayfanın altına çizim yapmaları ise güvenliğe ihtiyaç duyduklarına ve düşüncelerinde gerçekçi olduklarına işarettir.

Sayfanın sağ tarafına yapılan çizimler, geleceğe doğru bakan dışadönük çocukların bir özelliği iken, sayfanın soluna çizmek ise içe dönüklük ve inhibisyonun bir işaretidir.

Sayfanın ortasına çizen çocuklar ise, kendini iyi kontrol eden, gerçekçi ve objektif bir yapıya sahiptir.

Çizgi tipi

  • Baskı: Çocuk, kalem ya da boya üzerine baskı uyguluyorsa, bu saldırganlık ya da dürtüsellik belirtisi olabilir. Çok zayıf bir çizgi ise utangaçlık veya inhibisyonu işaret eder.
  • Şekil: Düz çizgiler saldırgan kişiliklerin tipik bir göstergesidir, ancak çocuğun duyguları üzerinde kontrol sahibi olduğunu da gösterir. Eğri çizgiler ise daha yumuşak bir karakterin belirtisidir.
  • Süreklilik: Çizgiler kesik kesik ise bu, güvensizliği veya başkalarıyla ilişkilerinde yaşadıkları zorlanmayı gösterebilir. Çizgilerin sürekli olması ise, çocuğun güvende hissettiğini ve dışa dönük olduğunu gösterir ve sosyalleşme konusunda bir sorunu yoktur.

“Bütün çocuklar sanatçı olarak doğar, mesele sanatçı olarak kalabilmektir”

-Pablo Picasso-

Gölgelendirme

Bu, bazı uzmanların sıkıntı veya endişenin çocuk çizimlerindeki bir belirtisi olarak yorumladıkları bir tekniktir.

Silme

Çocuk, çizdiği şeyi sıklıkla siliyorsa, bu bir güvensizlik göstergesidir.

Simetri

Simetrinin yokluğu, çocuğun kendini güvensiz hissettiğini ya da uyum sağlayamadığını gösteriyor olabilir.

Renk seçimi

Bu, çocuğun eserlerinde duygularını ifade etmesinin başka bir yoludur. Çok fazla renk kullanıyorsa bu, neşe, merak ve motivasyonu gösterir.

Sürekli aynı birkaç rengi seçen çocuklar, bir anlamda güvensizlik belirtisi gösterirler.

Çok sinirli hisseden bir çocuk, renkleri neredeyse tanınmaz bir hale gelinceye kadar üst üste uygulayarak karıştırır.

Duygusal bir çocuk, soğuk ve karanlık tonlara eğilim gösterirken, korkan çocuklar ise eserlerini renklendirmemeye eğilimli olacaktır.

Obsesif eğilimli çocuklar çok dikkatli boyama yaparlar, çizgileri aşmamaya özen gösterirler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.