Gençler Arasında Popülerlik Arayışı

22 Haziran, 2019
Popülerlik arayışı bazı gençlerde takıntı haline gelebilir ve bu durumda da harekete geçmek gerekir. Aşağıda bazı uyarıcı sinyalleri bulabilirsiniz.

Gençler arasında popülerlik arayışı, aşırıya kaçmadıkça normaldir. Sosyalleşme, yaşamlarının temel taşı haline gelir. Gençler, sosyal çevrelerini tanımlamaya ve kabul edildiklerini hissetmeye ihtiyaç duyarlar.

Bazen, ergenlik döneminde meydana gelen her şeyi sorun olarak algılıyoruz. Gençlerin davranışlarını karmaşık, zor ve zıt olarak nitelendiriyoruz ve bu da bu değişim sürecini daha da zor hale getiriyor.

Ergenlik, fiziksel değişimlerin belirgin olduğu bir süreçtir. Hormonlar önemli bir rol oynar ve gençler kendi kimliklerini oluşturmaya çalışırlar.

Duyguları değişkendir ve bazen kendileri bile ne olduğunu anlamakta zorlanır. Gençler ile birlikte yaşayan yetişkinler, ister aile ister öğretmenler olsun, bu değişimlerin çocukları farklı şekillerde etkilediğini unutmamalıdır. Ayrıca, empati kurabilmek, onları dinlemek ve anlamak çok önemlidir.

Bu süreçte, çocuklar gerçekten kim olduklarını çözmeye çalışırlar. Dünyanın merkezi artık aileleri değildir ve dayanak noktası olarak arkadaşlarını alırlar. Bu da popülariteyi her şeyin üzerinde tutmaya neden olur.

Güvensizlik hissi ve öz saygı düşüklüğü, popülerlik arayışıyla bir araya geldiğinde tehlikeli olabilir.

Bu nedenle gençlerin verdiği sinyaller konusunda dikkatli olmak gerekir.

ergenlik çağı

Popülerlik arayışının riskleri

Olmadığın biri gibi davranmak

Çocuklarımıza, olmadıkları biri gibi görünmeye çalışıp başkalarını taklit etmek yerine, olumlu ve özgün davranışlar benimsemelerini öğretmeliyiz.

Başkası gibi görünmeye çalışmak, er ya da geç olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durum, çevresindekilerin çocuğun güvenilmez olduğunu düşünmesine yol açar.

Başkalarının onayını almaya çalışmak, gençlerin mutsuzluk gibi birtakım duygularını saklamalarına yol açabilir. Bu durum da bir yaşam alışkanlığı haline dönüşerek, gençlerin duygularını belli edemeyen yetişkinler olmalarına sebep olur.

Uygunsuz davranışlar

Eğer gençlerin önünde iyi örnek oluşturacak birisi yoksa, dikkat çekmek ve özellikle sosyal medyada daha fazla takipçiye ulaşabilmek için gençler teşhirci davranışlar sergileyebilir.

Yüzeysel ilişkiler

Eğer gençler gerçek ve sağlıklı bağlar kurmayı önemsemeden, popülerlik arayışı odağında davranırlarsa, kısa süren ve yüzeysel arkadaşlıklara sahip olurlar.

Ebeveyn ne yapabilir?

İletişim ve derinlemesine düşünme

İletişim, çocukların küçüklüğünden itibaren kurulması ve geliştirilmesi gereken bir şeydir.

Çocuklarıyla iyi bir iletişimi olmayan pek çok ebeveyn, ergenlik çağındaki çocuğun kendilerine her şeyi anlatacağını düşünür ancak bu yanlıştır. Çocuğunuza her zaman yakın olmalısınız ve onlarla açık ve gözlemci bir ilişki kurmalısınız.

Eğer gençlerin popülariteye çok önem verdiğini fark ederseniz, bu konudaki motivasyonlarının ne olduğunu sorun ve bunlar üzerine düşünmelerini sağlayın.

Popüler olmanın onlara ne kazandıracağını düşünüyorlar? Çok popüler olurlarsa ne yapacaklar? Hayatlarında köklü bir değişiklik olacağını mı düşünüyorlar?

Sağlıklı ilişkiler kurmak

Bu dönemde gençler bir müzik grubu oluşturabilir, spor takımlarına üye olabilir veya herhangi bir hobi edinebilir. Böylece, sadece tanınma amacı güdülen faaliyetlere kıyasla daha sağlıklı bağlar kurabileceği arkadaşlıklar edinebilir.

gülümseyen kadınlar

Saygının önemi

Kendinize ve başkalarına saygı göstermek çok önemlidir. Saygının önemi, çocuklara küçük yaşlarda öğretilmelidir.

Öz saygı, gençlere aşılanması gereken en temel değerdir. Zorluklara göğüs germek ve olgunlaşmak için onları teşvik etmeliyiz ancak kendileri başta olmak üzere kimseye zarar vermeden kendi ayakları üzerinde durmayı da öğretmeliyiz.

Popülerlik arayışının gençler arasında çok önemli olduğunu unutmamak gerekir. Eğer onlara ihtiyaç duydukları desteği verirsek, kendilerini veya başkalarını incitebilecek tehlikeli bir silaha dönüşmezler.

Ergenliğin bir gecede ortaya çıkan bir şey olmadığını unutmayın. Bu bir büyüme sürecidir ve küçüklükten itibaren çocuklarımıza ihtiyaç duydukları şeyleri sunmalıyız.

Pineda, S., Aliño, M. (2012). El concepto de Adolescencia. Manual de Prácticas Clínicas Para La Atención Integral En La Adolescencia. https://doi.org/10.4067/S0718-22362004000200004

LEWMES, A. (2002). Adolescencia una etapa fundamental. ADOLESCENCIA. https://doi.org/ISBN: 92-806-3740-1

Hurlock, E. (1995). Psicología de la adolescencia. Psicología de la adolescencia. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004