Eğitimde Tasarım Odaklı Düşünme Süreci

Öğrenme, öğretme ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesi adına pek çok metot vardır. Tasarım odaklı düşünme de onlardan biri. Bugünkü yazımızda, bu metodu ve bunu diğer metotlardan ayıran özelliklerini ele alacağız.
Eğitimde Tasarım Odaklı Düşünme Süreci

Son Güncelleme: 16 Ocak, 2020

Tasarım odaklı düşünme süreci iş dünyasında, pazarlama alanında uygulanan bir iş modelidir. Bu süreçte, müşterinin ürün ve hizmet anlamında istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için beyin fırtınası yapılır ve yapılabilecek yenilikler üstüne odaklanılır.

Tasarım odaklı düşüne süreci, eğitimle ilişkili sorun ve ihtiyaçlara çözüm yaratmak amacıyla eğitimciler tarafından sınıf içinde de uygulanabilir.

Tasarım Odaklı Düşünme Süreci Nedir?

Tasarım odaklı düşünme sürecinde sorunları yenilikçi çözümlere kavuşturmak için grup çalışması yapılır. Bu sürecin yaratıcılarından Tim Brown’a göre, tasarım odaklı düşünme bireylerin yönetiminde son üründen çok tasarım sürecine odaklanılan bir metottur.

Sürecin 5 aşaması vardır:

  • Empati kurun: İhtiyaçları anlamak için kişi kendini kullanıcının yerine koyar.
  • Tanımlayın: Bir başlangıç yapmak adına kullanıcının ihtiyaçları ve dünyayı algılama biçimi tanımlanır.
Tasarım odaklı düşünme süreci
  • Tasarlayın: Katılımcılar yaratıcı çözümler tasarlar.
  • Örnek model oluşturun: Bu aşamada çözüm üretilir, geliştirilir ve bir önceki adımda tasarlanan en iyi fikirler pratiğe dökülür.
  • Test: Belirli kısımları geliştirmek ya da değiştirmek için değerlendirmede bulunulur. Bu test, kullanıcıların geri bildirimine dayanır ve her aşamadaki tasarının, çözümlerin uygulanmasının ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağını belirler.

Tasarım Odaklı Düşünme Süreci Eğitime Nasıl Uygulanır?

Bu sürece eğitim penceresinden baktığımızda, oldukça yararlı ve yenilikçi bir araç olabileceğini görebiliriz. Bu süreç sayesinde eğitim kurumları gelişim gösterebilir ve kurum içi ilişkiler ve süreçler daha iyi bir noktaya getirilebilir. Tasarım odaklı düşünme metodu, iş birliği, gözlem, deneyim ve anlık değerlendirmeler sayesinde kurumun problemlerine basit çözümler üretir.

Eğitim dünyasında günlük ihtiyaçlara tüm tarafların dahil olacağı çözümler üretilebilir. Öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerin iş birliği ile okulun atmosferi iyileştirilebilir ve okuldaki süreçlerin daha iyi bir konuma taşınması mümkün olabilir.

Okulda Tasarım Odaklı Düşünme Sürecinin Uygulanması

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu metot eğitim ile ilgili problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretilmesine yardımcı olur. Bahsettiğimiz aşamaları hatırlarsanız, bu aşamaları eğitime uygularken şu yönlendirmeleri takip edebilirsiniz:

Taraflarla Empati Kurun

İş dünyasındaki modelden bahsederken de söylediğimiz gibi, ilk yapılması gereken empati kurmak. Empati derken yalnızca öğrencilerle empati kurmaktan değil, öğretmen ve velileri de bu sürece dahil etmekten söz ediyoruz.

İhtiyaç, problem ve isteklerin farkında olmalıyız. Kendimizi diğerlerinin yerine koyup onları anlamayı denemeli, içinde bulundukları durumları değerlendirmeliyiz. Bu süreçte dinlemek, gözlem yapmak ve elimizdeki bilgileri not almak oldukça önemlidir.

Tasarım Odaklı Düşünmek İçin Yolunuzu Belirleyin

Bu aşamada ilk kısımda elde edilen bilgiler kullanılarak bir yol belirlenir. En önemli sorun ve ihtiyaçların karşılanması için elimizdeki bilgileri organize ederek nasıl bir aksiyona geçilmesi gerektiğine karar veririz.

Ardından, soruna neden olan durumlar belirlenir, çözüm üretmek ve geliştirilebilir noktaları bulmak adına eldeki seçenekler değerlendirilir.

Havada ellerini birleştiren gençler

Fikir Üretin

Üçüncü aşamada artık fikir üretme vakti. Bu aşama herkesin dahil olması gereken yaratıcı sürecin devreye girdiği kısımdır. Fikir üretebilmek adına başvurulabilecek “beyin fırtınası” gibi yöntemler vardır. Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkabilmesi adına biraz rahatlamak ve beyin fırtınasından keyif almak oldukça değerlidir.

Fikirlerinizi Hayata Geçirin

Bir önceki aşamada ortaya atılan fikirlere hayat verme zamanı. Bu aşamada elinizdeki en uygun fikirleri şekillendirirsiniz.

Diğer bir deyişle, fikirlerinizi nasıl pratiğe dökeceğinizi belirlersiniz. Mekan ve zamanı belirlemek, insan kaynağı ve finansman yaratmak ve fikirleri rayına oturtmak için katılımcılar organize olmalıdırlar.

Süreci Onaylayın ve Değerlendirin

Son aşamada şimdiye kadar üstünden geçtiğimiz her adımı onaylamalıyız. Diğer bir deyişle, aldığımız kararları diğerleriyle paylaşır ve bunları açıklarız. Katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda, alacağımız aksiyonları sonuca ulaştırırız.

Bu aşamayı dediğimiz gibi tüm süreci onaylayarak sonlandırırız. Bu noktada artık katılımcılarla durumu test edip ihtiyaç, istek ve kaygılara etkili ve yenilikçi çözümler buluruz.

This might interest you...
Proje Bazlı Öğrenme: Gelişen Öğrenme Süreçleri
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Proje Bazlı Öğrenme: Gelişen Öğrenme Süreçleri

Eğitim alanındaki en modern yaklaşımlardan biri öğrencinin kendi öğrenme sürecine katkı sağladığı Proje Bazlı Öğrenme yaklaşımıdır.