Çocuk Pedagojisi: Temel Özellikleri ve Amaçları

Bu yazımızda sizlerle çocuk pedagojisi ile ilgili bilgiler paylaşacak ve bu bilim dalının temel özelliklerinden bahsedeceğiz.
Çocuk Pedagojisi: Temel Özellikleri ve Amaçları

Son Güncelleme: 13 Eylül, 2019

Çocuk pedagojisi, pedagoji biliminin alt kollarından biridir.

Çocuk pedagojisini pedagojiden ayırabilmek için, pedagojinin bilim olarak literatürdeki yerini anlamamız gerekiyor. Ardından, çocuk pedagojisinin neleri barındırdığına ve amacının ne olduğuna bakacağız.

Pedagoji Nedir?

Pedagoji, eğitim konusunda ve farklı öğretme metotları hakkında araştırmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.

Uzmanlar pedagojiyi psikososyal yapıda bir uygulamalı bilim dalı olarak gruplandırırlar. Bu bilim dalı, eğitim alanında analizlerin yapılmasını, bu alanın düzenlenmesini ve geliştirilmesini amaçlar.

Her toplumda bireylerin nasıl hareket etmesi ve nasıl davranması gerektiğine dair yazısız kurallar vardır ve uzmanlar pedagoji biliminde bu kuralları temel alırlar.

Çocuk pedagojisi ve okul eğitimi

Pedagoji; felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi diğer bilimlerden de yararlanır. Eğitim alanına, farklı açılardan ele alınması gereken karmaşık bir fenomen olarak yaklaşır.

Dolayısıyla pedagoji, öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaştıracak farklı metodoloji ve teknikleri planlamak, yönetmek ve değerlendirmek için farklı yollar arayışındadır.

Çocuk Pedagojisi Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, çocuk pedagojisinin temel konusu çocuklardır. Çocuk pedagojisinde, özellikle çocukların hayatlarının ilk birkaç yılı araştırılır.

Bir bilim dalı ya da pedagojinin bir alt kolu olarak, çocuk pedagojisi çocukların nasıl olgunlaştıklarını, geliştiklerini ve büyüdüklerini araştırır. Bunlara ek olarak, çocukların hayatlarının ilk dönemlerinde edindikleri becerileri inceler. Bu dönemin önemi, bu yaşlarda gözlemlenen gelişimin, hayatın geri kalanındaki gelişim sürecini etkiliyor olmasıdır.

Buna ek olarak, çocuk pedagojisi çocukları değerlendirirken başka faktörleri de göz önünde bulundurur. Bunlar genellikle, sosyal, çevresel, ekonomik ve benzeri faktörlerdir. Her bir çocukla ilişkili olarak farklı farklı faktörlerin durum ile ilişkilendirilmesi gerekebilir.

Bundan dolayı, çocuk pedagojisi alanında uzman kişiler, çocuğun hayatının ilk yıllarında yeni beceriler edinmesine olanak sağlayan farklı stratejiler, metotlar, öğretici kaynaklar yaratmak, düzenlemek, yönetmek ve değerlendirmekle yükümlüdürler. Bunların hepsi çocukların bireysel büyüme ve gelişmelerine göre değişiklik gösterir.

Bu bilim dalının amacı, çocukların gelişmesini sağlayan ve gelişmeleri için onları tetikleyen öğretici durumları planlamak ve geliştirmektir. Uzmanlar bu gelişimi fiziksel ve biyolojik alanda takip etmekle birlikte, psikolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim de eşit derecede önemlidir.

Çocuk Pedagojisinin Özellikleri

Kısaca özetlemek gerekirse, çocuk pedagojisinin temel özellikleri, uzmanlar tarafından geliştirilen ve uygulanan metotlar şunlardır:

  • Çocukların bireysel olarak eğitim açısından ihtiyaçlarını anlamanın yanı sıra, yaşadıkları çevre ve bağlamı göz önünde bulundurmak.
  • Çocukların eğitim anlamındaki ihtiyaçlarına; bireysel durumlarına ve gelişmişlik seviyelerine göre cevap aramak.
  • Çocukları kendi ayakları üstünde durarak büyüyüp gelişmeye teşvik etmek ve kendi başlarına karar almalarını sağlamak.
  • Aileler ve farklı eğitim merkezleri ile birlikte çalışmak.
  • Eğitim programları oluşturmak, koordine etmek, yönetmek ve değerlendirmek. Bu yalnızca okullarda değil, şirketler, STK’lar, kurumlar gibi farklı yerlerde de yapılabilir.
  • Daha geniş kapsamlı eğitim politikaları oluşturmak ve bu politikaları analiz etmek. Erken çocukluk döneminde eğitim ile ilgili ödenek, araştırma ve eğitim olanakları sağlamak.
Duvar önünde dizilmiş oturarak kitap okuyan çocuklar

Oyunlar: Çocuk Pedagojisi Alanında En İyi Metodolojik Araçlar

Oyunlar çocukların eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden çocuk pedagojisi, bu oyunlardan eğitim amaçlı olarak yararlanır.

Oyunlar öğrenme sürecini çocuklar için daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. Bunlar çocuk pedagojisi için oldukça öğretici kaynaklar olabilirler.

Oyunların harika birer kaynak olmasının sebebi, çocukların küçük yaşlarda eğitimini destekleyerek, bu bilim dalının amaçlarından birini hayata geçirmeleridir.

Oyunlar sayesinde, profesyonel çocuk pedagojisinin amaçlarından biri gerçekleştirilmiş olur: Çocukların motor, entelektüel, yaratıcı, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimini eğitim yoluyla desteklemek.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.